Ohlašování vyšší moci: zjednodušení pro sucho a příručka se stručným postupem podání formulářů Ohlášení vyšší moci

Zjednodušení administrativy: sucho už zemědělci nemusí dokládat individuálním potvrzením od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Ministerstvo zemědělství zjednodušilo administrativu pro zemědělce při dokládání zásahu vyšší moci – sucha. Na díly půdních bloků zasažených suchem je nyní, a to i se zpětnou platností po podání žádosti, možné podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) pouze ohlášení zásahu vyšší moci. …
Pokračování textu „Ohlašování vyšší moci: zjednodušení pro sucho a příručka se stručným postupem podání formulářů Ohlášení vyšší moci“

Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic

Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zve na webinář Systém AMS a jeho využití v praxi Systém AMS představuje moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic. Webinář má za cíl přiblížit zemědělské veřejnosti, jakým způsobem bude ověřováno, zda na pozemku proběhly požadované zemědělské aktivity, tedy zda byly splněny podmínky pro poskytnutí dotace v rámci …
Pokračování textu „Představení systému AMS a jeho využití v praxi moderní způsob monitoringu zemědělských ploch prostřednictvím družic“

Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP k 28.4.2023   (PDF, 3 MB) Úprava modulu Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků); novela NV 50/2015 Sb.; úprava textu zbytkových ploch a nezpůsobilé plochy DPB podle PDU; vyšší moc u obnovy trvalého travního porostu Příloha č.1:  Řešení rozporů  (170 KB) Příloha č.2:  Podnikání v zemědělství  (152 …
Pokračování textu „Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků) k 28.4.2023“

Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací podmínky pro jednu z povinností Základní celofaremní ekoplatby – založení ochranného pásu podél vod. Porost ochranného pásu Žadatel na ochranném pásu podél vod v rámci základní i prémiové ekoplatby zajistí od 1. června do 31. října souvislý porost trávy čeledi lipnicovité, její …
Pokračování textu „Informace pro žadatele – Ochranné pásy podél vod“

Základní principy AMS, co je AMS a komunikace pomocí AMS

Co je AMS? Ověří stav pozemků pomocí družic Sentinel Má sloužit jako nástroj pro prevenci chyb v žádosti Nový komunikační nástroj mezi žadateli a SZIF Zpřístupnění dat z družic žadatelům A v neposlední řadě využití moderních technologií   Základní principy AMS Využití nových technologií i v oblasti zemědělství je jedním …
Pokračování textu „Základní principy AMS, co je AMS a komunikace pomocí AMS“

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka. V návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu …
Pokračování textu „Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023“

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla podmíněnosti mají …
Pokračování textu „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023“

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění. Schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat – Ekoschémata jsou novým …
Pokračování textu „Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba“