Informace nejen z EU

Francouzský parlament schválil nový návrh zákona o zemědělství „z pole na vydličku“: Návrh zákona, který schválil francouzský parlament, Národní shromáždění, jehož cílem je zlepšit postavení zemědělců regulováním minimálních. Cílem legislativy je zlepšit příjmy zemědělců, podpořit bioprodukci i lokální producenty s tím i zlepšit dobré životní podmínky zvířat.   Belgičtí zemědělci odsoudili omezené …
Pokračování textu „Informace nejen z EU“

workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“

Pozvánka Ministerstvo zemědělství si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů dovoluje pozvat na workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU“ Akce je zaměřena především na mladé začínající zemědělské podnikatele, kteří budou mít možnost získat inspiraci pro své podnikatelské aktivity a …
Pokračování textu „workshop „MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU““

Ministerstvo zemědělství chce podporovat pěstování brambor, s tuzemskými i evropskými prostředky se nadále počítá

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce podpořit konzumaci i pěstování brambor v České republice. Mají k tomu pomoct národní i evropské zdroje. Dlouhodobým cílem MZe je zastavit propad ploch s bramborami a zvýšit soběstačnost České republiky v této komoditě. „Brambory jsou v některých našich oblastech tradiční plodinou, proto je důležité …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství chce podporovat pěstování brambor, s tuzemskými i evropskými prostředky se nadále počítá“

Výběrová řízení na obsazení postu ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele

Výběrová řízení na obsazení postu ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele vypsal 9. října 2018 státní podnik Lesy České republiky. Stávající manažeři povedou své úseky do konce října. Generální ředitel podniku Josef Vojáček avizoval možné organizační a personální změny před více než měsícem při svém nástupu …
Pokračování textu „Výběrová řízení na obsazení postu ředitele lesního a vodního hospodářství, ekonomického, správního a obchodního ředitele“

Připomínková řízení – legislativa

Byla zahájena připomínkové řízení k materiálu: 1.Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. Připomínkové řízení probíhá do 19.10.2018 …
Pokračování textu „Připomínková řízení – legislativa“

Mzdové náklady rostou v nových členských státech skokovým způsobem – přinese tento vývoj odliv investic ?

Prof.Zelený již v roce 2016 uvedL: “ Německý „StreikReich“ už prostě nechce užívat (a platit) východoevropskou pracovní sílu, ale stahuje si zbývající pracovní místa zpět do Německa – pro Němce a jejich, dnes již nevyhnutelné migranty. Plná automatizace zaměstnává jen malý počet zahraničních zaměstnanců, při vyšší produktivitě a vyšších platech. Východoevropští subdodavatelé už nejsou potřební, jejich nízké mzdy jsou až příliš „vysoké“ . Zdroj: http://www.milanzeleny.com/cs-CZ/stranky/1/-/0/394/co-se-dje-a-proc
Ve druhém čtvrtletí roku 2018 byl v ČR 6-tý nejvyšší meziroční nárůst hodinových nákladů práce z evropské 28. Nejnižší nárůst hodinových nákladů práce byl zaznamenány v Lucembursku (+ 0,6%), Španělsku (+ 0,7%) a Nizozemsku (+ 0,9).

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

Dne 2. října 2018 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 7. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).   Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, …
Pokračování textu „SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 7. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor

Rada ministrů zemědělství: Většina ministrů zemědělství podpořila zachování silného II. pilíře pro programy rozvoje venkova, a odmítla navrhované krácení rozpočtu. Silný II. pilíř je podle AT také zárukou produkce kvalitních potravin. AT ministryně Elisabeth Köstinger k produkci kvalitních potravin uvedla, že je nyní čas odvrátit pozornost od kvantity a velkých …
Pokračování textu „Neformální Rada ministrů EU a Evropský hospodářský a sociální výbor“

Novinky nejen z EU

  SZP by neměla sankcionovat velké podniky: Nizozemská a dánská delegace uvedly, že nová struktura společné zemědělské politiky (SZP) by neměla diskriminovat velké podniky na neformální radě ministrů zemědělství. Neočekávané zisky pro Švédsko a Maďarsko, Češi si pohorší:  Zemědělci ve Švédsku a v Maďarsku jsou v letošním roce díky devalvaci …
Pokračování textu „Novinky nejen z EU“

PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet

Žádost z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí Operace 4.1.1 – Investice do zemědělských podniků Znění kritéria: Předmětem projektu je výstavba nebo rekonstrukce skladovací jímky a/nebo nádrže a/nebo hnojiště. Celková skladovací kapacita na statková hnojiva bude po realizaci projektu alespoň 9 -ti měsíční.   ODKAZ NA …
Pokračování textu „PRV 2014-2020: Plnění podmínky na skladovací kapacity – manuál pro výpočet“