PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové …
Pokračování textu „PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře“

PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude zahájen od 1. srpna 2022 do 1. listopadu 2022. Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Jedná …
Pokračování textu „PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek“

Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel

V Praze dne 13. července 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 2. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Konkrétně se jedná …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel“

Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v 9.00 hod. Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje podporu lesním hospodářům, která vede ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví“

Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022 spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022. Nový program Podpora nákupu půdy je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy“

Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem

Roční provozní úsporu až 3,5 milionu korun by mohlo přinést přesunutí sídla Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) do Brna. Vyplývá to z analýzy, jejíž zpracování zadal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). „V programovém prohlášení vlády jsme slíbili, že u vybraných centrálních úřadů uděláme analýzu jejich přesunu do regionů. …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Přesun Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu uspoří až čtvrtinu nákladů za nájem“

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel

  Praha, 7. duben 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní sazby podpory pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 1. čtvrtletí roku 2022.   Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022. Konkrétně se jedná …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel“

PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec

  březen 2022, PRAHA Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevřela již 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. Pro toto kolo byl stanoven limit 250 přijatých žádostí. Tato kvóta byla naplněna, a tímto se dané kolo programu uzavírá. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středním …
Pokračování textu „PGRLF ukončila příjem žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec“

PGRLF otevře 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 14. kolo programu bude spuštěno ve středu 16. března 2022 v 9:00 hodin. „Programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu patří k významným nástrojům, kterými podporujeme naše zemědělce. Pořízení investičního majetku v souvislosti …
Pokračování textu „PGRLF otevře 14. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.

Stanovení sazby podpor je nedílnou součástí poskytování finanční podpory pojištění v rámci programů PGRLF, a.s., které jsou určeny zemědělcům a lesníkům, kteří investují do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. Finanční podpora pojištění je poskytována těmto podnikatelům s cílem zpřístupnit právě pojistnou ochranu, a to ve formě úhrady …
Pokračování textu „Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.“