Konference v Rakvicích: Budoucí směřování českého zemědělství – PREZENTACE A PODĚKOVÁNÍ

Dne 5. a 6. prosince 2023 se konala konference na Budoucí směřování českého zemědělství. Tato událost byla plná odborných přednášek a diskusí, které se týkaly klíčových aspektů v oblasti zemědělství a životního prostředí a celkově podnikání.

Může jít o obrázek 11 lidí, studující lidé a text

 

Poděkování

Nejprve bychom chtěli bychom srdečně poděkovat všem účastníkům, kteří se zúčastnili této konference, a také všem řečníkům a moderátorům za jejich cenné příspěvky a odborné názory. V neposlední řadě i celému týmu Vinselekt Michlovský, kteří nám připravili nejen ndherné prostředí, ale i catering.

 

Stav půdy a její vliv na vodní režim krajiny – DZES 5

– doc. Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Rakvice Vopravil

 

Aktuální informace SZIF k nové SZP a AMS v roce 2024

  • Ing. Miloš Jirovský

Prezentace SZP SZIF 

 

Změny v přímých platbách (SP SZP)
– Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka odboru přímých plateb, MZe

Prezentace přímé platby 2023_2024

Změny environmentálních podpor (SP SZP)
– Ing. David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor rozvoje venkova, MZe

Prezentace ČMSZP Rakvice 2023

Změny v investičních dotacích (SP SZP)
– Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídicí orgán rozvoje venkova, MZe

Investiční dotace SP SZP

 

Aktuality v zaměstnanecko-zaměstnavatelských vztazích – DPP a DPČ

Mgr. Martina Ochodnická, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku,

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

Slovensko – aktuální informace – porážky skotu na farmách
– MVDr. Jaroslav Karahuta, bývalý slovenský poslanec a bývalý predseda Výboru NR SR prepôdohospodárstvo a životné prostredie

ČR Farmárske bitúnku, sezónne, rodinné

 

Problematika agrovoltaiky zemědělského podniku

– Ing. Bořivoj Kůla, MBA, energetický specialista

AGROVOLTAIKA

 

Workshop s poradcem
– Ing. Martin Odstrčil, poradce pro zemědělství

Úvod do AMS a GTF 2023

 

 

Přednášky z úterý mimo program:

 

HUMINOVÉ KYSELINY VYUŽITELNÉ V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ
Běla Láníková

HUMINOVÉ KYSELINY VYUŽITELNÉ

 

Pôda základ produkcie 

Karol CHVÁLA

Pôda základ produkcie

 

Závěr

Konference byla plná odborných informací a výměny názorů, které přinesly cenné poznatky z praxe. Doufáme, že se budeme moci brzy sejít znovu a diskutovat o dalších klíčových tématech.

Vaší účast si ceníme a těšíme se na další setkání! DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

Přílohy