Nejnovější příspěvky

Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027

Evropský výbor regionů (EVR), poradní orgán evropských institucí, zveřejnil dne 28/11/2018 návrh vlastního stanoviska k Společné zemědělské politice po roce 2020. Zpravodajem návrhu je francouzský zástupce EVR Guillaume Cros, o návrhu zprávy by mělo být hlasováno v Plénu EVR ve dnech 05-06/12/2018. EVR navrhuje, aby byly přímé platby zastropovány, a …
Pokračování textu „Evropský výbor regionů zveřejnil návrh stanoviska k Společné zemědělské politice – podporuje povinné zastropování přímých plateb; navrhuje odečet nejvýše 50 % mezd souvisejících se zemědělskou činností ze zastropované částky; podporuje zachování podpor vázaných na produkci na 13 + 2 %; a požaduje dosažení úplné externí konvergence vzhledem k průměru do roku 2027“

„Snížení daně z nemovitosti u tzv. ostatních ploch“ – zemědělský výbor

  Předmětem projednávání byla příprava novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, k upřesnění osvobození od daně u druhu pozemků ostatních ploch, které podle tohoto zákona nelze žádným způsobem využívat. Jedná se o meze, remízky, kamenité svahy, zamokřené plochy a zeleň. Tuto problematiku jsme již vyjednávali s …
Pokračování textu „„Snížení daně z nemovitosti u tzv. ostatních ploch“ – zemědělský výbor“

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

Tisková zpráva – Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství (MZe) na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. „Množství peněz …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině“

Ministerstvo zemědělství omezí velikost ploch monokultur. Na erozně ohrožených půdách bude růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny

4.12.2018 Tisková zpráva – Plocha jedné zemědělské plodiny nebude moci zaujímat více než 30 hektarů, pokud bude tato plodina růst na půdě ohrožené erozí. Pomůže to zlepšit stav krajiny a především její schopnost zadržovat vodu. Návrh Ministerstva zemědělství schválila vláda. „Naším záměrem je zlepšit stav zemědělské půdy, a tím i …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství omezí velikost ploch monokultur. Na erozně ohrožených půdách bude růst maximálně 30 hektarů jedné plodiny“

PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019

8. zasedání MV PRV Všechny podkladové materiály naleznete ke stažení na následujícím odkazu http://eagri.cz/public/app/eagriapp/Shared/ShowFile.aspx?guid=7A8B857707121A93E053811411AC5EB1 Důležitými bodu zůstávají nefunkčnost opatření Spolupráce M16 a její možný přesun do jiného opatření (přibližně 35 mil.Kč) 8.kolo PRV bude PODZIMNÍ a bude vyhlášeno celkem 14 projektových opatření – uvádíme i předpokládané alokace v Kč M01 / …
Pokračování textu „PS – 8. zasedání MV PRV a Harmonogram výzev PRV pro rok 2019“

SZIF začíná vyplácet doplatky k Jednotné platbě na plochu

Výplata nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS je v plném proudu. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí zemědělcům počínaje 23. říjnem 70% zálohu, ode dneška přichází na řadu doplatky.   Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 388,15 korun na hektar. O Jednotnou platbu na plochu neboli SAPS požádalo …
Pokračování textu „SZIF začíná vyplácet doplatky k Jednotné platbě na plochu“

Celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy zbylo EU – ty má přerozdělit členským státům

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s Čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 Dle tohoto nařízení bude členským státům Evropské Unie přerozděleno celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy …
Pokračování textu „Celkem 444 milionů € z nevyužité krizové rezervy zbylo EU – ty má přerozdělit členským státům“

Ministr zemědělství schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil pro rok 2018 sazby plateb pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening), dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) a přechodnou vnitrostátní podporu (PVP). Podpora greeningu je o 79 milionů korun vyšší než loni, na dobrovolnou podporu vázanou na produkci jde …
Pokračování textu „Ministr zemědělství schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018“

Zemědělec roku 2018 – vyhlášení

Dnes 27.11.2018 proběhlo slavnostní vyhlášení zemědělce roku. V rámci kategorie společensky odpovedný podnik náš svaz měl hned 2 finalisty a to rodinnou ekofarmu Zemanových a rodinnou ekofarmu pana Bílkových, na které hospodaří 3.generace a čtvrtá se již připravuje.   Za svaz Vám blahopřejeme💐🍾🎉   ČMSZP byl jedním z organizátorů a předseda dozorčí …
Pokračování textu „Zemědělec roku 2018 – vyhlášení“