ÚZEI: Rozhovory se zemědělskými podnikateli

Vážená paní/Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o účast ve výzkumu mapujícím proměny a zánik zemědělských podniků v Česku. Výzkum je připravován v brněnském oddělení Sociální rozvoj zemědělství a venkova Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Pro náš projekt hledáme respondenty z řad vedení podniků, které ukončily či omezily v poslední době svou činnost (např. skončily s některou ze zemědělských výrob).

Svojí účastí nám pomůžete lépe pochopit příčiny a dopady ukončování/utlumování zemědělské činnosti v Česku a formulovat doporučení a opatření, které by tomu mohly do budoucna zabránit.

Pokud Vás možnost účasti ve výzkumu zaujala, rádi se s Vámi v příštích týdnech setkáme, ať už osobně, telefonicky nebo skrze Microsoft Teams.

Za výzkumný tým,

Ing. Julie Kelnarová

 

Výzkumný pracovník, pokladna Brno

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Sociální rozvoj zemědělství a venkova

Kotlářská 931/53

602 00 Brno

Tel.: +420 725 108 153

Kelnarova.julie@uzei.cz

www.uzei.cz