Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)

  ideo obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost. Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních …
Pokračování textu „Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)“

VIDEONÁVODY: Kalkulačka provozních podpor

Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 1. pilíř SZP Nejčastější dotazy ke kalkulačce provozních podpor pro 2. pilíř SZP Instrukce k použití Podnikového modelu (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+    

Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+

  Výpočetní model „SZP-CZ 2023+“ zpracovaný v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství umožní kalkulovat budoucí podpory plynoucí zemědělcům v rámci Společné zemědělské politiky na úrovni jednotlivých podniků od roku 2023.   Výpočetní model v prostředí MS Excel je maximálně uživatelsky přívětivý, návodný v dílčích krocích a umožňuje …
Pokračování textu „Podnikový model (kalkulačka) pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+“

UZEI: Hodnocení podniků se zaměřením na chov skotu

  Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN pokračují v sérii článků hodnotící ekonomické výsledky zemědělských podniků za rok 2018. V týdeníku Zemědělec nyní vyšel článek od Ing. Varhaníčkové a Ing. Mlčáka zaměřený na chov skotu, ovcí, koz a dalších zvířat. Článek byl otištěn v prvním květnovém čísle (19/2020). Článek si můžete přečíst zde

Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody …
Pokračování textu „Nitrátová směrnice“

Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců – KOMODIT V ČR

Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců (CZV) v ČR zahrnuje z rostlinných komodit pšenici (potravinářskou a krmnou), ječmen (sladovnický, krmný a potravinářský), žito, krmný oves, průmyslovou kukuřici, semeno řepky olejné, brambory pozdní konzumní, jablka, cibuli a hlávkové zelí. Z živočišných komodit je uveden vývoj cen a predikce u mléka (celkem), jatečných býků, …
Pokračování textu „Vývoj měsíčních cen zemědělských výrobců – KOMODIT V ČR“

Pracovníci FADN informují o ekonomických výsledcích zemědělských podniků

Ekonomické výsledky zemědělských podniků Vědečtí pracovníci UZEI pravidelně informují širokou i odbornou veřejnost o výsledcích svého výzkumu. Oddělení FADN nyní v týdeníku Zemědělec vydává sérii článků, ve kterých shrnuje hospodářské výsledky zemědělských podniků. Dva články ze série si můžete přečíst zde.    

Pracovníci FADN informují o ekonomických výsledcích zemědělských podniků

Ekonomické výsledky zemědělských podniků Naši vědečtí pracovníci pravidelně informují širokou i odbornou veřejnost o výsledcích svého výzkumu. Oddělení FADN nyní v týdeníku Zemědělec vydává sérii článků, ve kterých shrnuje hospodářské výsledky zemědělských podniků. První dva články ze série si můžete přečíst zde. Zdroj: UZEI

Identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců.

ÚZEI se zabývá sběrem dat o identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců. Výsledky dotazníku budou jedním z podkladů ke tvorbě SWOT analýzy při přípravě nové společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na roky 2021+. Dotazník je dostupný na odkazu https://goo.gl/forms/Zg4KgPpybkiRinPK2 Vyplňovat můžete do 31.8.2018.

Ekologické sady a jejich produkce

Ústav zemědělské ekonomiky a informací je Ministerstvem zemědělství pověřen ke sběru dat o ekologickém zemědělství. Tomuto tématu se věnuje odborná práce autorek Hany Šejnohové a Ivany Darmovzalové z oddělení Agroenviromentální politiky. Stať vyšla v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 19/18 dne 7. května 2018. Naleznete   https://www.uzei.cz/data/usr_001_cz_soubory/180509_aktualita_sady.pdf