Statistika eroze a pásové střídání plodin (video)

 

ideo obsahuje názornou ukázku technologie Pásového střídání plodin, dle metodiky profesora Dumbrovského, včetně stručného postupu, jak tuto technologii navrhnout na dalších pozemcích. Zároveň přibližuje, v čem je tato technologie přínosná pro zemědělský podnik, krajinu i společnost.

Video připravil Ústav zemědělské ekonomiky a informací s cílem analyzovat možnosti zavádění adaptačních protierozních opatření na změnu klimatu a s tím navazující potřebu transferu znalosti do zemědělské praxe. Film byl natočen ve spolupráci se zemědělským podnikem ROSTĚNICE, a.s., které je známo svou úspěšnou aplikací této technologie i na velmi svažitých pozemcích v okolí Bošovic a Lovčiček. Aktuálně je technologie Pásového střídání plodin aplikována na 1000 ha orné půdy, což představuje 10 % celkové výměry orné půdy tohoto podniku. Ve videu jsou využity zkušenosti a znalosti odborníků z praxe i vědecké sféry.

V případě dotazů kontaktujte MrnustikKonecna.Marta@uzei.cz.

Prezentace:

Metody navrhování a projekce protierozních opatření (PEO)

Pásové střídání plodin

Zdroj: UZEI