Konference pro vlastníky půdy představuje cesty ke zdravé zemědělské krajině

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2023 pořádají Česká společnost ornitologická, Beleco a Ekotoxa konferenci určenou vlastníkům půdy. Akce se koná v prostorách ekofarmy Probio ve Velkých Hostěrádkách, zájemci se  mohou přihlásit do 15. listopadu. Konference je součástí přeshraničního projektu Cesta ke zdravější zemědělské krajině, jehož cílem je propojování aktérů, kteří mají přímý vliv na podobu současné krajiny a mají zároveň potenciál ji ovlivnit. Kromě přednášek a diskuse budou představeny možnosti zvyšování kvality půdy ukázkami jednotlivých opatření přímo na farmě a v jihomoravské obci Šumice. 

 

Konference proběhne hybridní formou. Počet prezenčních účastníků akce je omezený.  Akce je pro účastníky zcela zdarma. Pokud Vás konference zaujala, prosíme Vás o přihlášení skrze tento formulář do 15. 11. 2023.

Program konference:

21. 11. 2023 – Přednášky, diskuze

(Velké Hostěrádky 224)

8:30 – 9:15    Registrace účastníků

9:15 – 9:30    Zahájení konference a představení organizátorů

9:30 – 9:45    Vhled do problematiky vlastnictví zemědělské půdy (Michaela Kadavá, ČSO)

9:45  10:30    Ohrožení půdy a její ochrana  (Jan Vopravil, VÚMOP)

10:30  11:00    Opatření na zlepšení stavu půdy a projekt Living Landscape (Jana Moravcová, Beleco)

11:00  11:15    Přestávka na kávu

11:15  11:45    Poradenství pro vlastníky půdy (Daniel Lunter, Nadace Partnerství)

11:45  12:15    Diskuze za účasti přednášejících

12:15  13:30    Oběd

13:30 – 14:00    Prezentace Ekofarmy Probio a projektu Framework (Jan Trávníček, Czech Organics)

14:00 – 14:30    Zdravá krajina – pohled zemědělce (Jiří Michalisko, vlastník pozemků a zemědělec)

14:30 – 14:45    Přestávka na kávu

14:45 – 15:15    Zkušenosti s realizacemi opatření na stabilizaci krajiny (Robin Ondrášek, starosta obce Šumice)

15:15 – 15:45    Dotační možnosti na realizace opatření v krajině (Tereza Vohryzková a Jana Moravcová, Beleco)

15:45 – 15:55    Technická přestávka

15:55 – 16:30    Panelová diskuze s přednášejícími

16:30 – 17:00    Shrnutí konference, ukončení programu a pozvánka na následující den

        od 17:00    Neformální procházka po farmě nebo obci Velké Hostěrádky

 

22. 11. 2023 – Terénní exkurze 

Sraz: v 9:00 na Ekofarmě Probio ve Velkých Hostěrádkách. Doporučujeme zvolit vhodné oblečení a obuv do terénu.

9:00 – 11:00    Komentovaná prohlídka Ekofarmy Probio 

11:00 – 12:00     Přesun z Velkých Hostěrádek do Šumic

12:00 – 13:30    Ukázka krajinotvorných opatření v obci Šumice

 

Organizační informace:

Strava:

Strava během konference je pro účastníky zdarma. Během prvního dne konference bude zajištěno občerstvení v rámci dvou přestávek na kávu a mezi nimi bude bude oběd. Na druhý den exkurzí bude pro účastníky na dopoledne zajištěn svačinový balíček.

Catering zajišťuje Ekofarma Probio a je převážně z biosurovin přímo z farmy. Strava je vegetariánská.

Ubytování:

Ubytování si zajišťuje a hradí každý účastník sám. Tipy na ubytování v okolí:

Vinařství Veritas v Bošovicích ( 3 km od V. Hostěrádek)

Areál Hradišek ve Velkých Kloboukách ( 9 km od V. Hostěrádek)

Fara v Krumvíři ( 8 km od V. Hostěrádek)

Parkování 

Parkovat lze přímo v areálu Ekofarmy Probio.

Těšíme se na společné setkání na Konferenci pro vlastníky zemědělské půdy!

Ekofarma PROBIO ve Velkých Hostěrádkách

Organizační garance:

Michaela Kadavá
Česká společnost ornitologická
Tel: +420 605 343 974
Email: kadava@birdlife.cz

František Jurečka
Ekotoxa s. r. o.
Tel: +420 777 144 906
Email: frantisek.jurecka@ekotoxa.cz

 

Zdroj: https://www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-lokalit-a-prostredi/zemedelstvi/konference-pro-vlastniky-pudy/