COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)

naposledy aktualizováno v pondělí 3. ledna 2022 (01:00) Avízo MFČR k obnově Kompenzačního bonusu. Podmínky čerpání dle druhu subjektu Žádat budou moci podat ti, kteří mají v důsledku restrikcí pokles tržeb min. 30% ve srovnávacím období. Pokles tržeb alespoň o 30 % nesmí být zjevně způsoben jinými důvody než dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření, péčí o dítě podnikatele či jeho zaměstnance …
Pokračování textu „COVID19: Kompenzační bonus pro OSVČ, DPP, DPČ a společníky malých s.r.o. (2022)“

PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022

Od 17. ledna 2022 budou mít zaměstnavatelé soukromé sféry i státní správy povinnost testovat antigenními testy (samotestovací sady) plošně všechny své zaměstnance, nehledě na stav jejich očkování.    Seznam antigenních testů na stránkách MZ   Přehled pravidel: testování bude probíhat min. jedenkrát za tři dny, s max. odstupem pěti dnů …
Pokračování textu „PRAVIDLA PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022“

Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě

AKTUALIZOVANÁ „METODIKA PRO POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VOD NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ (3. VYDÁNÍ)“ Při aktualizaci metodiky byly zapracovány změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Více najdete zde. METODIKA „ULOŽENÍ HNOJIV, UPRAVENÝCH KALŮ A KRMIV NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ“ (2021) Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv …
Pokračování textu „Metodiky: Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě; používání technologických vod na zemědělské půdě“

EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021

Excelové soubory pro bilanci si můžete stáhnout i zde: jednoduchý soubor– pouze pro ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T) kompletní soubor – pokud máte i další kultury (chmelnice, vinice, sady, …), pro které se sice bilance nepočítá, ale můžete pro ně evidenčně rozepsat hektary a hnojiva Hlavní …
Pokračování textu „EXCEL PRO BILANCI DUSÍKU V ROCE 2021“

DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022

  V Praze dne 3. ledna 2022 Podle § 13 nařízení vlády č. 148/2019 Sb., v platném znění, zveřejňuje SZIF finanční částku určenou v roce 2022 na dotace na včelařská opatření. Podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/974 ze dne 9. června 2021 a v souladu s čl. 55 odst. 2 …
Pokračování textu „DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2022“

Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022

  Rádi bychom upřesnili informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat. …
Pokračování textu „Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022“

SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022

Kritéria soutěže Soutěž je určena chovatelům mléčného skotu v České republice. Zúčastnit se mohou chovatelé s počtem krav zapojených do KU nad 60 ks, kteří vyhodnocují níže uvedené ukazatele u všech svých dojnic za poslední období 12 měsíců. Přihlášené farmy budou soutěžit ve  2 kategoriích dle chovaných plemen (ČESTR a HOLŠTÝN). Účastníci nic neriskují a mohou ze soutěže pouze získat. Kromě cenného pohledu …
Pokračování textu „SOUTĚŽ MLÉČNÁ FARMA ROKU 2022“

ČMSCH a SVS: Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE PRO ROK 2022 Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 …
Pokračování textu „ČMSCH a SVS: Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2022“

Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii

Nové vedení Ministerstva zemědělství (MZe) upravuje podle koaličního programu konečnou podobu Strategického plánu Společné zemědělské politiky do roku 2027. Cílem je ochrana přírody, půdy, vody a podpora druhové rozmanitosti. Vrámci pracovních skupin je při tom do spolupráce zapojeno Ministerstvo životního prostředí i zástupci ekologických nevládních organizací. Nové vedení MZe mění …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství upravuje Strategický plán českého zemědělství do roku 2027. Bude více zaměřený na ekologii“

ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže

Nižší stavy hospodářských zvířat jsou však z velké části kompenzovány zvýšením užitkovosti. Za posledních 20 let prošla živočišná výroba v Česku velkými změnami – snížením stavů hospodářských zvířat, snížením počtu zemědělských podniků s chovem zvířat, zvýšením počtu chovaných zvířat v jednom podniku i změnami ve stavech zvířat v subjektech různých právních forem zabývajících se živočišnou …
Pokračování textu „ČSÚ: Živočišná výroba se koncentruje – nejvýrazněji je to znát v sektoru prasat a drůbeže“