FADN CZ – TABULKY A SOUBORY DAT ZA ROK 2020

FADN CZ 2020 Tabulková část A

Souhrnné výsledky výběrového šetření

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

 

A1. SV FADN EU – VS FADN celkem v Kč/ha

A2. SV FADN EU – VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Polní výroba

A3. SV FADN EU – VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

A4. SV FADN EU – VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

A5. SV FADN EU – VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

A6. SV FADN EU – VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

A7. SV FADN EU – VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Malá (V.-VI.)

A8. SV FADN EU – VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Střední (VII.-IX.)

A9. SV FADN EU – VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Velká (X.-XI.)

A10. SV FADN EU – VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Největší (XII.-XIV.)

A11. SV FADN EU – VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Kukuřičná

A12. SV FADN EU – VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Řepařská

A13. SV FADN EU – VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářská

A14. SV FADN EU – VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářsko-ovesná

A15. SV FADN EU – VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Horská

A16. SV FADN EU – VS FADN podle ANC v Kč/ha ANC: Mimo ANC

A17. SV FADN EU – VS FADN podle ANC v Kč/ha ANC: Ostatní

A18. SV FADN EU – VS FADN podle ANC v Kč/ha ANC: Horská

A19. Podíl osevních ploch na orné půdě

A20. Hektarové výnosy

A21. Průměrné stavy zvířat na 100 ha zemědělské půdy v ks

A22. Průměrná užitkovost zvířat

A23. Ceny zemědělských výrobců – rostlinná výroba

A24. Ceny zemědělských výrobců – živočišná výroba

SV FADN EU – standardní výstup FADN EU,  VS FADN – výsledky souboru FADN,   VZ – výrobní zaměření, VO – výrobní oblast   EV – ekonomická velikost

FADN CZ 2020 Tabulková část B

Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

B1. SV FADN EU – VS FADN celkem podle EV v Kč/ha

B2. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle EV v Kč/ha

B3. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle EV v Kč/ha

B4. SV FADN EU – VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B5. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B6. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B7. SV FADN EU – VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B8. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B9. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B10. SV FADN EU – VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

B11. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

B12. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

B13. SV FADN EU – VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B14. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B15. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B16. SV FADN EU – VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B17. SV FADN EU – VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B18. SV FADN EU – VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

SV FADN EU – standardní výstup FADN EU,     VS FADN – výsledky souboru FADN,   VZ – výrobní zaměření, VO – výrobní oblast  EV – ekonomická velikost

FADN CZ 2020 Tabulková část C

Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

C1. SV FADN EU – VS FADN ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C2. SV FADN EU – VS FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

C3. SV FADN EU – VS FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C4. SV FADN EU – VS FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

C5. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C6. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Chov skotu a zvířat ZOP

C7. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C8. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

C9. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Mimo ANC

C10. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Ostatní

C11. SV FADN EU – VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Horská

SV FADN EU – standardní výstup FADN EU,     VS FADN – výsledky souboru FADN,   VZ – výrobní zaměření, VO – výrobní oblast  EV – ekonomická velikost

FADN CZ 2020 Tabulková část D

Výsledky souboru FADN precizního zemědělství

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

D1. SV FADN EU – VS FADN podniků bez precizního zemědělství a s precizním zemědělstvím celkem v Kč/ha

D2. SV FADN EU – VS FADN podniků bez precizního zemědělství a s precizním zemědělstvím podle VZ v Kč/ha

SV FADN EU – standardní výstup FADN EU,     VS FADN – výsledky souboru FADN,   VZ – výrobní zaměření, VO – výrobní oblast  EV – ekonomická velikost