Nejnovější příspěvky

Trhy a tržnice – pravidla a doporučení

Prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej je obecně zakázán. Výjimku mají:  1. pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Tyto pojízdné prodejny mohou mít otevřeno od 6:00 hod. až do 21:59 hod. 2. farmářské trhy, kde …
Pokračování textu „Trhy a tržnice – pravidla a doporučení“

Webinář pro odborné lesní hospodáře – Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť

Datum: 20.4.2021  10:00 – 11:30 Místo konání: MS Teams Tématické zaměření akce: Lesní hospodářství Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Ústav zemědělské ekonomiky a informací si vás dovoluje pozvat na webinář pořádaný ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Cílem webináře je seznámit odborné lesní hospodáře s problematikou vlivu holin a nezalesněných …
Pokračování textu „Webinář pro odborné lesní hospodáře – Vliv holin na vodní režim lesních stanovišť“

MZE: Pozvánka na webinář „Příležitosti exportu mléčných výrobků a mléka do Číny, Japonska, Srbska, SAE, Libanonu a Ukrajiny“

Datum: 29.4.2021  10:30 – 12:30 Místo konání: Online (MS Teams) Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Zemědělští diplomaté Vám přiblíží aktuální přehled trhu s mléčnými výrobky v daných teritoriích. Zajímá Vás, jaký je trend chování spotřebitelů na trhu s mléčnými výrobky? Jak je tento trh rozvinutý? Jací největší dovozci a prodejci působí v daném …
Pokračování textu „MZE: Pozvánka na webinář „Příležitosti exportu mléčných výrobků a mléka do Číny, Japonska, Srbska, SAE, Libanonu a Ukrajiny““

Dopadová studie FTA EU – Mercosur – zemědělství ČR

Jednání o obchodní části Asociační dohody mezi EU a uskupením Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay) byla v červnu 2019 uzavřena. Dle dostupných textů a příloh dohody vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) na základě požadavku Ministerstva zemědělství studii „Dopad FTA EU – Mercosur na české zemědělství a potravinářství“. Dohoda …
Pokračování textu „Dopadová studie FTA EU – Mercosur – zemědělství ČR“

FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy – nejvyšší průměrné měsíční hodnoty od června 2014.                                 

  Deset měsíců stabilního růstu hodnot FAO Food Price Indexu   FAO Price Index Březen 2021 (k únoru 2021) Březen 2021 (k březnu 2020) Mléčné výrobky + 3,9 % + 15,7 % Cukr – 4,0 % + 30,2 % Obilniny – 1,7 % + 26,5 % Rostlinný olej + 8,0 …
Pokračování textu „FAO – Mezinárodní obchod se zemědělskými produkty a vstupy – nejvyšší průměrné měsíční hodnoty od června 2014.                                 „

Aktuality nejen z EU

Realizace vodohospodářských politik – nová publikace OECD věnující se realizaci správných postupů ve vodohospodářství. Toolkit for Water Policies and Governance Voda se stává nejen pro zemědělství stále významnějším faktorem a roste potřeba mezioborové i mezinárodní spolupráce. Sucho ve středoevropském prostoru v posledních pěti letech nemá v dlouhodobém horizontu srovnání. Na boj se suchem …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

MLÉKO, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOLA: NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Z důvodu navýšení finančních prostředků určených na školní projekt Ovoce a zelenina do škol se roční limit na jednoho žáka na školní rok 2020/2021 zvyšuje Z 295,60 Kč na částku 311,00 Kč včetně DPH, počínaje dodávkovým obdobím duben 2021. Tento roční limit vyjadřuje celkový limit na jednoho žáka pro školní …
Pokračování textu „MLÉKO, OVOCE A ZELENINA DO ŠKOLA: NAVÝŠENÍ ROČNÍHO LIMITU NA PRODUKTY NA JEDNOHO ŽÁKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021“

Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2021 bude zahájen 7. dubna.

Zahájení termínu příjmu lesnických žádostí 2021 připadá na  7. dubna Podávat žádosti o dotaci a žádosti o změnu zařazení na rok 2021 lze  na níže uvedená opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů  Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS) Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond) Natura 2000 v …
Pokračování textu „Neprojektová lesnická opatření – příjem žádostí 2021 bude zahájen 7. dubna.“