Nejnovější příspěvky

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Text vyhlášení   (DOC, 36 KB) Přihláška do soutěže   (DOC, 57 KB) Statut a jednací řád   (PDF, 204 KB)

Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací

Ministerstvo zemědělství vydalo Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací. Režim jednotlivých titulů zůstává zachován (s výjimkou dotačního titulu 2.D na nákup plemenných jalovic, který letos nebude vyhlášen), rozpočet na tento rok je poměrně příznivý, a tak lze doufat, že nebude docházet k výraznému krácení …
Pokračování textu „Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací“

PŘIPOMÍNÁME !!! Zemědělci mají možnost žádat za pomoci Místních akčních skupin.

Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkazy vedoucí na oficiální stránku, kde naleznete výzvy MAS uvádíme níže: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-vyzvy-mas/

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020 k dotačnímu rogramu 20.C. Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020“

Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb

Zvláštní výbor pro zemědělství, složený ze zemědělských atašé jednotlivých členských států EU, dne 05/02/2018 diskutoval reformu SZP po roce 2020 a její možné dopady na systém přímých plateb zemědělcům (Komise ve svém Sdělení k SZP navrhuje zvážit možnosti povinného zastropování, degresivitu plateb pro velké zemědělce, podporu lépe zacílenou na malé …
Pokračování textu „Zvláštní výbor pro zemědělství diskutoval budoucnost dobrovolných plateb vázaných na produkci i možnosti zastropování přímých plateb“

Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020

Nová vláda by podle prohlášení měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP, finanční zdroje by ale měly být lépe zacílené na podporu příjmů zemědělců a na podporu produkce ve znevýhodněných oblastech. Pravděpodobnými kroky nové vlády bude snaha o ukončení podpory GMO, posílení ekologického zemědělství a bio produkce (v DE snaha o …
Pokračování textu „Německo dosáhlo dohody o koaliční vládě, nová vláda by měla podpořit zachování rozpočtu pro SZP po roce 2020“

Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma

1. 3. 2018 – BRNO hotel Voroněž Odborný seminář navazuje na cyklus přednášek o integrované ochraně rostlin věnovaných vybraným zemědělským komoditám. Cílem letošního semináře je představit specifika pěstební technologie v jedné z progresivních komodit – kukuřici. Zvýšení ploch této širokořádkové plodiny podnítila výstavba bioplynových stanic i v oblastech méně vhodných pro pěstování. Následné …
Pokračování textu „Seminář – „INTEGROVANÁ OCHRANA PŘI PĚSTOVÁNÍ KUKUŘICE“ zdarma“

Nová podpora chovu prasat vyjde ročně přibližně na 300 milionů korun

Ministr Jiří Milek podepsal nový program, díky kterému dostanou zemědělci podporu na vylepšení podmínek v chovech prasat. Přibližně 300 milionů korun tak půjde na ošetření proti nežádoucímu hmyzu nebo zmírnění tepelného stresu ve stájích v letním období. Dotaci z národních zdrojů schválila po desetiměsíčním vyjednávání Evropská komise. „Jde o národní …
Pokračování textu „Nová podpora chovu prasat vyjde ročně přibližně na 300 milionů korun“

Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi

Ze závěrů úzkého vedení a VH jednoznačně vyplynula potřeba postupně vyzvat k jednání všechny odborné nevládní neziskové organizace.  „I přesto, že vláda je v demisi, je třeba myslet dopředu. Nesmí dojít k zastavení některých úkonů , které by ovlivnily každodenní život zemědělců. Proto je třeba být stále aktivní  a nepřestat jednat.“ …
Pokračování textu „Představitelé ČMSZP jednali s ostatními odbornými zemědělskými organizacemi“

Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele

Podnikatelé a pronajímatelé mají možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění. Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového …
Pokračování textu „Daňová volba pro podnikatele a pronajímatele“