Nejnovější příspěvky

Nominace do pracovních skupin MZe

Jménem předsedy pana Wintera bychom Vám rádi nabídl možnost podílet se na přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Ze sekce náměstek pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání pana Sekáče jsme dostali možnost nominovat svého zástupce do tematických pracovních skupin, které připravuje Ministerstvo zemědělství ČR.

Ukončení platnosti povolení některých glyfosátů

ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení herbicidních přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku glyfosát a formulační přísadu ethoxylovaný amin loje (č. CAS 61791-26-2). Lhůty pro uvádění na trh a spotřebování nakoupených zásob těchto přípravků jsou uvedeny v on-line Registru přípravků na ochranu rostlin.

Dotazy a podněty ČMSZP

Pro získání podnětů se proto obracíme na vás, odbornou veřejnost.
Snažíme se vám tímto dát prostor na vaše vyjádření a případné dotazy, se kterými se následně budeme obracet na příslušné úřady, nebo podněty, kterými se bude Svaz zabývat minimálně na úrovni úzkého vedení. Formulář je možné vyplnit zcela ANONYMNĚ.