V roce 2023 s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) proběhne platba dotace v rámci jediné platby – nebudou vypláceny zálohy na BISS

Praha 17. října 2023 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince 2023, podpoří 29 827 zemědělců a farmářů. V rámci jednotných žádostí za rok 2023 vyplatí zemědělcům a farmářům okolo 30 mld. korun českých.
V roce 2023 tak s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) nebudou zálohy na BISS poskytovány/vypláceny; platba dotace proběhne v rámci jediné platby. Do 30. června 2024 pak bude proplacena naprostá většina tedy přes 95 procent všech administrovaných žádostí.

 

více zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/zpravy_o_fondu/tiskove_zpravy/1697548465797.pdf