Nejnovější příspěvky

26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Sekcí pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit …
Pokračování textu „26. Skalský dvůr – Konference PODMÍNKY HOSPODAŘENÍ VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU, Podtitul: „adaptace na změny““

Připravili jsme si pro Vás sérii videí, která by měla sloužit pro Vaše zamyšlení. Videa by neměla sloužit k obavám, spíše naopak. Chceme, aby se každý z Vás (zákazníků a konzumentů) zamyslel nad tím, co se za každým produktem skrývá. A zda-li můžeme drobnými kroky něco změnit. Do konce roku …
Pokračování textu „“

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2019. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Stanovení sazby podpory pojištění je nedílnou součástí …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění“

Aktuality z EU

Odstupující eurokomisař  Phil Hogan vyjádřil svou podporu pro rozpočet SZP, který by se nekrátil v tom, to by mohlo být jeho poslední vyjádření před zemědělskou Radou. Sedmnáct zemí chce, aby rozpočet zemědělské politiky zůstal na současné úrovni EU-27. Zemědělský výbor – SZP reforma byla předána plénu: Kompletní  parlament zváží společný …
Pokračování textu „Aktuality z EU“

Nelegální porážka a prodej masa z domácí porážky v Jihočeském kraji

Inspektoři Státní veterinární správy z Jihočeského kraje odhalili v uplynulých dnech dva případy nelegálního porážení či prodeje masa. V prvním případě zjistili v objektu zemědělského družstva na Strakonicku nelegální porážku prasat. V objektu družstva docházelo k porážení prasat, která si člen družstva od družstva zakoupil. Porážela se zde také prasata zakoupená u jiného chovatele. Porážka …
Pokračování textu „Nelegální porážka a prodej masa z domácí porážky v Jihočeském kraji“

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu

 
V rámci 8. kola příjmu žádostí bylo podáno 35 % žádostí z celkového objemu. V rámci posledních pěti dnů příjmu žádostí bylo podáno 75 % žádostí o dotaci.

I přes výše uvedené enormní zatížení Portálu farmáře v posledních dnech příjmu žádostí 8. kola PRV nebyly zaznamenány jakékoliv výpadky či přetížení systému a příjem žádostí tak proběhl zcela hladce.

 

Více se dozvíte zde:

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu 

Odbor projektových opatření rozvoje venkov

3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?

V Praze dne 8. listopadu 2019 Rok 2020 s sebou přinese významné změny v evidenci využití půdy (dále také „LPIS“). V souvislosti s novelou zákona o zemědělství se změny dotknou každého zemědělce. Nové postupy, které se začnou od roku 2020 uplatňovat, jsou nezbytné pro dosažení dostatečné kvality zákresů pozemků v  …
Pokračování textu „3 zásadní novinky pro zemědělce v roce 2020: jaké změny s sebou přináší novela zákona o zemědělství a co trápí český LPIS?“

Modul pro žadatele – verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí

8.11.2019 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích mají žadatelé sestavovat v příslušné formulářové aplikaci (tzv. modulu) pro žadatele. Před zahájením příjmu žádostí, které se předpokládá v týdnu od 11. 11. 2019, zveřejňujeme verzi modulu pro žadatele umožňující přípravu žádosti včetně možnosti kontrolního náhledu na …
Pokračování textu „Modul pro žadatele – verze pro přípravu žádosti před zahájením příjmu žádostí“

Aktuality k minimální mzdě

Nyní jsou v návrhu tyto varianty: VARIANTA I Navrhované zvýšení minimální mzdy o 10,1 % (1 350 Kč) by mělo zajistit vzhledem k v současnosti prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2020 dosažení podílu 40,8 %. VARIANTA I I Navrhované zvýšení minimální mzdy o 12,4 % (1 650 Kč) by mělo zajistit vzhledem k v současnosti prognózovanému nárůstu průměrné mzdy v roce 2020 dosažení podílu 41,6 %.   …
Pokračování textu „Aktuality k minimální mzdě“