Soutěže ČMSZP znají své vítěze

 

Téma  oslovilo zájemce napříč republikou, se svými příspěvky se zúčastnili autoři z různých krajů Čech i Moravy, žáci základních škol a studenti středních škol.

Odborná porota hodnotila přes 218 příspěvků v obou  soutěžích (ekologie, živočišná výroba), 12 autorů bude oceněno některou z hlavních cen a všem účastníkům patří velké uznání.

 

Vyhlášení soutěže mohlo proběhnout i díky příspěvku ČMSZP i MZe.

Velké dík také patří partnerům a hodnotitelům soutěže:

MANETECH a. s.

Farma Jiří Michalisko

nakladatelství Profi Press 

Jednotlivé vítěze naleznete během příštích týdnů na facebooku  ČMSZP.