Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

15.7.2015 Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí proběhne pro následující operace: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice …
Pokračování textu „Informace o podzimním kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020“

Ministr zemědělství Jurečka: PGRLF se mění na finanční servisní organizaci pro zemědělce

Tisková zpráva – Na rozvoj podnikání zemědělských prvovýrobců nebo zpracovatelů zemědělských produktů se zaměřují nové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, které předloží Ministerstvo zemědělství vládě. Podle návrhu budou podpory nově směřovat také do oblasti lesního hospodářství, kdy jsou mezi možné příjemce zařazeny i obce.

Změna termínů výplat přímých plateb

8.7.2015 Tisková zpráva MZe – Nejvíce se na výplatách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) každoročně podílí přímé platby. V rámci těchto plateb pak největší část výplat zaujímá Jednotná platba na plochu (SAPS). V letošním roce dojde u platby SAPS ke změnám. Sníží se částka poskytovaná na tento dotační titul a …
Pokračování textu „Změna termínů výplat přímých plateb“

Evropská komise schválila Operační program Rybářství 2014 – 2020. Čeští rybáři z něj získají přibližně 1,1 miliardy korun

Tisková zpráva – Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 – 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.