Nejnovější příspěvky

Kolektivní smlouvu vyššího stupně se podařilo uzavřít ve čtvrtek 14.1.2021

  Kolektivní smlouvu s odbory uzavřelo ČMSZP i ZS ČR Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP) a Zemědělský svaz ČR  uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně se zemědělskými odbory (Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy – Asociací svobodných odborů ČR, dále OSPVZ) na rok 2021. Platnost a účinnost Kolektivní smlouvy je od 1.1.2021 …
Pokračování textu „Kolektivní smlouvu vyššího stupně se podařilo uzavřít ve čtvrtek 14.1.2021“

Dotazník – vnímání přínosů rozptýlené zeleně

Vážená paní, vážený pane,

 

prosíme Vás tímto jako zainteresovanou osobu o spolupráci v rámci našeho průzkumu o vnímání přínosů rozptýlené zeleně na Vámi obhospodařovaných polích.

Průzkum, který v rámci České republiky provádí Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, se zaměřuje na pochopení Vašeho názoru na důležitost dřevin rostoucích ve volně krajině v ČR .

Dovoluji si připojit odkaz na dotazník:  https://dotaznik.czu.cz/index.php/212126?lang=cs

 

Pevně věříme, že nám prostřednictvím tohoto dotazníku pomůžete porovnat Vaše názory na toto téma.

 

Předem mnohokrát děkujeme!

Za tým ČZU s pozdravem

 

Ing. Tereza Červená

Doktorandka

 

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

Zákaz kastrace samců a zkracování ocasků zaškrcením od 1.2.2021

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týraní zakazuje s účinností od 1. 2. 2021 kastraci samců a zkracování ocasů zaškrcením varlat nebo částí ocasu hospodářských zvířat. Nejdůležitější body: Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti 1. února 2021. Ochrana hospodářských zvířat je upravena v § 9 – 12h zákona na …
Pokračování textu „Zákaz kastrace samců a zkracování ocasků zaškrcením od 1.2.2021“

Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, …
Pokračování textu „Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ“

Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun

Praha, 18. ledna 2020  Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Platbu pro mladé zemědělce. O tuto dotaci si v rámci Jednotné žádosti 2020 zažádalo 3 985 uchazečů. Celkem se mezi ně rozdělí cca 168 milionu korun. Sazba na jeden hektar je 1 822,09 korun. Dotace podporuje začínající …
Pokračování textu „Mladým zemědělcům SZIF rozdělí dotace ve výši zhruba 168 milionů korun“

Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině

 Do tří let proběhne na Ukrajině referendum o prodeji zemědělské půdy cizincům. V současné době mohou kupovat zemědělskou půdu pouze fyzické osoby, které jsou občany Ukrajiny. Zahraniční investoři si prozatím mohou půdu pouze pronajmout.  Ve vesnici Vynohradivka v okrese Bashtansky v Mykolaivské oblasti zemřelo na africký mor prasat devět …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU: Zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině“

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 V Praze dne 13. ledna 2021 Kapitola 4. Druh a výše dotace Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“), stanovuje výši poskytované dotace na 45 tis. EUR. Pro účely posouzení ustanovení kap. 7. Další podmínky, bodu …
Pokračování textu „Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců“

SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby

Vážená paní, Vážený pane, rádi bychom Vás informovali o možném podávání žádostí v rámci dotačního programu 13. PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ A ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU. Žádosti se podávají přes Portál farmáře do 31. 3. 2021. Současně na základě loňských zkušeností bychom Vás rádi upozornili na nejčastější nedostatky, které se …
Pokračování textu „SZIF: Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021- nejčastější chyby“