Veřejné konzultace a zaslání zpětné vazby k připravovaným právním předpisům Evropské komise

 

 Evropská komise zahájila veřejné konzultace k tématu pesticidů a jejich udržitelného využívání

Cílem této konzultace je poskytnout příležitost podělit se o své zkušenosti v této oblasti. Ke směrnici 2009/128/ES se můžete vyjádřit vyplněním dotazníku na odkazu zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules/public-consultation
Konzultace je otevřená do 12.4. 2021. 
Změna jazyka webových stránek je možná přepnutím v horní liště. Dotazník lze vyplňovat v českém jazyce.
Pro přístup do dotazníku je nejprve nutné se přihlásit, případně provést krátkou registraci do systému EU.
Další potřebné informace k revizi směrnice najdete zde: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides_en (dostupné pouze v angličtině).

 

 

 Evropská komise zahájila veřejné konzultace k tématu Lesy – nová strategie EU

Cílem strategie bude zajistit zdraví a odolnost lesů, což napomůže biologické rozmanitosti, plnění klimatických cílů, zajištění živobytí a oběhové bioekonomice. Zaměří se na ochranu a obnovu lesů v EU, udržitelné hospodaření v lesích a na lesy v ostatních částech světa v případě, že doposud nebyly zahrnuty.
Konzultace je otevřená do 19.4. 2021. 

 

V rámci Zelené dohody pro Evropu Komise oznámila novou strategii EU v oblasti lesnictví, která naváže na její strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Bude se týkat celého životního cyklu lesa a podpoří to, aby lesy mohly i nadále poskytovat široký rozsah ekosystémových služeb.

Prostřednictvím veřejných konzultací můžete vyjádřit své názory na různé aspekty právních předpisů a politik ještě předtím, než Komise návrhy finalizuje.
Více na webu zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-

Zdroj: https://ec.europa.eu/