Nejnovější příspěvky

Zemědělec roku 2020

O soutěži Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivá výrobní zaměření a regiony ČR. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu porovnatelného ekonomického parametru, která umožňuje porovnat výsledky …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2020“

Informace pro žadatele o změnách v legislativě pro licence v rámci kvót

Dne 12. 6. 2020 byla v Úředním věstníku vyhlášena nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/760 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761. Tato nařízení jsou použitelná na administraci licencí o dovozní a vývozní kvóty, jejichž kvótové období začíná 1. 1. 2021 nebo později. Nařízení sjednocují administraci žádostí a kvótových licencí. …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o změnách v legislativě pro licence v rámci kvót“

Informace k podmínkám agrárního zahraničního obchodu po vystoupení Velké Británie z EU

  Dne 31. ledna 2020 Velká Británie formálně opustila Evropskou unii. Aktuálně probíhají mezi EU a UK jednání o nastavení jejich budoucích vztahů.   Vzhledem k ujednáním v Dohodě o vystoupení začalo 1. února 2020 tzv. přechodné období, během kterého v rámci obchodu a pravidel k němu se vztahujících nedochází …
Pokračování textu „Informace k podmínkám agrárního zahraničního obchodu po vystoupení Velké Británie z EU“

Rusko se dostalo do top desítky největších exportérů cukru na světě

Nadbytečná úroda cukrové řepy způsobila v Rusku pád cen cukru a zvýšení jeho atraktivnosti na zahraničních trzích. Ruský cukr je jedním z nejlevnějších na světě, a proto poptávka po něm roste. Úroda cukrové řepy v roce 2019 vyrostla o 29% na hodnotu 54,3 mil. tun a celkově z ní Rusko vyrobilo 7,7 mil. tun …
Pokračování textu „Rusko se dostalo do top desítky největších exportérů cukru na světě“

HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1. 9. 2020

v týdnu od 5. 8. 2020 bude zahájena distribuce Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť, předvyplněné údaji z ústřední evidence chovatelů.Včelařům, od kterých máme souhlas k zaslání přehledů včelstev do e-mailové schránky, bude hlášení zasláno z e-mailové schránky MZe: vcelari@mze.cz (Na tuto e-mailovou adresu svá „Hlášení“ nezasílejte, ani na e-mail neodpovídejte!) ZASLÁNÍ HLÁŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEB FORMULÁŘE I …
Pokračování textu „HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV A UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ K 1. 9. 2020“

UPOZORNĚNÍ Z REGISTRU VINIC – ZÁSOBY 2020

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2020. Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10. 9. 2020 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2020 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274. Povinnost podat prohlášení o zásobách …
Pokračování textu „UPOZORNĚNÍ Z REGISTRU VINIC – ZÁSOBY 2020“

Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus

Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z …
Pokračování textu „Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus“

PRO-BIO: Harmonogram 19. ročníku soutěže o nejlepší tuzemskou biopotravinu

Uzávěrka přihlášek: 14. srpna 2020 Dodání vzorků: 20. srpna 2020 (trvanlivé na centrálu Svazu), 25. srpna 2020 do 8 hodin ráno (čerstvé na zasedání poroty do Prahy)* Termín zasedání poroty: 25. srpna 2020 v sídle Státní zemědělské a potravinářské inspekci Vyhlášení výsledků:  v rámci kampaně Září – Měsíc biopotravin Předání …
Pokračování textu „PRO-BIO: Harmonogram 19. ročníku soutěže o nejlepší tuzemskou biopotravinu“