Žádost o vyplnění dotazníku s cílem vyhodnocení pozice zemědělců na trhu.- prosíme Vás o spolupráci

Vážená paní, Vážený pane,

jménem ČMSZP bychom Vás chtěli požádat o spolupráci s ČZU – vyplnění dotazníku.

ČMSZP nemá v kanceláři kapacitu na to, aby vyhodnocoval a zpracovával veškeré podněty, proto  spolupracuje s dalšími partnery, kteří mají dostatečné personální kapacity ke sběru dat.

Díky této spolupráci jsme schopni získat reálné podklady z praxe a využít je při jednání nejen s MZE. Proto Vás žádáme, zda by jste vyplnili dotazník, který sleduje situaci zemědělců v neustále měnícím se prostředí Evropy.

 

https://forms.gle/YUQJFvqkyPbJd3Pi8

Do tohoto dotazníku je zapojeno 5 států střední Evropy (Česko, Slovensko, Polsko, Litva a Maďarsko).

Dotazníkové šetření si klade za cíl vyhodnocení pozice zemědělců na trhu. ČZU chce přesněji kvantifikovat, jakým způsobem máte možnost ovlivnit cenu Vašich vstupů, ale současně i cenu prodávaných zemědělských produktů.

Cílem dotazníku je získat široký vzorek zemědělských podniků v celém regionu (více jak 500 ze všech zemí v rámci projektového konsorcia).

 Účast v této studii je dobrovolná. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s účastí v tomto šetření. V případě zájmu o výsledky šetření je možné zadat Vaše kontaktní údaje na konci dotazníku, jinak je anonymní.

Předpokládáme, že by Vám vyplnění dotazníku nemělo zabrat více jak 10 minut. Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 8. října 2023.

V případě jakýchkoliv otázek na nás klidně obracejte na pana Kotyzu (kotyza@pef.czu.cz ; telefon +420 774 363 586)

Předem děkujeme za Váš čas.