Nejnovější příspěvky

Nové mapy hydrologických funkcí půd

V roce 2018 bylo ukončeno řešení projektu QJ1520026 „Optimalizace využívání zemědělské půdy z pohledu podpory infiltrace a retence vody s dopady na predikci sucha a povodní v podmínkách České republiky“. Hlavními výstupy byly celorepublikové mapy hydrologických funkcí půd – mapa retenční vodní kapacity (RVK=množství vody, které je půda schopná dlouhodobě zadržet), mapa využitelné vodní …
Pokračování textu „Nové mapy hydrologických funkcí půd“

Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zveřejnilo již druhou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o zpřesnění metodiky, která obsahuje souhrn opatření pro vlastníky lesů v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, a to zejména v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Příručka má posloužit jako …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě“

Nové právní předpisy platné od 22. 3. 2019

Novela vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy EU Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve …
Pokračování textu „Nové právní předpisy platné od 22. 3. 2019“

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky budou omezeny na celounijní úrovni

Tisková zpráva – Pozdní platby odběratele za produkty podléhající rychlé zkáze, zrušení objednávek na poslední chvíli nebo jednostranné změny smluv omezí směrnice, jejíž znění dnes odhlasoval Evropský parlament. Jde o první směrnici, která reguluje nekalé obchodní praktiky mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci v celé Evropské unii. Česká republika …
Pokračování textu „Nekalé obchodní praktiky mezi podniky budou omezeny na celounijní úrovni“

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.D.

Výzva Ministerstva zemědělství žadatelům o dotaci na národní dotační program 20.D. „Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka“ pro rok 2019 k podávání předběžných žádostí v termínu od 18. 3. 2019 do 29. 3. 2019. Vlastní vyhlášení dotačního programu 20.D. a jeho jednotlivých podprogramů 20.D.a., …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro rok 2019 a 2020 na DP 20.D.“

Aktualizace seznamů pro referenční populaci

12.03.2019,  Kamil Malát   Po zhruba měsíci jsme opět aktualizovali seznamy zvířat, která byla vybrána jako geneticky důležitá pro tvorbu genomických plemenných hodnot (GEPH). Jsme mile překvapeni, že k dnešnímu dni je natestováno více než 500 kusů devíti různých masných plemen. Celkově prošlo laboratoří imunogenetiky a tedy i novým způsobem určování DNA …
Pokračování textu „Aktualizace seznamů pro referenční populaci“

Připomíná pozvání na Valnou hromadu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů Připomíná pozvání na Valnou hromadu a přikládá návrh na změnu Stanov Ve čtvrtek 21. března 2019 od 10:00 se koná Valná hromada Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, na kterou jste srdečně zváni. Jednání se uskuteční jako již tradičně v hotelu „U KRBU“ na adrese Vídeňská 360, Vestec, Praha 4. (http://www.hotelukrbu.cz/) Vážení členové ČMSZP, pozvání přijali :Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb, Ministerstvo zemědělství Ing. …
Pokračování textu „Připomíná pozvání na Valnou hromadu Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů“

Poraďte svým dětem, ať se i jejich škola zapojí!

  U malování si mohou povídat proč je voda tak důležitá a o její nenahraditelné roli v našich životech a krajině… Obrázky mohou školy zasílat do 15. března označené heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva zemědělství, Oddělení správa povodí, Těšnov 17, 110 00 Praha 1.

SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory

Od 4.3.2019 začíná platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí pro chovatele bahnic nebo koz a zároveň pro producenty škrobových brambor.   O dotaci na bahnice a kozy si požádalo téměř 2 900 chovatelů, mezi které bude rozděleno 74,4 milionu korun. O podporu na produkci škrobových brambor mělo …
Pokračování textu „SZIF začíná vydávat rozhodnutí na chov bahnic, koz a škrobové brambory“

Jarní výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 budou spuštěny v dubnu 2019

V rámci čtrnácté a patnácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření: 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých …
Pokračování textu „Jarní výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 budou spuštěny v dubnu 2019“