Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018

V případě, že se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu sucha, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení“). Jako doklad prokazující danou vyšší moc bude žadatel nově …
Pokračování textu „Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu sucha v roce 2018“

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). SMS ČR považuje za velmi důležité urychleně připravit protierozní vyhlášku a zachovat její přísnost. …
Pokračování textu „Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů – Aktualitu z MZe kvitujeme pozitivně.“

ROČENKA CHOVU SKOTU ZA ROK 2017

Dovolujeme si upozornit, že byla zveřejněna nová ročenka. Publikace přináší ucelený přehled o vývoji chovu skotu v ČR. Vydáno v červnu 2018.   Všechny ročenky chovu skotu naleznete zde Zdroj: ČMSCH  

Obchodování se zástavem letos začne zřejmě dřív

  Vysoké teploty a extrémní nedostatek srážek na většině území ČR pokračují, a tak mnoho chovatelů hospodařících na trvalých travních porostech vážně zvažuje časnější odstav telat a jejich dřívější prodej. Podle aktuálních informací se zatím jeví situace na trhu dobře, zájem z turecké strany trvá a nabízené ceny jsou podobné jako …
Pokračování textu „Obchodování se zástavem letos začne zřejmě dřív“

Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP) – sjednocení metodiky

Na základě výsledků společných jednání zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) dochází ve věci posuzování ztráty a nabytí statutu MSP v případech změny vlastnictví k sjednocení postupů v rámci resortu ministerstva zemědělství. Představenstvo PGRLF přijalo výklad k dotčenému ustanovení Zásad pro …
Pokračování textu „Informace k tématice finanční podpory pojištění pro malé a střední podniky (MSP) – sjednocení metodiky“

Státní pozemkový úřad zatím povede Martin Vrba

Řízením Státního pozemkového úřadu (SPÚ) byl pověřen ředitel sekce řízení ústředí SPÚ Martin Vrba.  Na nového ředitele vypíše ministerstvo výběrové řízení.
Zároveň byla zrušena restituční tečka v souvislosti s nálezem Ústavního soudu zn. Pl. ÚS 35/17 ze dne 19.6.2018 vyhlášeného dne 27. 6. 2018 (zrušení tzv. restituční tečky).
Státní pozemkový úřad upozorňuje, že bude pokračovat v nabídkách pozemků podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. Další nabídka pro oprávněné osoby bude vyhlášena v listopadu 2018. Přesný termín vyhlášení této nabídky oznámí SPÚ na svých webových stránkách

Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!

  Autor: Miroslav Svoboda Nedávno, 19. června, se ve Voletinách na Trutnovsku konala akce, která je tradičně, tedy každoročně nazývána „Den otevřených dveří“. Podle majitele zemědělské společnosti Farmers spol. s r.o. Lubomíra Burkoně, jsou tyto akce, které se konají každoročně již 20 let, krásnou příležitostí, aby mládež ze škol z blízkého okolí, …
Pokračování textu „Příkladem moderního myšlení v českém zemědělství je i například chov masných krav v jedné farmě na Trutnovsku!“

Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129 – podpora pro zemědělskou prvovýrobu

Nová průběžná výzva na podporu sektoru rozvoje sociální ekonomiky byla spuštěna 30. 6. 2017 a potrvá až do 30. 11. 2018. Výzva podporuje rozjezd nových sociálních podniků, či nových aktivit v rámci stávajících. Individuální projekty mohou být plánovány maximálně na 24 měsíců, žadateli mohou být v této výzvě kromě OSVČ …
Pokračování textu „Podpora sociálního podnikání, výzva OPZ č. 129 – podpora pro zemědělskou prvovýrobu“

BLOCKCHAIN – INOVACE – transparentnost ve zpracovatelském průmyslu

ZDROJ: https://www.sathguru.com Tato technologie má potenciál zajistit, aby každá transakce v zemědělsko-dodavatelském řetězci  byla transparentní, vysledovatelnou a ověřitelnou bez jakéhokoli dohledu třetí strany. Blockchain byl úspěšně vyzkoušen na jatkách skotu: projekt Spojeného království umožnil agentuře pro standardy potravin přístup ke kontrolním údajům. Využití blockchainové technologie v masném průmyslu učinilo další krok …
Pokračování textu „BLOCKCHAIN – INOVACE – transparentnost ve zpracovatelském průmyslu“

Výzva k prezentaci výrobců biopotravin na výstavě Země živitelka 2018

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský a intervenční fond vyhlašují výzvu k prezentaci výrobců biopotravin na výstavě Země živitelka 2018. Prezentace výrobců biopotravin na výstavě Země živitelka 2018 se koná v termínu 23. – 28. 8. 2018, v rámci společné expozice Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) ke značkám kvality. Biovýrobce zajistí účast …
Pokračování textu „Výzva k prezentaci výrobců biopotravin na výstavě Země živitelka 2018“