Směrnice o nitrátech (91/676/EHS)

Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem získat vstupy zainteresovaných stran týkající se Směrnice o nitrátech. Směrnice, která vznikla v devadesátých letech, má za cíl monitorovat kvalitu vod a identifikovat oblasti, které odvádějí do znečištěných vod nebo jsou ohroženy znečištěním. Tato opatření se týkají vod, které v důsledku zemědělských aktivit trpí …
Pokračování textu „Směrnice o nitrátech (91/676/EHS)“

Napomoci Vám může AGRORISK : /www.agrorisk.cz/

Hlavním cílem projektu je výzkumná činnost vedoucí k vývoji předpovědního a monitorovacího on-line systému zaměřeného na vybrané biotické a abiotické činitele snižující či ohrožující výnosy zemědělských plodin. Cíle bude dosaženo propojením nejmodernějších postupů v oblasti agrometeorologie, rostlinolékařství, předpovědi počasí a IT technologie. Dílčími cíli je napomoci praxi ve smyslu poskytnutí …
Pokračování textu „Napomoci Vám může AGRORISK : /www.agrorisk.cz/“

Webinář k 17. kolu příjmu žádostí programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce

DATUM AKCE: 6. 3. 2024 10:00 – 11:30 MÍSTO KONÁNÍ: online prostřednictvím platformy MS TEAMS TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ AKCE: webinář k příjmu žádostí CÍLOVÁ SKUPINA: potenciální příjemci dotace opatření M01 Ministerstvo zemědělství Vás zve na webinář k 17. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce. …
Pokračování textu „Webinář k 17. kolu příjmu žádostí programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020, Opatření M01 Předávání znalostí a informační akce“

Dotazník MZe – vyberte si svůj veletrh/výstavu pro rok 2025 a 2026

Ministerstvo zemědělství spustilo krátký online dotazník s cílem zmapovat zájem českých firem o účast na mezinárodních veletrzích a výstavách (mimo Evropskou unii) v oblasti zemědělství a potravinářství v roce 2025 a 2026. Výsledky tohoto průzkumu budou následně zohledněny při výběru a zacílení proexportních aktivit Ministerstva zemědělství, a to tak, aby kopírovaly většinové …
Pokračování textu „Dotazník MZe – vyberte si svůj veletrh/výstavu pro rok 2025 a 2026“

Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky, sýry a tvaroh a čokoláda.

Dnes jsme si přečetli tiskovou zprávu ministerstva zemědělství, dle titulku(headlinu) by jsme měly být spokojení, ale každý z nás se na statistiku dívá trochu z jiného pohledu. Protože došlo k enormnímu navýšení vývozu cigaret, což zemědělské veřejnosti moc nepomáhá, ale statistice ano. Titulek zní: „Českému agrárnímu obchodu se loni dařilo. …
Pokračování textu „Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, přípravky k výživě zvířat, pekařské zboží, potravinové přípravky, sýry a tvaroh a čokoláda.“

PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec

  únor 2024, PRAHA Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., upravuje od 1. března 2024 podmínky poskytování podpory u programu Zemědělec, kde dochází mimo jiné k navýšení celkového limitu podporovaných úvěrových prostředků nebo k zavedení kategorie začínajícího podnikatele. Příjem žádostí do titulu Zemědělec je kontinuální po celý rok od 1. …
Pokračování textu „PGRLF: Společnost PGRLF, a. s., navyšuje celkový limit podporovaných úvěrových prostředků u programu Zemědělec“

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI JEDNÁNÍ ČMSZP VE VĚCI KOORDINACE ZPŮSOBU PROTESTŮ ZEMĚDĚLCŮ

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zemědělci. Jako Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, bychom rádi vyjádřili svůj názor na deklarovanou stávku dne 19.2.2024. Převážnou většinu požadavků organizátorů stávky vnímáme jako opodstatněnou, rozhodně např. požadavky na snížení byrokracie, administrace, stabilizace trhu v návaznosti na dodržování a rovnost podmínek. Stávky a nepokoje jsou především nástrojem …
Pokračování textu „INFORMACE K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI JEDNÁNÍ ČMSZP VE VĚCI KOORDINACE ZPŮSOBU PROTESTŮ ZEMĚDĚLCŮ“

SPOV: Výtvarná soutěž pro 1.-5. ročník Základních škol „Namaluj si venkov“

První ročník výtvarné soutěže „Namaluj si venkov“ pořádá Spolek pro obnovu venkova České republiky. Je určena dětem na prvním stupni základní školy a vítězná díla rozhodně neskončí někde v šuplíku, organizátoři plánují výstavu v hlavním městě. Co čeká na vítěze? Připravujeme výstavu prací žáků v prostorách Senátu PČR, pravděpodobně v červnu letošního roku. Z prací …
Pokračování textu „SPOV: Výtvarná soutěž pro 1.-5. ročník Základních škol „Namaluj si venkov““

Podnikatelské mise ministra zemědělství do Vietnamu a na Filipíny, která proběhne ve dnech 17.-23. března t.r.

  Podnikatelská mise vedená ministrem zemědělství panem Markem Výborným bude ve Vietnamu směřovat do Hanoje a Ho Či Minova Města/HCMC), následně na Filipínách do Manily a Davao (centrum hlavní zemědělské oblasti). Program zahrnuje mimo jiné podnikatelská a obchodní fóra v uvedených městech, návštěvu veletrhu Food and Hotel v HCMC a vybraných …
Pokračování textu „Podnikatelské mise ministra zemědělství do Vietnamu a na Filipíny, která proběhne ve dnech 17.-23. března t.r.“