Nejnovější příspěvky

Budoucnost potravinářství a zemědělství: společná zemědělská politika po roce 2020

Rada EU pro zemědělství a rybolov zasedala 19.2.2018   .Naše dnešní diskuse, kterou jsme věnovali některým z nejdůležitějších aspektů budoucí společné zemědělské politiky – přímé podpoře, životnímu prostředí a rozvoji venkova –, byla velmi přínosná. Je naší povinností položit základy moderní politiky poskytující spravedlivou odměnu zemědělcům za zajišťování vysoce kvalitních …
Pokračování textu „Budoucnost potravinářství a zemědělství: společná zemědělská politika po roce 2020“

Nekalé obchodní praktiky, které mohly české dodavatele do obchodních řetězců potkat
 
Je jich mnoho, ne všichni se s nimi chlubí…. Hranice mezi nabízenou službou a nekalou obchodní praktikou může být tenká. Nebojte se nám napsat a řekněte, co jste zažili právě Vy. Jsme Vám k dspozici na  info@cmszp.cz

Jednalo se o vrácení zboží, které obchodní řetězec neprodal? Vrátil Vám zboží s roztrhaným obalem nebo nějak jinak poškozené zboží?

Byl požadován poplatek za zalistování jednotlivých artiklů?

Slavíte s odběrateli za pomoci „dobrovolného „příspěvku vánoční večírek či 10-ti leté výročí obchodu?

Zajišťujete  jim službu formou doplňování regálů Vašich produktů z farmy?

Pokud jste to právě vy, neváhejte se na nás obrátit, bojujeme za Vás i v Bruselu.

Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce

Rada ministrů pro zemědělství a rybářství v Bruselu dnes řešila klíčové parametry budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr zemědělství Jiří Milek znovu odmítl plošné zavedení povinného zastropování přímých plateb, které by na české zemědělství mělo zásadní dopady. Evropská komise představí návrh pravidel platných po roce 2020 pravděpodobně v polovině …
Pokračování textu „Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce“

Výběry býků začínají již v pondělí 19. února

Stalo se již pravidlem, že v druhé půlce února začíná první turnus výběrů plemenných býků. Nejinak tomu bude i letos. Od pondělí 19.února, se začnou sjíždět chovatelé masného skotu do odchoven a k chovatelům, aby doplnili své chovy o nové plemeníky. Pokud k nim patříte i vy, pak v odkazu níže si můžete stáhnout katalogy býků, další informace k výběrům býků najdete pod těmito odkazy: termíny výběrů • katalogy býků • výběrové protokoly • naskladnění býků. Těšíme se na vás na některé z odchoven či u chovatelů.

 Kamil Malát

Evropská Komise vydala Sdělení k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020, předkládá i možné scénáře pro rozpočet SZP

Komise dne 14/02/2018 vydala Sdělení EK k Víceletému finančnímu rámci (VFR) po roce 2020. Nová SZP bude podle Sdělení muset zajišťovat podporu rozvoje udržitelného zemědělství i životaschopnosti venkovských oblastí, zaměřit se na posílení přidané hodnoty v EU a reflektovat narůstající požadavky na ochranu životního prostředí a klimatu. Stran rozpočtu pro …
Pokračování textu „Evropská Komise vydala Sdělení k Víceletému finančnímu rámci po roce 2020, předkládá i možné scénáře pro rozpočet SZP“

Jaká bude budoucnost mléka a masa – bez použití GMO krmiv? Neošetřené glykofosfátem? Maso z Brazílie?

Z pohledu českého zemědělce se poslední dobou zdá boj s obchodními řetězci, jako boj Davida a Goliáše. Ale Goliáš, v tomto případě obchodní  řetězce, zatím vyhrává. Nejedná se o boj s legislativou, kterou lze v rámci demokraticky nastaveného systému připomínkovat. Na straně řetězce stojí mocnější zbraň – MARKETING. Lidé zrácejí …
Pokračování textu „Jaká bude budoucnost mléka a masa – bez použití GMO krmiv? Neošetřené glykofosfátem? Maso z Brazílie?“

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2018

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Text vyhlášení   (DOC, 36 KB) Přihláška do soutěže   (DOC, 57 KB) Statut a jednací řád   (PDF, 204 KB)

Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací

Ministerstvo zemědělství vydalo Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací. Režim jednotlivých titulů zůstává zachován (s výjimkou dotačního titulu 2.D na nákup plemenných jalovic, který letos nebude vyhlášen), rozpočet na tento rok je poměrně příznivý, a tak lze doufat, že nebude docházet k výraznému krácení …
Pokračování textu „Zásady pro rok 2018, kterými se stanovují podmínky pro poskytování tzv. národních dotací“

PŘIPOMÍNÁME !!! Zemědělci mají možnost žádat za pomoci Místních akčních skupin.

Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkazy vedoucí na oficiální stránku, kde naleznete výzvy MAS uvádíme níže: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m19-podpora-mistniho-rozvoje-na-zaklade/vyhlasene-vyzvy-mas/

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020

Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro období 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020 k dotačnímu rogramu 20.C. Vlastní vyhlášení dotačních programů bude provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018, na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., …
Pokračování textu „Výzva MZe k podávání předběžných žádostí pro program: Zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro roky 2018 – 2020“