MIMOŘÁDNÁ FINANČNÍ PODPORA ZEMĚDĚLSKÝM ODVĚTVÍM POSTIŽENÝM ZVLÁŠTNÍMI PROBLÉMY, KTERÉ MAJÍ DOPAD NA HOSPODÁŘSKOU ŽIVOTASCHOPNOST ZEMĚDĚLCŮ V ROCE 2023

Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích postižených dopady ruské agrese na Ukrajině a na jejich stabilizaci s cílem zajistit nediskriminační postavení českých pěstitelů ovoce, zeleniny, chmele a českých producentů mléka na jednotném evropském trhu. Legislativně vychází z prováděcího Nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 a Nařízení vlády č. 306/2023 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR.

Mimořádná podpora bude poskytována na následující zemědělská odvětví:

pro pěstitele ovoce

pro pěstitele zeleniny

pro pěstitele chmele

na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí (dojnice)

Příjem žádostí bude probíhat do 31.10.2023 (začátek příjmu žádostí – 16.10.2023). Výši sazby SZIF zveřejní do 30.11.2023.

Podpora na jednotlivá odvětví bude vyplacena nejpozději do 31.1.2024.

 

Více zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fmimoradna_opatreni_2023%2F1697456689915.pdf

Příručka pro žadatele