SZIF informoval na svých internetových stránkách, že od dnešního dne až do 27.4. 2018 přijímají vyplněné žádosti v rámci dotačního podprogramu

Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2017.

 

VÍCE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ ZDE

 

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/rizika

V ČR bylo po dvaceti letech potvrzeno ohnisko Newcastleské choroby drůbeže

V České republice byl po dvaceti letech potvrzen výskyt ohniska tzv. Newcastleské choroby v chovu drůbeže. Nákaza byla potvrzena v malochovu slepic v Šanově na Zlínsku. Státní veterinární správa (SVS) v souladu s platnou legislativou přijímá s okamžitou platností opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Malochovatel z výše uvedené obce ohlásil začátkem tohoto týdne úhyn 11 z 34 chovaných slepic …
Pokračování textu „V ČR bylo po dvaceti letech potvrzeno ohnisko Newcastleské choroby drůbeže“

Ministr Jiří Milek: V potravinovém řetězci nastavíme spravedlivé vztahy mezi zemědělci, potravináři a obchodníky

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jiří Milek zahájil se zástupci obchodních řetězců, Potravinářské a Agrární komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) sérii jednání o vztazích v potravinovém řetězci. Cílem je dosáhnout spravedlivého rozdělení přidané hodnoty mezi zemědělce, potravináře a obchodníky. Ministr Milek a zástupci resortních organizací projednali praktické …
Pokračování textu „Ministr Jiří Milek: V potravinovém řetězci nastavíme spravedlivé vztahy mezi zemědělci, potravináři a obchodníky“

Hogan se pro EurAktiv vyjádřil k SZP – Farmáři potřebují stabilitu

Evropští farmáři by se neměli bát „opětovného renacionalizace“ společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, přestože Komise chce dát členským státům více pravomocí, aby mohly implementovat své národní plány. EurActivu.com to řekl Phil Hogan, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova. To není poprvé, kdy se takto komisař k této problematice vyjádřil. …
Pokračování textu „Hogan se pro EurAktiv vyjádřil k SZP – Farmáři potřebují stabilitu“

Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod

Evropská komise dne 04/04/2018 udělila Holandsku výjimku z evropské směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů pro roky 2018 a 2019. Holandsko má jeden z nejintenzivnějších zemědělských systémů živočišné výroby vůbec (v NL okolo 1 milionu kusů dobytka). Holandsko původně žádalo o výjimku na 4 roky, Komise …
Pokračování textu „Holandsko dostalo výjimku na dva roky – ochrana vod“

Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)

ástupci Komice budou v termínu od 23-27/04/2018 pokračovat ve vyjednávání o vzájemné obchodní dohodě se zeměmi Mercosuru (zpráva z minulého jednání zde). Pokud by bylo dosaženo dohody, začátkem května 2018 by se k závěrečnému jednání mohla setkat komisařka pro obchod Cecilia Malmström a komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil …
Pokračování textu „Mercosur žádá detailnější popis nabídky pro hovězí maso (JEDNÁNÍ BUDOU POKRAČOVAT V DUBNU)“

Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy

Příjem žádostí v rámci programu Sociální zemědělství pokračuje od 1. 4. 2018 otevřením nového kola. V souladu s pravidly pro poskytování podpor bude příjem žádostí ukončen ke dni 30. 6. 2018. Pro vyhlašované kolo příjmu žádostí v rámci programu Sociální zemědělství jsou alokovány finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o …
Pokračování textu „Vyhlášení nového kola příjmu žádostí v programu Sociální zemědělství a aktuální informace k programu Úvěry na nákup půdy“

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2018

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“), s počátkem řešení projektů v roce 2019.

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.