Nový web – AFRICKÝ MOR PRASAT

Na základě výskytu závažné nemoci prasat v České republice, vznikl nový web. Zde naleznete všechny potřebné informace k této chorobě, jak jí předcházet a jak zabránit jejímu šíření.   Více informací získáte na: : http://www.africkymorprasat.cz/              

Rada ministrů EU řešila otázku obchodování se zemědělskou půdou

Rada pro zemědělství a rybolov, která se konala v Bruselu 17.–18. července, řešila mimo jiné otázku obchodování se zemědělskou půdou v EU.   Za podpory maďarské, slovenské, litevské, bulharské a rumunské delegace upozornilo Polsko Evropskou komisi a další členské státy na otázku dostupnosti půdy pro zemědělce v Evropské unii a na problémy, kterým …
Pokračování textu „Rada ministrů EU řešila otázku obchodování se zemědělskou půdou“

Změna klimatu: Plán využití lesů ke snižování CO2

Dne 11. července odhlasoval výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zprávu o emisích a odstraňování skleníkových plynů v rámci odvětví LULUCF.   Podle tohoto legislativního návrhu by země Evropské unie, ve kterých dochází ke zmenšování zalesněných ploch, měly kompenzovat výsledné emise opětovnou výsadbou lesů nebo efektivnějším hospodařením se stávajícími …
Pokračování textu „Změna klimatu: Plán využití lesů ke snižování CO2“

Přístup k půdě – ČMSZP

Dne 7. února 2017 se v Brusel konal seminář pořádaný na téma „Exchange of views on the access and use of farmland“ (Výměna pohledů na přístup a užití půdy). Přednášku vedla Annie Schreijer-Pierik, poslankyně Evropského parlamentu za Evropskou stranu lidovou. dalšími přednášejícími byli: Karl-Heinz Florenz (poslanec Evropského parlamentu a předseda Meziskupiny biologická rozmanitost, lov …
Pokračování textu „Přístup k půdě – ČMSZP“