Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 – 2016

V pátek 31.7.2015 byl vyvěšen předpokládaný harmonogram administrace opatření v rámci Jednotné žádosti 2015. V tomto harmonogramu tak najdete předpokládané termíny vydávání rozhodnutí jednotlivých plateb, které Jednotná žádost sdružuje. Kompletní harmonogram naleznete na stránkách SZIF nebo přímo pod tímto odkazem http://www.szif.cz/cs/harmonogramy Z uvedených údajů vybíráme nejzazší termíny: LFA: 90 % rozhodnutí předpokládá SZIF …
Pokračování textu „Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2015 – 2016“

Možnost výjimečného příkrmu zvířat na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

Vzhledem k výskytu extrémního sucha v roce 2015 je možné podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení o zásahu vyšší moci, podrobnosti byly uveřejněny dne 7.8.2015 v informaci s názvem „Neplnění dotačních podmínek z důvodu sucha – oznámení zásahu vyšší moci“. Na základě tohoto oznámení je výjimečně možné provádět příkrm …
Pokračování textu „Možnost výjimečného příkrmu zvířat na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha“

Neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci

Pokud žadatel nemůže plnit dotační podmínky jednotlivých opatření Jednotné žádosti podané v roce 2015 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek „sucho“, je povinností žadatele tuto skutečnost oznámit na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší moci – mimořádných okolností“, ve kterém …
Pokračování textu „Neplnění dotačních podmínek opatření Jednotné žádosti z důvodu sucha – ohlášení zásahu vyšší moci“

Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020

První řádné zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova 2014-2020 se konalo dne 23. června 2015 ve vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích. Jednání předsedal Ing.Pavel Sekáč za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020 Prezenční listina 1. MV Seznam členů …
Pokračování textu „Zápis z 1. zasedání MV PRV 2014-2020“

Zahájení příjmu žádostí v rámci programů PGRLF

Dne 3. srpna 2015 zahajuje PGRLF, a.s. příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů: 1) Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; 2) Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny; 3) Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa; 4) Finanční podpora pojištění lesních …
Pokračování textu „Zahájení příjmu žádostí v rámci programů PGRLF“

Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu sociálního zemědělství 50 milionů korun

24.7.2015 Tisková zpráva – Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu sociálního zemědělství 50 milionů korun“