Nejnovější příspěvky

26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit …
Pokračování textu „26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny““

CUKR – novinky v MERCOSUR i Austrálie

Zástupce Evropské komise prezentoval návrh obchodní dohody EU se zeměmi Mercosuru, která byla předložena na konci června 2019. Návrh dohody by nyní měl být ratifikován národními parlamenty, Komise předpokládá implementaci dohody – v případě jejího schválení – nejdříve za 2 roky. Součástí obchodní dohody je návrh na dovoz 650.000 tun pro …
Pokračování textu „CUKR – novinky v MERCOSUR i Austrálie“

Je mi velkou ctí Vás pozvat na konferenci pořádanou naší partnerskou organizací Společností mladých agrárníků, z tohoto důvodu je pro naše členy zajištěno ubytování zdarma. Stačí jen v přihlašovacím formuláři uvést člen ČMSZP.

Termín: 2. a 3. prosince

Místo konání: Kostelec nad Černými Lesy

Přihlašování je možné udělat prostřednitvím tohoto formuláře:  https://form.jotformeu.com/93183430135350

Program konference naleznete ZDE

 

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.a.

25.11.2019 Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádost o dotaci podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení zvlášť za každý …
Pokračování textu „Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.a.“

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.

25.11.2019 Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.b.1.-3. Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014. Žádost o dotaci podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení zvlášť za každý předmět dotace v dotačním programu 9.A.b.1.-3. (9.A.b.1., 9.A.b.2., …
Pokračování textu „Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.“

Výzva MZe k podávání žádostí o dotaci na dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014

Žádost o dotaci na dotační program 3.c. podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby). V žádosti o dotaci by měly být uvedeny veškeré, žadatelem …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání žádostí o dotaci na dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014“

Dotazník MZE

Na základě dnešního jednání PS pro klima si dovolujeme sdílet dotazník.

Velmi by pomohlo, kdyby co nejvíce zemědělců odpovědělo na dotazník pořádaný MZe, který se zaměřujeme na názory a postoje zemědělců k výsadbě dřevin na zemědělských půdách a k zavádění agrolesnictví v ČR.

Dotazník se skládá z 5 sekcí a jeho vyplnění Vám zabere přibližně 10 minut. Více informací na začátku dotazníku.

http://agrolesdotaznik.jdem.cz/

Konec slevových akcí? Berou si kritici novely zákona o významné tržní síle spotřebitele jako rukojmí nebo mají pravdu? Poškozují obchodníci české zemědělce a výrobce tlakem na slevy? ŽIVĚ na  ČT1 Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou.

Výměna zkušeností v agrárním sektoru na SOŠ Šumperk

Výměna zkušeností v agrárním sektoru se v letošním roce konala naposled. Měli jsme možnost představit studentům SOŠ Šumperk společnost ZEAS Březná a.s. a Marwin v.o.s.
Tímto bychom chtěli poděkovat především:
Ing. Miroslavovi Janu Buchtovi, předsedovi představenstva ZEAS Březná a.s., který nás dopodrobna seznámil s ekonomikou chovu dojného dobytka.

Jiřímu Pospíšilovi, vedoucímu živočišné výroby ZEAS Březná a.s., který nás seznámil s úspěchy i starostmi jejich chovu v ANC oblastech.
A v neposlední řadě předsedovi svazu ČMSZP, Ing. Františku Winterovi, který studenty seznámil s jeho zkušenostmi s chovem koní a s chovem masného skotu v ANC oblastech. Včetně reálných ekonomických dat výnosů v těchto horských a podhorských oblastech oproti těm produkčním.
🐴🐮🐗🦉🐭

Změny v podmínkách dovozu s ohledem na nové Nařízení 2016/2031

1. Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí – fytosanitární požadavky 1. Co je zakázáno dovážet? Komodity, které je zakázáno dovážet jsou stanoveny v příloze jsou uvedeny v příloze č. VI Nařízení EP 2016/2031. Prakticky se neliší od stávající úpravy podle směrnice 2000/29/EC. Seznam zakázaných komodit zahrnuje …
Pokračování textu „Změny v podmínkách dovozu s ohledem na nové Nařízení 2016/2031“