Farmářské listy 2018, kulaté stoly i zápisy z pracovních skupin

Chceme upozornit, že i v letošním roce jsme pro Vás připravili Farmářské listy, které naleznete na našem webu. Nezapomeňte i na naše stránky se zápisy z pracovních skupin a Kulatých stolů ministra a nezapomeňte i na zápisy z Antibyrokratické komise.     Poslední vydání je připraveno jako silvestrovské a abychom Vás nalákali, …
Pokračování textu „Farmářské listy 2018, kulaté stoly i zápisy z pracovních skupin“

Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.“

Můžete se nám v krátkosti představit? Od počátku své vodohospodářské praxe, od roku 2007, se zabývám převážně přirozenými přírodními způsoby nakládání s vodou kolem nás. Podílím se na inovativních aplikacích vegetačních čistíren odpadních vod a jejich využití na pestrou škálu použitých vod ze zemědělství, průmyslu, obytných budov i znečištěných povrchových a podzemních vod. …
Pokračování textu „Zachraňme vodu: „Můžeme se snažit všude a bude to určitě užitečné a správné, ale dokud nepřevezmou odpovědnost vlastníci 2/3 našeho území v podobě zemědělské půdy, tak budeme většinou prohrávat a oni samozřejmě s námi.““

Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích

Tisková zpráva – Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty, dnes vychází ve Sbírce zákonů. Návrh vyhlášky, která pomůže rychlejší obnově lesů postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a …
Pokračování textu „Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích“

Pozvánka na konferenci dne 9. 1. 2018 od 9:00 v Konferenčním centrum CITY, Na Strži 65, Praha – Pankrác.

                           P O Z V Á N K A  na konferenci pod záštitou Stanislava Polčáka europoslance a člena Výboru pro regionální rozvoj v EP a Jany Krutákové poslankyně PČR, členky výboru pro životní prostředí, členky zemědělského výboru a předsedkyně podvýboru …
Pokračování textu „Pozvánka na konferenci dne 9. 1. 2018 od 9:00 v Konferenčním centrum CITY, Na Strži 65, Praha – Pankrác.“

Strategie Ministerstva zemědělství pro boj s kůrovcem v roce 2019: změny zákonů, výraznější podpory i odborná pomoc

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo na příští rok balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Zároveň zhruba dvojnásobně navýšilo dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15 miliardy korun. Chystá se novela lesního zákona a nové podmínky pro využití kalamitního dřeva coby paliva. MZe …
Pokračování textu „Strategie Ministerstva zemědělství pro boj s kůrovcem v roce 2019: změny zákonů, výraznější podpory i odborná pomoc“

Ze zákazu ošetřování spárkaté zvěře antiparazitiky je možná výjimka

Státní veterinární správa (SVS) vydala dnes mimořádná veterinární opatření s platností pro celou Českou republiku. Na jejich základě se uživatelům honiteb umožňuje výjimka ze zákazu na používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře.   Důvodem umožnění výjimky při používání antiparazitik byly četné žádosti, které obdržela státní správa myslivosti a Státní veterinární správa, a …
Pokračování textu „Ze zákazu ošetřování spárkaté zvěře antiparazitiky je možná výjimka“

Nejen INTERSUCHO, ale i HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence)

Sucho ode dneška monitoruje nový systém MŽP – HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence) Ministerstvo životního prostředí spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi cílí především na informovanost široké veřejnosti. Druhou spustí MŽP v průběhu léta 2019, tato fáze bude odpovídat požadavkům …
Pokračování textu „Nejen INTERSUCHO, ale i HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence)“

PGRLF : Opětovně otevíráme příjem žádostí na podporu nákupu půdy

PGRLF vyhlašuje opětovné otevření příjmu žádostí v programu Podpora nákupu půdy, a to ke dni 1. 1. 2019. V rámci tohoto programu je poskytována dotace formou částečného snížení úrokového zatížení komerčních úvěrů určených na nákup nestátní zemědělské půdy. Podpora je poskytována v režimu de minimis a její výše může činit max. 15 000 EUR. Program je určen pouze malým a …
Pokračování textu „PGRLF : Opětovně otevíráme příjem žádostí na podporu nákupu půdy“