ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘENOS ZNALOSTÍ V ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU

Dům zemědělské osvěty, Slezská 100/7
Mikrofon

Ústav zemědělské ekonomiky a informací vás zve na zasedání pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu.

Podrobný program jednání i seznam prezentujících naleznete zde.

Formulář pro závazné přihlášení naleznete v dolní části.
Prosíme o vaše přihlášení nejpozději do 2.5.2022. Kapacita je omezená, děkujeme za pochopení.
Pro účastníky zasedání bude k dispozici občerstvení i oběd, v průběhu přestávek bude možnost navštívit Knihovnu Antonína Švehly.

 

Cílem jednání je hledat možnosti na posílení spolupráce a vytváření nových mechanizmů přenosu znalostí mezi partnery v podmínkách nově připravované Společné zemědělské politiky i Zelené evropské dohody. Bude se vycházet z aktuálních informací a novinek v oblasti přenosu znalostí a plánovaných změn v AKISu (Zemědělském znalostním a inovačním systému), připravovaných intervencí pro klima a podmínek Cross Compliance.

Diskuse o adaptaci na změnu klimatu bude zaměřena na přírodě blízké a uhlíkové zemědělství a lesnictví s cílem hledat odpovědi na co by se měli zemědělci a lesníci v souvislosti se změnou klimatu připravit.

Prezentace partnerů budou zahrnovat výsledky projektů (např. Horizont 2020), operačních skupin EIP, příklady inovací a iniciativ a jejich využití pro zemědělskou a lesnickou praxi.

Přednášky odborníků budou prokládány živou moderovanou diskusí.

 

Přímo na jednání bude možnost krátce (v rozsahu 2-3 min) představit vaše aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství, či spolupráci při zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu. Zároveň vás poprosíme o vyplnění otázky o vašem zapojení do projektů, která je součástí registračního formuláře.

Pracovní skupinu v současné době tvoří jak zástupci Ministerstva zemědělství, odborníci z vědy a výzkumu, akademické obce a škol, nevládní organizace, tak i zástupci poradců, zemědělců a lesníků. Cílem pracovní skupiny je zefektivnit přenos znalostí a tok informací v oblasti adaptace na změnu klimatu mezi výzkumem a zemědělskou a lesnickou praxí tak, aby se posílila kapacita zemědělců a lesníků zavádět adaptační praktiky a opatření v krajině.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Odbor vzdělávání, certifikace a Knihovna Antonína Švehly
Mobil: +420 724 586 377
marusakova.ludmila@uzei.cz

Ing. Marta Mrnuštík Konečná 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Agroenvironmentální politika
Mob.: +420 606 644 439
konecna.marta@uzei.cz

Těšíme se na vaši aktivní účast na jednání.