Nejnovější příspěvky

DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností

Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností Dotazník je součástí projektu, který je zodpovídán napříč členskými státy EU. Vznikl na popud dlouholeté spolupráce Evropské komise a organizace zaměstnavatelů v zemědělském sektoru GEOPA COPA v návaznosti na problematiku zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování napříč …
Pokračování textu „DOTAZNÍK GEOPA COPA: Atraktivnost zemědělství: Zvyšování přitažlivosti práce v zemědělství – nedostatek pracovních sil a dovedností“

Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3

Od 26. 10. 2020 mají žadatelé u dotačních programů 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1- 3. možnost využít nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů a mzdových nákladů prostřednictvím CSV souboru. Vzorové excelové tabulky pro tyto účely, spolu s příručkou jak postupovat, nalezne žadatel na Portálu farmáře nebo …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3“

Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Aplikaci pro daňové a účetní doklady, skrz kterou podáváte žádost s doklady prokazujícími nárok na dotaci k dotačnímu programu Národních dotací 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. V aplikaci byly upraveny názvy kódů tak, aby odpovídaly názvům uvedeným v …
Pokračování textu „Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020“

3.k Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou příjem fomuláře končí 16.11.2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou   Část B Dotační programy …
Pokračování textu „3.k Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou příjem fomuláře končí 16.11.2020“

Soběstačnost tam, kde je to rozumné

O situaci v zemědělství po zavedení mimořádných opatřeních vlády v době pandemie koronaviru, následků po jejich ukončení poskytl rozhovor předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Ing. František Winter ji v dubnu. Jaké nejvýznamnější překážky pociťujete při druhé vlně, právě Vy? Ozvěte se nám – i o tom bude zástupce ČMSZP hovořit …
Pokračování textu „Soběstačnost tam, kde je to rozumné“

ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce – hraboši

26.10.2020 Dne 26. 10. byl aktualizován seznam okresů ohoržených kalamitou hraboše. Podrobnosti jsou uvedeny v 1. oddílu textu. 1. Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše na podzim 2020 (aktualizováno 09/2020)  Pomocí schématického rozcestníku zjistíte, jak postupovat v případě ohrožení porostů hrabošem polním.  Rozcestník pro veřejnost – podzim 2020  (170 KB) Níže naleznete podrobný …
Pokračování textu „ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce – hraboši“

Stanovisko Evropské rady vyznačeno v návrhu Evropské komise a některé závěry ze zasedání Evropského parlamentu

  Evropský parlament zasedal    zastropování pro všechny ČS 500 tis. € první pilíř + 1000 tis. € druhý pilíř povinné pro ČS za rok ( na fyzicou osobu) regresivita od 60 tis.€ 4% pro mladé začínající   Evropský parlament hlasoval o svém stanovisku ke kompromisním návrhům dne 20/10/2020, navrhuje 30 …
Pokračování textu „Stanovisko Evropské rady vyznačeno v návrhu Evropské komise a některé závěry ze zasedání Evropského parlamentu“

Uhlíkové zemědělství

Uhlíkové zemědělství je zahrnuto i do strategie Farm to Fork, kterou Komise předložila v květnu 2020. Odstraňování uhlíku je jednou z klíčových aktivit nové Evropské komise. Komise plánuje jeho podporu skrze SZP a skrze soukromé investice. V rámci SZP by mohlo být uhlíkové zemědělství podporováno v rámci eko-schémat v I. pilíři SZP. Do uhlíkového zemědělství zahrnuty …
Pokračování textu „Uhlíkové zemědělství“

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2020. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. Kromě jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) je to také platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro …
Pokračování textu „Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020“

JAPONSKO – Podpora japonského zemědělského exportu

Ministerstvo zemědělství Japonska zahájí činnost podporující vývoz zemědělských produktů. Během příštích deseti let chce vývoz znásobit více než pětinásobně. Podle ministra zemědělství Kotara Nogamiho plánuje Japonsko v příštím roce zřídit nový úřad ve snaze výrazně zvýšit vývoz zemědělských produktů a produktů. Zahájením činnosti úřadu, který se předběžně nazývá Exportní a mezinárodní úřad na …
Pokračování textu „JAPONSKO – Podpora japonského zemědělského exportu“