Nejnovější příspěvky

VALNÁ HROMADA ČMSZP PŘESUNUTA NA NEURČITO

Vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 se vedení svazu rozhodlo o zrušení Valné hromady plánované na 26. března 2020 a jejím odsunutí na jiný termín. Vedení se bude snažit svolat náhradní Valnou hromadu co nejdříve, jakmile to zdravotní situace v České republice umožní. O náhradním termínu budeme včas informovat. …
Pokračování textu „VALNÁ HROMADA ČMSZP PŘESUNUTA NA NEURČITO“

Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit

Minulý čtvrtek jsme poslali dopis komisaři pro zaměstnanost a sociální práva, panu Nicolasu Schmitovi. Zpětná vazba jeho kabinetu byla pozitivní, protože nejnaléhavější problémy (nedostatek pracovních sil nebo finanční podpora zaměstnavatelů) byly zahrnuty do pokynů pro tento týden z Komise). V pondělí zveřejnila Evropská komise „Pokyny pro výkon volného pohybu pracovníků“, EA …
Pokračování textu „Zařazení zemědělství do kritického sektoru napříč EU – stanovisko GEOPA COPA i ČMSZP vyslyšel komisař Nicolas Schmit“

Prezentace k seminářům – environmentální opatření PRV 2020

V příloze jsou uvedeny prezentace ze seminářů k environmentálním opatřením PRV před podáním jednotné žádosti v roce 2020. Na YouTube jsme umístili audio formu obdobné prezentace s doplňujícím komentářem. Přílohy PRV – Nařízení vlády 2020   (PDF, 7 MB) Přímé platby a Cross Compliance 2020   (PDF, 3 MB)

Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů

Tisková zpráva – Pro bezproblémový chod jatek v České republice je každý den zapotřebí dozoru zhruba 500 veterinárních lékařů a techniků Státní veterinární správy. Pro případ nouze je nyní v záloze připraveno až 80 soukromých veterinářů, kteří by v případě potřeby doplnili úřední veterináře při dozoru nad porážkami zvířat. „Chci …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Práce veterinářů je nenahraditelná, pro dozor na jatkách máme i krizový plán se zapojením soukromých veterinářů“

Pokud by někdo z členské základny měl zájem o agenturní pracovníky z Ukrajiny, kontaktujte svaz(info@cmszp.cz), komunikujeme s agenturou z Mladoboleslavska.

V případě zájmu propojíme vaše kontakty.

Pomoc v krizi pro drobné vlastníky lesů, vláda uvolní 1,2 miliardy korun na zmírnění škod způsobených kůrovcem

  Vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Celkem vlastníci nestátních lesů požadovali 2,8 miliardy korun. V roce 2019 již bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. Zbývajících 100 …
Pokračování textu „Pomoc v krizi pro drobné vlastníky lesů, vláda uvolní 1,2 miliardy korun na zmírnění škod způsobených kůrovcem“

Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k. na mechanickou likvidaci plevelné řepy

Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k   1. Pěstitel se rozhodne pěstovat v hospodářském roce 2020/2021 odrůdu SMART v systému s herbicidem CONVISO ONE. Má nárok na čerpání dotace z DT 3.k.? V případě použití herbicidu, resp. chemické likvidace plevelné řepy, by žadatel nesplnil podmínky dotace, tj. zejména likvidovat …
Pokračování textu „Otázky a odpovědi k dotačnímu programu 3.k. na mechanickou likvidaci plevelné řepy“

MPO a ČMZRB již podpořily první podnikatele a vyhlašují záruční program COVID II

Českomoravská záruční a rozvojová banka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlašuje program COVID II. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim přispěje až milion korun na úhradu úroků. Podpořeno by tak mohlo být více než sedm tisíc projektů v souhrnné hodnotě okolo …
Pokračování textu „MPO a ČMZRB již podpořily první podnikatele a vyhlašují záruční program COVID II“

Schválené Žádosti o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – 31. 3. 2020

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 31. března 2020 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 2 Žádosti o dotaci v rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků. Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro …
Pokračování textu „Schválené Žádosti o dotaci v rámci 7. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků – průběžné schvalování – 31. 3. 2020“

SZIF vyplácí dotace na Dobré životní podmínky zvířat

Praha 31. března 2020 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace za rok 2019. Dnešním dnem začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat. Tento dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Pro zájemce, kteří o dotaci požádali, je připravena podpora v celkové výši …
Pokračování textu „SZIF vyplácí dotace na Dobré životní podmínky zvířat“