Vážená paní,
Vážený pane,

v návaznosti na předchozí komunikaci si Vás dovoluji informovat o změně, kterou přinesla revize Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví k přeshraničnímu pohybu ze dne 25.5. 2020 (viz příloha).
 
Nově je od dnešního dne, kromě sezónních pracovníků do zemědělství, umožněno žádat o krátkodobá a dlouhodobá pracovní víza ČR i pracovníkům do potravinářské výroby a těmto osobám je následně umožněn vstup do ČR (podmínkou je platné vízum vydané po 11. květnu 2020).

Postup pro preferenční vyřízení žádosti o krátkodobá a dlouhodobá sezónní místa na Ukrajině na ZÚ Kyjev a GK Lvov se nemění – firmy musejí poslat řádně vyplněnou tabulku se seznamy žadatelů na MZe. S ohledem na podmínky pro sezónní práce (a vyhlášku č.322/2017) však uchazeči o práci v potravinářské výrobě musí žádat o schengenské (nesezónní) vízum!!!

Pro přehlednost proto shrnuji, o která víza lze žádat:

krátkodobá sezónní víza typu C – zemědělství,
dlouhodobá sezónní víza typu D- zemědělství,
krátkodobá víza typu C – potravinářství,
dlouhodobá víza typu D – potravinářství.

S ohledem na snahu Ministerstva zemědělství o co nejhladší a nejrychlejší průběh vyřízení žádostí Vás a Vaše členy prosím, abyste apelovali na Vaše členy, aby zaměstnávali ukrajinské pracovníky pokud možno napřímo a využívali pracovních agentur pouze za účelem zprostředkování náboru, potřebné administrativy a vstupu pracovníků na území.

Pokud to z nějakých důvodů není možné a potravinářské firmy mají smluvní vztah pouze s agenturou/agenturami, je nutné, aby agentury k jednotlivým uchazečům vždy doplnily ještě název a IČO firmy, u které bude uchazeč pracovat a kontaktní osobu této firmy.

Kompletně vyplněné tabulky včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov i nadále zasílejte Vy nebo Vaši členové na adresy Jiri.Sir@mze.czKarolina.Bartosova@mze.czJan-Petr.Roman@mze.cz a Jan.Srb@mze.cz.

I nadále rovněž platí, že zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy + originál nebo kopie povolení ÚP. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti  číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o něj požádal. S Ministerstvem práce a sociálních věcí a s úřady práce je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat urgentně. Pokud byste se setkali s problémy, neváhejte nás kontaktovat.
Kompletní informace týkající se aktuálních podmínek vstupu zahraničních pracovníků do ČR za účelem práce v zemědělství a potravinářství jsou uvedeny na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-1.html
Vyřízení žádosti trvá zpravidla 5 pracovních dnů, s ohledem na značný zájem a současné kapacity GK Lvov. Vízová činnost na ZÚ Kyjev by měla být obnovena v příštích dnech.

Termín pro podání žádosti o vízum se řídí kapacitami konzulárních oddělení do doby, než budou znovu otevřena vízová střediska – budeme vás obratem informovat, doté doby nelze vízovou agendu urychlit.

S pozdravem

Ing. Jiří Šír
náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2020

Najděte si svůj termín v únoru a březnu! ?
Ministerstvo zemědělství České republiky vás zve na semináře k Environmentálním opatřením Programu rozvoje venkova v rámci Jednotné žádosti o platbu v roce 2020 a souvisejícím dotačním nástrojům.
Účast na seminářích je bezplatná‼️
https://bit.ly/39jGXbR

 

MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ

Praha a Středočeský kraj

Sháníte kombajn?

Kdyby někdo věděl či měl zájem o sklízecí mlátičky DF TopLiner 4080 HTS  r.1995, ozvěte se na tel.: 731 062 876 
 cena 270 000 Kč + DPH 21%
Kombajn je nutné připravit na sezonu k dispozici sada filtrů náhradní klínové řemeny spojka mlátícího bubnu, náhradní žaluzie do síta. ( Díly v hodnotě 80tis ).

Dobrý den,
dovolujeme si Vás jménem mediálního domu Economia pozvat na konferenci Prosperující Česko, která se uskuteční v Jalta Boutique Hotelu v termínu 4. února 2020 od 9:00 hodiny.

Posíláme Vám několik obecních informací o konferenci.

Více informací na stránce zde

Registrace

Těšíme se na Vás!

Simona Štofiková
Event Manager
Economia, a.s. | Pernerova 47 | 186 00 Praha 8
M: +420 606 045 936
simona.stofikova@economia.cz  | www.economia.cz

Plánovaná odstávka webových stránek Státní veterinární správy

V sobotu 11. 1. 2020 bude probíhat plánovaná odstávka webových stránek SVS.

V době od 9 hodin do cca 15 hodin nebudou dostupné webové stránky, ani nebude možné podávat hlášení pomocí online formulářů.

Děkujeme za pochopení.