ČMSZP a OSPZV-ASO ČR: ZAČALO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2023

Předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumír Dufek dne 21. listopadu 2022 navštívil předsednictvo ČMSZP. Kde měl možnost představit požadavky svazu na úpravy kolektivní smlouvy. Vedení ČMSZP si uvědomuje důležitost kvalitních zaměstnanců, zároveň apeluje na odbory, aby podnikatelům ponechaly v této velmi složité době …
Pokračování textu „ČMSZP a OSPZV-ASO ČR: ZAČALO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2023“

Aktuality ze zahraničí a EU

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod Tisková zpráva – Ve dnech 20. – 22. listopadu 2022 se konalo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských …
Pokračování textu „Aktuality ze zahraničí a EU“

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022

Praha, 22. listopad 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 46 % až 58 % uhrazeného pojistného. Výše podpory u jednotlivých programů činí:  46 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin,  58 % uhrazeného pojistného …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022“

Video: série videí cyklu Pestrá a stabilní krajina – „Úvod do problematiky“.

Jak a proč sázet stromy v zemědělské krajině? Nabízíme Vám jedinečný video-materiál. Obsah 1. dílu: Současný stav krajiny, vliv a důsledky klimatických změn na stav krajiny, stromy, keře a obecně zeleň na zemědělské půdě, evidence půdy a terminologie z pohledu SZIF, zemědělství v číslech – hektary versus uživatelé, PRV a ostatní možnosti …
Pokračování textu „Video: série videí cyklu Pestrá a stabilní krajina – „Úvod do problematiky“.“

Konference pořádaná ČMSZP na téma Společná zemědělská politika 2023+ podtitul: „požadavky a povinnosti“

Zveme Vás na zimní setkání (konferenci) zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Sekcí pro fondy EU v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.   Společná zemědělská politika 2023+ Podtitul: „požadavky a povinnosti“   5. – 6. prosince 2022 v Rakvicích (Luční 858, 593 01 Rakvice) …
Pokračování textu „Konference pořádaná ČMSZP na téma Společná zemědělská politika 2023+ podtitul: „požadavky a povinnosti““

APIC: Pozvánka na seminář – „Využití fotovoltaiky v zemědělských podnicích“ – 7. 12. 2022

14.11.2022 Zveme Vás na seminář, který se uskuteční ve středu 7. prosince v budově Krajského úřadu Libereckého kraje. O využití obnovitelných zdrojů energie bude přednášet doc. Vladimír Hönig z České zemědělské univerzity v Praze. Mezi hlavní témata semináře bude patřit problematika fotovoltaických elektráren na objektech zemědělských a potravinářských podniků. Účastníci …
Pokračování textu „APIC: Pozvánka na seminář – „Využití fotovoltaiky v zemědělských podnicích“ – 7. 12. 2022″

Antibirokratická komise je tu pro Vás

Co je Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství (ABK)? Byla zřízena ministrem zemědělství ve snaze snížit stoupající administrativní náročnost různých opatření uplatňovaných a využívaných v  resortu zemědělství. Členy komise jmenuje ministr zemědělství. Z členů komise jmenuje předsedu ABK. Aktuálním předseedou je Ing. František Winter.   Činnost ABK ? členové komise prostřednictvím organizací, které zastupují …
Pokračování textu „Antibirokratická komise je tu pro Vás“

Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství v registru půdy LPIS zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. Na těchto půdách bude nutné volit šetrnější metody hospodaření. Nová vrstva …
Pokračování textu „Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích“

Po šesti letech povinného nutričního značení na potravinách se připravuje jeho revize. Přibližně polovina států Evropské unie je pro dobrovolnost

11.11.2022 Tisková zpráva – Označování výživových hodnot na přední straně obalu a jeho dopadům na udržitelné označování potravin se věnovala konference, kterou včera v Bruselu pořádalo české předsednictví. Cílem jednání bylo na základě strategie Farm to Fork prodiskutovat připravovanou revizi stávajících požadavků na nutriční značení. Před zavedením nových pravidel je …
Pokračování textu „Po šesti letech povinného nutričního značení na potravinách se připravuje jeho revize. Přibližně polovina států Evropské unie je pro dobrovolnost“

Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

Své připomínky můžete posílat až do 12. prosince. Revize standardu SPPK E02 006 Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem je nyní k dispozici k veřejnému připomínkování. Standard je podkladem pro financování optimálních preventivních opatření financovaných z veřejných prostředků k zabezpečení hospodářských zvířat (zejména ovcí a koz, včel) před útoky …
Pokračování textu „Revize standardu k ochraně hospodářských zvířat před útoky velkých šelem“