20. ročník odborné konference „POHLED PŘES HRANICE“ na téma Zdravé rostliny = zdravé prostředí („zabezpečí nové technologie a systémy zdraví rostlin a složek životního prostředí?“)

Česká společnost rostlinolékařská
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten
Pflanzenschutz
a
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť
s finanční podporou
Ministerstva zemědělství
a za spolupráce
Chamber of plant protection (Hunkamara), České Akademie
Zemědělských Věd – odboru rostlinolékařství, Agrární komory ČR,
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, Ústředního
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a CropLife Česká
republika
si Vás dovolují pozvat na
20. ročník odborné konference
„POHLED PŘES HRANICE“
na téma
Zdravé rostliny = zdravé prostředí
(„zabezpečí nové technologie a systémy zdraví rostlin a složek životního
prostředí?“)
11. a 12. 6. 2024
Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn
Sonnleitenweg 2
A–2020 Hollabrunn
a
Kulturní dům Dr. Karla Rennera
Poštovní 189
DOLNÍ DUNAJOVICE

 

 

Cílem konference bude prezentace systémů ochrany pěstovaných plodin s cílem
minimalizovat opatření, která ohrožují základní složky životního prostředí, dále
trendy, jejichž snahou je řešení současné složité situace v zemědělském sektoru.
Seminář je určen pro odbornou veřejnost, poradce, pracovníky působící v oblasti
ochrany rostlin, ochrany životního prostředí, státní a veřejné správy, školství a
pracovníků zabezpečujících ochranu zdraví lidí.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
11.6. 2024 Hollabrunn 09.00 – příjezd do LFS Hollabrunn (doprava vlastní)
09.30 – 10.00 – uvítání, snídaně
10.00 – 13.00 – přednášky
13.00 – 14.00 – oběd
14.00 – odjezd směr Dolní Dunajovice
16.00 – 18.00 Konference Dolní Dunajovice
12.6. 2024 D. Dunajovice 09.00 – 14.00 – přednášky
14.30 – diskuse
15.00 – závěr
PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM
Hollabrunn – 11. 6. 2024
09.30 Zahájení – předsedové pořádajících společností
Dr. Dipl.-Ing. Josef Rosner, Rakouská společnost pro integrovanou ochranu rostlin
Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská
10.00–13.00 – AGES projekt Drátovci – kontrola v bramborách (AGES, Government of
Lower Austria – Zemědělská škola Hollabrunn, Agrární komora Dolní Rakousko, terénní
ukázka
11.00–11.45 – mechanická kontrola plevelů v sóje pomocí kamerou řízenou plečkou,
protierozní opatření v porostech brambor – meziřádkové hrázky a využití krycích plodin,
terénní ukázka
12.00–13.00 – Forward farming a Phytobac – Bayer Crop Science, terénní ukázka
13.00–14.00 – oběd
14.00 odjezd do Dolních Dunajovic
16.00–18.00 – Konference Dolní Dunajovice – diskuse k tématům prvního dne
19.30 večeře
Dolní Dunajovice – 12. 6. 2024
09,00–09,10 – zahájení
09,10–09,40 – Tarcali, Hunkamara, Maďarsko – „POR na předpis“
09,50–10,20 – Jursík, ČZU Rezistence plevelů vůči herbicidům
10,30–11,10 – Klem, Czech Globe, Praktické aspekty přechodu na regenerativní
zemědělství
11,20–11,50 – Hrudová, Mendelu, rezistence bázlivce kukuřičného (Diabrotica
virgifera) vůči insekticidům
12,00–13,00 – přestávka
13,00–13,40 – Stejskal, VÚRV, Nárůst rezistence u hlodavců vůči některým
Rodenticidům
13,50–14,20 – Krutiš, AGRI Precision, PWM regulace postřiku pro běžné postřikovače
14,20–14,35 – Harašta, ČSR, představení projektu h2020 EU RENOVATE
Diskuse
15,00 Závěr
Změna programu vyhrazena!!
Odborní garanti
Ing. Petr Harašta, Ph.D., e-mail: petr.harasta1@gmail.com, tel.: +420 724 207 924
Dr. Dipl.-Ing. Josef Rosner, ÖAIP, josef.rosner@gmx.net
Organizační garant
Ing. Jarmila Černá e-mail: jarmila.cerna@ukzuz.cz, tel.: +420 724 146 530
Organizační pokyny
Účast na konferenci bude zpoplatněna částkou 300,- Kč.
Zahraniční prezentace v němčině, zajištěno oboustranné simultánní tlumočení (německyčesky-německy).
Přednesené prezentace budou po odsouhlasení přednášejícími umístěny na webových
stránkách České společnosti rostlinolékařské http://www.rostlinolekari.cz
Závazné přihlášky lze podat pouze prostřednictví přihlašovacího
formuláře na webu ČSR www.rostlinolekari.cz včetně uskutečnění
bezhotovostní platby k účasti na konferenci nejpozději do 12.5.2024
Údaje pro platbu: č. účtu: 2201807774/2010 (FIO banka), VS: 11062024, do poznámky pro
příjemce uveďte: příjmení a heslo „Dunajovice 2024“
Pokyny pro účastníky semináře
Dopravu a ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.
Při rezervaci noclehů uveďte heslo: „Pohled přes hranice 2024“.
Penzion Bařina, Hlavní 88 (vzdálenost k místu konání semináře cca 400 m)
Penzion Vlaštovka, Hlavní 130, tel.: +420 607 125 841; Penzion Praha, Hlavní 74,
tel: +420 519 517 122; případně další ubytovací zařízení v obci Dolní Dunajovice.