PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 17. kolo programu bude spuštěno ve středu 6. prosince 2023 v 9.00 hodin. Nově v rámci tohoto kola spouští PGRLF i instruktážní video „IÚZ: Jak podat žádost“ s přesnými instrukcemi, jak správně postupovat při vyplnění žádosti. …
Pokračování textu „PGRLF spustí 17. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč.

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., v roce 2022 nabídla českým zemědělcům ve 12 podpůrných programech několik možností podpor, a to formou subvence části úroků z komerčních úvěrů, podpory pojištění nebo úvěrů zprostředkovaných přímo společností PGRLF. V minulém roce zaznamenal fond nárůst počtu přijatých žádostí, kterých společnost obdržela přes 15 800. Již klasicky nejvyhledávanějšími programy …
Pokračování textu „Podpora zemědělství prostřednictvím společnosti PGRLF, a.s., v roce 2022 dosáhla 2,6 mld. Kč.“

Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v úterý 26. září 2023 zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů, který je určen pro výrobce potravin. Cílem podpory u tohoto titulu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výrobců potravin, kdy podpora směřuje na pořízení investic souvisejících se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., otevře na konci září nový program Potravinář „

PGRLF spustí 16. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje další kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 16. kolo programu bude spuštěno ve středu 13. září 2023 v 9.00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 24 měsících neuzavřely smlouvu s …
Pokračování textu „PGRLF spustí 16. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

Společnost PGRLF, a.s., otevře nový program Potravinář a zároveň upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec

  Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., spustí v tomto roce zcela nový program ve formě subvence části úroků z komerčních úvěrů – Potravinář. Rovněž s ohledem na změnu právních předpisů Evropské unie upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec. „Programy Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec bylo potřeba v souladu se …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., otevře nový program Potravinář a zároveň upravuje pokyny programů Zemědělec a Investiční úvěry Zemědělec“

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

13. července 2023, PRAHA Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy za 2. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají přijatých žádostí v období od 1. 4. 2023 do 30. 16. 2023. Konkrétně se jedná o programy …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy“

Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2023

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 1. čtvrtletí roku 2023. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023. Konkrétně se jedná o programy Lesní …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a. s., stanovila sazby podpor za 1. čtvrtletí roku 2023“

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023. Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec“

PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru

  13. březen 2023, Praha Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otevře ve středu 12. dubna 2023 v 9.00 hod. další kolo příjmu žádostí do programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Limit počtu přijatých žádostí u programu Potravináři byl stanoven u třetího kola na 150 přijatých …
Pokračování textu „PGRLF, a.s., spustí 3. kolo programu Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru“

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a nákupu zemědělské půdy za 4. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají přijatých žádostí v období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy“