ČMSZP žádá nejen svoje členy, ale i ostatní příznivce a sledovatele webu k vyplnění dotazníku ÚZEI – Precizní zemědělství v ČR

Dobrý den,

dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se rozšíření technologií precizního zemědělství v České republice. Šetření provádí Ústav zemědělské ekonomiky a informací z pověření Ministerstva zemědělství. Cílem dotazníkového šetření je získání základního přehledu o rozsahu využití vybraných technologií v rostlinné a živočišné výrobě v ČR. Získané výsledky budou následně sloužit jako podklad pro tvorbu politik Ministerstva zemědělství.

 

Sběr dat kromě ČMSZP dále podporují také  Agrární komora České republiky, Asociace soukromého zemědělství ČR, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, Spolek Ekovín, Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Svaz chovatelů prasat, Ovocnářská unie České republiky, Zemědělský svaz České republiky.

 

Jelikož je účelné, aby dotazník vyplňovala osoba, která má dobré povědomí o využití těchto technologií v podniku, je dotazník rozdělen zvlášť na oblast rostlinné a živočišné výroby.

 

Dotazník za RV je možné vyplnit zde: Survio® | Precizní zemědělství – RV

 

Dotazník za ŽV je možné vyplnit zde:  Survio® | Precizní zemědělství – ŽV

 

Časová náročnost vyplnění je 5-10 minut v závislosti na využívání sledovaných technologií.  Dotazník lze vyplnit jak na počítači, tak na mobilním telefonu či tabletu.

 

O vyplnění dotazníku Vás chceme požádat v termínu do 20. 9. 2023 z důvodu
následného zpracování a odevzdání výsledků zástupcům MZe. Předem děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku.

Výsledky tohoto šetření budou volně dostupné veřejnosti a lze je očekávat zhruba v prvním kvartálu roku 2024.

 

S pozdravem

 

Ing. Kristýna Jochymková

Výzkumný a vývojový pracovník

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

oddělení Agroenvironmentální politika

pracoviště Brno

Kotlářská 902/53

602 00 Brno

Tel.: +420 725 108 159

jochymkova.kristyna@uzei.cz

www.uzei.cz