Společnost PGRLF, a.s., spouští nová pravidla programu Finanční podpora pojištění  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění. Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., spouští nová pravidla programu Finanční podpora pojištění  „

Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., od  1. ledna 2023 opětovně spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci roku, tj. 31. prosince 2023. Program Podpora nákupu půdy patří mezi vyhledávané tituly společnosti PGRLF, a.s., a je určen malým a středním podnikům zabývající se zemědělskou prvovýrobou. …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy“

Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy

  Praha, 7. prosinec 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., od  1. ledna 2023 opětovně spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci roku, tj. 31. prosince 2023. Program Podpora nákupu půdy patří mezi vyhledávané tituly společnosti PGRLF, a.s., a je určen malým a středním …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., otevírá od 1. ledna 2023 program Podpora nákupu půdy“

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022

Praha, 22. listopad 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 46 % až 58 % uhrazeného pojistného. Výše podpory u jednotlivých programů činí:  46 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin,  58 % uhrazeného pojistného …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2022“

Ministr Nekula: Podpory z PGRLF jsou efektivně použité peníze. Dvě miliardy korun od státu vygenerují v zemědělství investice v objemu třináct miliard

7.11.2022 Tisková zpráva – Na rozvoj a modernizaci podnikání mohou zemědělci a potravináři využít národní podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rozpočtu na příští rok se na tyto účely ministrovi zemědělství podařilo vyjednat dvě miliardy korun, což je o miliardu víc, než navrhovalo Ministerstvo financí. …
Pokračování textu „Ministr Nekula: Podpory z PGRLF jsou efektivně použité peníze. Dvě miliardy korun od státu vygenerují v zemědělství investice v objemu třináct miliard“

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor za 3. čtvrtletí roku 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 3. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor za 3. čtvrtletí roku 2022“

UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum …
Pokračování textu „UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)“

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazbu podpory u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory u programu Zemědělec ve výši 3,5 % p. a. Sazba 3,5 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazbu podpory u programu Zemědělec“

PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 15. kolo programu bude spuštěno v úterý 18. října 2022 v 9:00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF …
Pokračování textu „PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

PGRLF: Informace pro spuštění programů Provoz 2022 a Potravináři

V souvislosti s otevřením druhého kola programů podpor pro zemědělské prvovýrobce a výrobce potravin nám dovolte oznámit, že u titulů Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve středu 14. září od 9.00 hod., a Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve čtvrtek 15. září 2022 od 9.00 hod., proběhne …
Pokračování textu „PGRLF: Informace pro spuštění programů Provoz 2022 a Potravináři“