Nejnovější příspěvky

INFORMACE PRO ŽADATELE 1. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

1. Aktuální stav administrace 1. kola příjmu žádostí PRV 2014-2020 U Žádostí o dotaci probíhá dokládání (do 23. 5. 2016, do 24:00 hodin) a kontrola dokumentace k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení. Dle aktuálního stavu administrace a stanovené alokace, by měly být všechny aktuálně administrované žádosti o dotaci všech operací/záměrů (vyjma níže …
Pokračování textu „INFORMACE PRO ŽADATELE 1. KOLA PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020“

Zelená nafta – živočišná výroba

Návrh novely zákona o spotřebních daních, který byl 18. dubna 2016 schválen vládnou ČR, je nyní v poslanecké sněmovně. Pokud vše půjde dle očekávání, měli by mít zemědělci možnost předkládat žádosti o vratku spotřební daně v případě živočišné výroby již 1.července 2016.

Projekt Ovoce a zelenina do škol: vládou schválená novela umožní školám nakupovat přímo od zemědělců

Tisková zpráva MZe: Podmínky pro poskytování podpory v rámci projektu Společné zemědělské politiky EU nazvaného Ovoce a zelenina do škol upravuje návrh nařízení vlády, který dnes vláda schválila. Projekt má zlepšovat zdravé stravovací návyky dětí a úpravou podporovat prevenci před obezitou.

Ministr Jurečka jednal v Bruselu o finanční podpoře pro producenty mléka a vepřového masa i dvojí kvalitě potravin

Tisková zpráva MZe: Ministr zemědělství Marian Jurečka jednal v Bruselu s dalšími představiteli evropského zemědělství o možnostech řešení kritické situace na trhu s mlékem a vepřovým masem, dvojí kvalitě potravin nebo škodách na zemědělské produkci, způsobených jarními mrazy.