Rada s konečnou platností schválila cílený přezkum společné zemědělské politiky

Rada dnes formálně přijala cílený přezkum některých základních aktů společné zemědělské politiky (SZP). Tento přezkum je reakcí na obavy zemědělců v posledních měsících a zohledňuje dopad geopolitického vývoje, jako jsou důsledky ruské invaze na Ukrajinu a extrémních povětrnostních jevů. Tento cílený přezkum společné zemědělské politiky je konkrétním výsledkem našeho úsilí o snížení byrokracie a zjednodušení pro zemědělce. Návrh byl přijat …
Pokračování textu „Rada s konečnou platností schválila cílený přezkum společné zemědělské politiky“

Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha

V posledních 20 letech se začíná měnit příčina, proč vzniká sucho. Zatímco v minulosti to bylo hlavně díky nedostatku srážek, tedy při delším období, kdy podprůměrně pršelo, nyní to souvisí mimo jiné s nárůstem teploty vzduchu. V důsledku většího tepla se vypařuje víc vody z půdy, a sucho tedy začíná …
Pokračování textu „Množství srážek v Česku roste, problém je vysoká teplota vzduchu, vysvětluje klimatolog příčiny sucha“

Protierozní kalkulačka má aktualizovaný R faktor

R faktor – Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště, jejímž původce je Český hydrometeorologický ústav, je jako vrstva samostatně k zobrazení ve složce Vrstvy pro výčet eroze. Kalkulačku najdete na https://kalkulacka.vumop.cz/ Metadata vrstvy R faktoru jsou uloženy v Metadatovém katalogu Micka Protierozní kalkulačka je internetová aplikace pro hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, …
Pokračování textu „Protierozní kalkulačka má aktualizovaný R faktor“

8. Pícninářský den na Vysočině v Novém Městě na Moravě na témata:  Význam množení trav a jetelů  Travní a jetelotravní porosty ve výživě dojnic

Termín: 15. 5. 2024 od 9:00 hod Místo konání: ZD Nové Město na Moravě, Petrovická 857 GPS souřadnice: 49.5539256N, 16.0708072E Praktické ukázky porostů: katastr obce Křídla, 49.5311767N, 16.1233278E Program: 8:30 – 9:00 Registrace a občerstvení 9:00 hod Zahájení a představení podniku (předseda ZD Vladimír Molva) 9:15 hod Význam a přínos …
Pokračování textu „8. Pícninářský den na Vysočině v Novém Městě na Moravě na témata:  Význam množení trav a jetelů  Travní a jetelotravní porosty ve výživě dojnic“

Aktuality od kolegů z Rakouska – příjmy v Rakousku v roce 2023 výrazně klesly o 21,5 % ve srovnání s předchozím rokem.

Statistická data – příjmy v Rakousku v roce 2023 výrazně klesly o 21,5 % ve srovnání s předchozím rokem. V roce 2023 došlo k významnému poklesu zemědělských příjmů v Rakousku, přičemž hlavními faktory byly pokles cen obilí, nižší veřejné dotace a nárůst amortizací. Celková hodnota produkce rakouského zemědělství zůstala na vysoké …
Pokračování textu „Aktuality od kolegů z Rakouska – příjmy v Rakousku v roce 2023 výrazně klesly o 21,5 % ve srovnání s předchozím rokem.“

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu …
Pokračování textu „Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky“

Průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, dnes ve třetím čtení schválila Sněmovna

“Havarijní” novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny. Novela představuje komplexní …
Pokračování textu „Průlom v české legislativě na ochranu vod. Novelu, která by měla zabránit možnému vzniku havárií, dnes ve třetím čtení schválila Sněmovna“

Intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 – výpočet emisí a jejich snížení (3. kolo projektových intervencí SP SZP 2023- 2027)

V souvislosti se spuštěním příjmu žádostí 3. kola intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027 informujeme žadatele, že pro intervenci 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn excelovský soubor Výpočet emisí NH3 a jejich snížení pro zjištění způsobilosti výdajů a nároku na …
Pokračování textu „Intervence 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 – výpočet emisí a jejich snížení (3. kolo projektových intervencí SP SZP 2023- 2027)“