Nejnovější příspěvky

Návštěva z Finska v červnu

Byli jsme osloveni našimi kolegy z Finska, zda by bylo možné navštívit a představit české zemědělce. Pokud by někdo z členů ČMSZP měl zájem představit svoji farmu, prosím informujte kancelář do konce dubna.

kontakt:

info@cmszp.cz

Bude se jednat pouze o jednodenní návštěvu 10-ti delegátů.

Proto není dostatek časového prostoru navštívit více farem vzdálených od sebe.

 

Úzké vedení GEOPA 15.4.2019

V rámci pondělního zasedání proběhla debata nad vývojem problematiky mzdových nákladů v jednotlivých zemí EU. Byla prezentována srovnávací analýza napříč 19 členskými státy.  Výsledky a doporučení budou závěrem prezentovány Evropské komisy. Z tohoto pracovního setkání vyplynulo několik nedostatků, a proto jsme byli vyzváni k úpravám a připomínkování dokumentů, které reflektujízejména  …
Pokračování textu „Úzké vedení GEOPA 15.4.2019“

Ministr Toman ke Společné zemědělské politice: EU se musí připravit na přechodné období, v rámci zjednodušení se nabízí varianta zrušit zastropování

Tisková zpráva – Pokud členské země zavedou tzv. redistributivní platbu na podporu malých farem, tedy zvýšené dotace na první hektary každé farmy, mohlo by se zcela upustit od zastropování přímých plateb velkým podnikům. V myšlence, která zazněla na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství v Bruselu, vidí český ministr Miroslav Toman …
Pokračování textu „Ministr Toman ke Společné zemědělské politice: EU se musí připravit na přechodné období, v rámci zjednodušení se nabízí varianta zrušit zastropování“

Mladí začínající – monitorovací zprávy

Doplnění: V minulém týdnu proběhla hromadná výzva k doplnění chybějících Monitorovacích zpráv za roky 2016 a 2017 a povinných příloh pro operaci Zahájení činnosti Mladých zemědělců (611) 2016 a 2017.   Monitorovací zprávy se nacházejí na Portálu Farmáře: Veškeré formuláře pro rok 2018 budou na Portálu farmáře dostupné nejpozději od …
Pokračování textu „Mladí začínající – monitorovací zprávy“

Jednotná žádost 2019

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začíná přijímat od 9.4.2018 Jednotnou žádost 2019. Jedná se o univerzální formulář, jehož prostřednictvím mohou zemědělci získat finanční podporu na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova. Každý rok si tuto žádost podá 30 tisíc žadatelů, mezi které je rozděleno přes 30 miliard …
Pokračování textu „Jednotná žádost 2019“

Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně – ANIMALTECH 12.5. až 15.5.2019

Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně Už podruhé se na brněnském výstavišti bude konat Mezinárodní veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH s Národní výstavou hospodářských zvířat, letos od 12.5. (neděle) do 15.5. (středa). Součástí doprovodného programu je Středoevropský veterinární kongres, souběžně proběhne také Národní výstava myslivosti, výstava koní …
Pokračování textu „Téměř 900 hospodářských zvířat na výstavišti v Brně – ANIMALTECH 12.5. až 15.5.2019“

PS Chytrý venkov

V pondělí proběhla další pracovní skupina MV PRV s názvem „Chytrý venkov“. Prezentace MZe – v rámci aktivit Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) Prezentace SMART CITIES  – MMR Chytrý venkov. Mgr. Miloslav Oliva z Region Pošembeří o.p.s (NS MAS)   Co to znamená chytrý venkov (Smart Villages)? Jak poznamenal komisař Hogan: chytrý …
Pokračování textu „PS Chytrý venkov“

100 let zemědělce – přenos z Národního zemědělského muzea

K 100 letému výročí tohoto periodika jsme si dovolili prezentovat článek JUDr. Jana Brzoráda, nájemce velkostatku v Jinonicích, který ve svém článku Národohospodářské úkoly naší republiky s hlediska zemědělského v prvém čísle prvního ročníku Československého zemědělce v roce 1919 uvádí: „Úkolem státu je zabezpečit a podporovat blahobyt , vzdělání a …
Pokračování textu „100 let zemědělce – přenos z Národního zemědělského muzea“

Aktuality nejen z EU

Americké zemědělské společnosti byjí na poplach -Trumpova obchodní válka s Čínou: Sektor zemědělství se potýká v důsledku obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami s trablemi. Tarify poslaly zemědělské ceny strmně dolů a byly zastaveny dodávky z USA. Podle nových odhadů hlavního ekonoma USDA se očekává, že americký vývoz do zemědělství v letošním …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Aktuálně z EU

Štátna pomoc: Komisia začína s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku Brusel 2. apríl 2019 Komisia začala s hĺbkovým prešetrovaním týkajúcim sa platby odvodu zo strany potravinárskeho maloobchodného sektora na Slovensku. Má obavy, že v dôsledku určitých výnimiek týkajúcich sa úhrady tohto odvodu …
Pokračování textu „Aktuálně z EU“