Webináře k podávání jednotné žádosti 2022

Pozvánka na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství. Webináře se uskuteční v termínech: 9., 23., 24., 29., 30. března, 5. a 6. dubna 2022.

V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín na | Agronavigátor (agronavigator.cz), nejpozději 2 pracovní dny před termínem webináře.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka webináře JŽ 2022

Přílohy