Protesty musí pokračovat, shodly se zemědělské nevládní organizace. Farmáři vyjedou do Prahy 22. května

AKTUALITA

NFORMACE K protestům 22.5.2024 – POKLIDNĚ A DOMA

Společně deklarovaným požadavkem je, v této napjaté době, upřednostnit další jednání s ministrem zemědělství s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii. Pokud však nebudou dosaženy alespoň kompromisní a pro nás přijatelné výsledky, jsme připraveni protest uskutečnit v novém termínu.

 

Rádi bychom Vás také informovali o důležitém rozhodnutí, které bylo nedávno přijato Agrární komorou, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Společností mladých agrárníků a Zemědělským svazem. Tyto organizace se společně dohodly, že v této napjaté době upřednostní další jednání s ministrem zemědělství, s cílem situaci společensky nevyhrocovat a upřednostnit klidnou sílu a diplomacii.

 

Pokud však nebudou dosaženy alespoň kompromisní a pro nás přijatelné výsledky, je možné protest uskutečnit v novém termínu.

Jak uvádí Agrární komora:

„Velmi silným impulsem ke zrušení akce je nešťastný incident na Slovensku s postřelením premiéra Fica, a tím bohužel zvýšené riziko nějaké neočekávané nešťastné události i v našem případě, kde nejsme ani za pomoci Policie ČR schopni zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti. Současně nechceme za takové situace jakkoliv podněcovat nepřátelské nálady ve společnosti, a byť jen nepřímo dávat komukoliv příležitost naši apolitickou akci využít či zneužít.“

„Souběžně jsme požádali ministra zemědělství o schůzku s Prezidiem AK ČR dne 22. května, ke které máme příslib a kde při této příležitosti předáme společné Prohlášení, které získalo silnou podporu zemědělských organizací, zájmových spolků i partnerů napříč celým sektorem.“

„Určitě využijeme také nabídku jednání s ministrem financí. Po těchto jednáních bychom Vás seznámili s jejich výsledky. „

 

V současné době může zemědělce podpořit také každý z Vás, třeba tím, že na své osobní vozy, traktory či jinou zemědělskou techniku v těchto dnech umístí českou vlajku či vlaječky.

 

Děkuji za pochopení, veškerou dosavadní spolupráci a přeji hezké dny


Tisková zpráva 10. 5. 2024 – Šéfové zemědělských nevládních organizací, kteří zastupují téměř všechny zemědělce v Česku, se dnes sešli ve Větrném Jeníkově, aby vyhodnotili pomoc vlády agrárnímu sektoru. Dosavadní kroky ministra zemědělství Marka Výborného a jeho reakci na pět společných priorit a zároveň na výzvu 33. sněmu Agrární komory České republiky považují za zásadně nedostatečné a uspořádají další protestní akci. Uskuteční se 22. května v Praze. Shodly se na tom kromě Agrární komory České republiky dále Zemědělský svaz České republiky, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků České republiky a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje. Jejich vedení tak vyhověla doporučení prezidia Agrární komory ČR z 2. května.

Zástupci zemědělských nevládních organizací jednali ve Větrném Jeníkově tři hodiny o stavu agrárního sektoru v České republice a jak se vláda postavila k pětici hlavních priorit, s nimiž souhlasily Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků ČR a Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje. Těchto pět bodů následně bylo rozvedeno v usnesení z 33. sněmu Agrární komory ČR v Brně 7. dubna a tato největší zemědělská nevládní organizace v Česku požádala ministra zemědělství Výborného, aby se k jednotlivým třinácti bodům písemně vyjádřil do konce dubna. Zpětná vazba ze strany Ministerstva zemědělství byla nyní vyhodnocena jako nevyhovující s tím, že prakticky nebylo vyhověno ani jednomu požadavku.

„Chování ministra Výborného dává jasný signál, že pro nás neudělá ani to, co by ho nestálo žádné peníze. Je to jedna velká bída a nezbývá nám nic jiného než se řídit usnesením sněmu Agrární komory ČR, které nám říká, že máme ve druhé polovině května uspořádat protestní akci. Možná má vláda strach s námi mluvit, ale naopak to neplatí. Pokud budeme čekat, že se situace sama od sebe zlepší, nedočkáme se. Vláda dělá mnoho věcí, kterými nám ubližuje, ale nic, čím by nám pomohla. Nemá to nic společného s odpovědným vládnutím, které se zřejmě řídí snahou o získání volebních preferencí i za cenu škod v našem resortu,” říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Proto se zemědělské nevládní organizace dohodly, že podpoří masivní protest 22. května v Praze. Bude mít podobu protestní jízdy zemědělské techniky Prahou a akcí před sídly některých vládních úřadů. Současně organizátoři zvažují uspořádání happeningu pro veřejnost na Letné, kde zemědělci předvedou ukázky své produkce a budou připraveni své kroky vysvětlit a obhájit.

„Vláda se staví přezíravě k problémům zemědělců a neřeší je. Ministr zemědělství Výborný opakuje stále stejné argumenty a není vůle podpořit české zemědělce. Nevzdáváme se, pokračujeme dál a uspořádáme další ze série protestních akcí. Protesty nejsou naším cílem, chceme dále jednat, ale musí být vůle skutečně pomoci sektoru. Je sice doba senáží a dalších prací, a přestože jsou zemědělci na polích od rána do noci, přeruší svoji práci a přijedou protestovat do Prahy. Tak moc jim záleží na zemědělství,“ sděluje předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Představenstvo Agrární komory ČR se svým usnesením zároveň zavázalo předat ve své členské základně informace o chystané akci napříč celou Českou republikou. Současně budou osloveny a vyzvány k podpoře i další organizace spojené s agrárním sektorem.

Požadavky zemědělských nevládních organizací:

 1. Splnění slibu vlády z 8. 6. 2022 na spuštění programu na podporu zaměstnanosti na venkově formou slevy na sociálním pojištění.
 2. Splnění slibu vlády z 8. 6. 2022 na navrácení národních dotací na úroveň roku 2022 ve výši 5 miliard korun.
 3. Snížení daně z nemovitých věcí na zemědělskou půdu na úroveň roku 2023 nebo nezdaňování evropských dotací, což pomůže snížit náklady v době propadajících se cen.
 4. Aktivní řešení přebytku základních zemědělských komodit na evropském trhu, a to omezením dovozů ze třetích zemích, podporou exportu z Evropské unie a větší spotřebou v rámci obnovitelných zdrojů energie.
 5. Plné kofinancování, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, záchranného balíčku na rok 2024, který připravuje Evropská komise a jeho vyplacení co nejrychleji všem zemědělcům na hektar obilovin.

Agrární komora ČR žádala ministra zemědělství České republiky, aby do konce dubna:

 1. informoval zemědělskou veřejnost o tom, jak hodlá řešit současnou akutní krizi sektoru, zejména výrazný propad cen zemědělských komodit;
 2. podpořil na národní i unijní úrovni mobilizaci finančních prostředků s cílem zajistit dostatečné provozní financování zemědělských podnikatelů ve výši alespoň dvou miliard korun vyplacených do podzimu 2024;
 3. pověřil Státní zemědělský intervenční fond maximálním urychlením výplaty podpor v rámci jednotné žádosti 2023, a to u prvního pilíře a ekoplateb do konce měsíce dubna, a připravil pro výplatu podpor z jednotné žádosti 2024 systém záloh s cílem podpořit efektivní provozní financování zemědělských podnikatelů;
 4. zažádal o mimořádné jednání vlády o akutní krizové situaci v sektoru, případně tuto situaci za účasti nevládních organizací zastupujících zemědělce opět projednal s předsedou vlády a ministrem financí České republiky;
 5. připravil memorandum o podpoře náročných sektorů dvěma miliardami korun v roce 2025, které bude dle opakovaných slibů podepsané předsedou vlády a ministrem financí České republiky, dále je nezbytné dokončit notifikaci podpor zaměstnanosti na venkově formou slevy na sociálním pojištění;
 6. zažádal o mobilizaci prostředků na kompenzaci nízkých výkupních cen zejména u obilovin s využitím prostředků z krizové rezervy Společné zemědělské politiky Evropské unie a dalších zdrojů rozpočtu EU;
 7. zajistil maximální možné národní kofinancování pro tyto prostředky ať už z prostředků státního rozpočtu, rezervy rezortu či s využitím prostředků druhého pilíře Společné zemědělské politiky Evropské unie;
 8. přistoupil k výraznějšímu omezení bezcelních dovozů zemědělské produkce ze zemí nesplňujících unijní standardy na jednotný trh Evropské unie;
 9. zažádal ve spolupráci s dalšími rezortními ministry zemědělství členských zemí o prodloužení Dočasného krizového rámce veřejné podpory v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině;
 10. našel ve spolupráci s Ministerstvem financí způsob podání žádosti na uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ze zelené nafty za první pololetí roku 2024 s výplatou v červenci letošního roku;
 11. našel ve spolupráci s chovatelskými svazy model výplaty a alokace záloh dotačních titulů národních dotačních podpor pro chovatele hospodářských zvířat a zveřejnil termín výplaty,
 12. našel ve spolupráci s PGRLF způsob spuštění podpory provozních úvěrů nebo snížení jistiny úvěrů a zveřejnil termín realizace;
 13. pověřil Ústav zemědělské ekonomiky a informací vypracováním dopadové studie zpřísnění erozní ohroženosti územní ČR od roku 2025.
Kontakt pro média:
Agrární komora České republiky
tisková mluvčí Barbora Pánková