Informace pro subjekty zapojené do Školního projektu: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pro školní rok 2023/2024 – povinnost podání přes PF

V Praze dne 2. listopadu 2023
Státní zemědělský intervenční fond informuje, že dne 1. listopadu 2023 byl otevřen Portál farmáře pro příjem žádostí o podporu na produkty v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pro školní rok 2023/2024.

Zároveň upozorňujeme, že podávání žádostí přes Portál farmáře je od školního roku 2023/2024, je dle § 11ic odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné. K podáním zaslaným jiným způsobem se nepřihlíží.

Na webových stránkách SZIF byly zveřejněny příručky na Portál farmáře:
Příručka pro žadatele – školní projekt na Portálu farmáře
Příručka pro školy – školní projekt na Portálu farmáře
Prosíme věnujte pozornost zeleně vyznačeným změnám v textu Příručky pro žadatele.)
V případě dotazů se obracejte na infolinku SZIF-

email: info@szif.cz, tel.: 222 871 871 nebo
na emailovou adresu skolni.projekty@szif.cz.
Státní zemědělský intervenční fond
Tým školních projektů SZIF

 


Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. – příjem žádostí o dotaci pro rok 2024
Od 1.11.2023 do 30.4.2024 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2024.
Přílohy k žádosti o dotaci
a) Doklad o jmenování Školním závodem.
b) Smlouva uzavřená mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat minimálně:
1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování
vykonávat,
2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,
3. doba účinnosti smlouvy,
4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, razítka.