PGRLF, a.s., otvírá 5. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 4. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví.  Program Investiční úvěry Lesnictví je důležitou součástí podpory českým lesníkům a napomáhá především investicím do nákupu strojů, lesního vybavení a lesním školkám. V rámci programu je …
Pokračování textu „PGRLF, a.s., otvírá 5. kolo programu Investiční úvěry Lesnictví“

SZP – zveřejněná nařízení vlády, aktuální prezentace k JŽ 2023 a EIP

Zveřejnění nařízení vlády k opatření pro oblasti s přírodními omezeními 10.3.2023 Dne 10.3.2023 v částkce 37 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření pro oblasti s přírodními omezeními s účinností od 1. dubna 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro …
Pokračování textu „SZP – zveřejněná nařízení vlády, aktuální prezentace k JŽ 2023 a EIP“

Společný dopis na ministra ohledně managmentů na zemědělské půdě 

Vážený pane ministře, dovolte, abychom jsme se na Vás obrátili jménem čtyřech nevládních organizací ve věci nastavování ekologických managementů na zemědělské půdě. Poslední dobou se s rostoucí intenzitou obracejí na vedení našich svazů členové svazů, ale i ostatní zemědělci, s dotazy kdo, jak a za jakých podmínek bude nastavovat managementy na zemědělské půdě …
Pokračování textu „Společný dopis na ministra ohledně managmentů na zemědělské půdě „

Pozvánka na konferenci Proměny zemědělství 4. 4. 2023

Vážené dámy, vážení pánové, mediální dům Economia ve spolupráci se zpravodajským portálem EURACTIV.cz a magazínem Zemědělec Vás srdečně zvou na odbornou konferenci PROMĚNY ZEMĚDĚLSTVÍ s tématy o budoucnosti českého zemědělství a udržitelné zemědělské výrobě. Těšit se můžete na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, rektora ČZU Petra Skleničku, předsedu Zemědělského svazu Martina Pýchu a mnoho dalších spíkrů z řad zástupců …
Pokračování textu „Pozvánka na konferenci Proměny zemědělství 4. 4. 2023“

Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného

… dle vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření. Novela vyhlášky, která vešla v platnost 1. 1. 2023, zavádí nový újmový titul – náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vka obecného [1] (§ 1 odst. …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného“

Příručka pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027

Příručka pro publicitu nastavuje povinnosti příjemců dotace v rámci projektových intervencí Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (SP SZP). Příručka popisuje náležitosti povinné a nepovinné publicity, které musí dodržovat příjemci dotace projektových intervencí rozvoje venkova v rámci SP SZP. Pro příjemce dotace je tento dokument závazný. Příručka v některých částech odkazuje na „Manuál …
Pokračování textu „Příručka pro publicitu Strategického plánu SZP na období 2023–2027“

Možnost připomínkování PS vlk

Dobrý den, na základě domluvy z posledního setkání pracovní skupiny si Vám dovoluji oslovit zda nebudete mít zájem o vyplnění dotazníku vytvořeného za účelem sledování zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech s výskytem vlka. Dotazník byl již připomínkován ze strany pracovníků MŽP a AOPK a následně upraven. V tuto chvíli budeme rádi za …
Pokračování textu „Možnost připomínkování PS vlk“

Exkurze: Farm to Fork – na pozvání do Lotyšska

Termín: dne 23. – 27. 3. 2023, od 5.00 do 13.00 hod. Zajímavý program exkurze nabízí návštěvu Lotyšska, oblasti v okolí hlavního města Rigy. Program exkurze za příklady dobré praxe bude zaměřen na zkracování dodavatelských řetězců a místní trhy, prvovýrobu a zpracování plodin a produktů, jejich marketing a prodej. Cílem …
Pokračování textu „Exkurze: Farm to Fork – na pozvání do Lotyšska“

Novela zákona o myslivosti: Myslivci vymění papírování za počítače, elektronická evidence jim usnadní plánování lovu i komunikaci s úřady

6.3.2023 Tisková zpráva – Plánování lovu v honitbách podle míry poškození lesů, elektronická evidence, posílení práv vlastníků lesů. To obsahuje novela zákona o myslivosti, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství a nyní ji chce projednat se zástupci neziskových lesnických, zemědělských, ochranářských a mysliveckých organizací. Poté ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) novelu odešle …
Pokračování textu „Novela zákona o myslivosti: Myslivci vymění papírování za počítače, elektronická evidence jim usnadní plánování lovu i komunikaci s úřady“

Kulatý stůl v Opavě

Dnes v Opavě proběhlo společné jednání zástupců parlamentních výborů pro zemědělství SR, ČR a Polska, se zástupci českých, slovenských a polských zemědělských obcí, sdružení a svazů. Hlavním tématem setkání bylo : Návrh ES na 50% snížení spotřeby pesticidů v zemích EU krizová situace v dovozu a skladování potravinových komodit z …
Pokračování textu „Kulatý stůl v Opavě“