Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor za 3. čtvrtletí roku 2022

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví, zpracování zemědělské produkce a podporu nákupu půdy za 3. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022. Konkrétně se jedná o programy Lesní hospodář, …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby podpor za 3. čtvrtletí roku 2022“

UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. upozorňuje všechny své klienty, kteří využívají podpůrného programu Finanční podpory pojištění, na povinnost doložení formuláře Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného na příslušný rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na příslušný rok, a to do 30. 10. 2022. Rozhodné je datum …
Pokračování textu „UPOZORNĚNÍ: Povinnost doložení dokumentů v rámci Finanční podpory pojištění (plodin a hospodářských zvířat)“

Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazbu podpory u programu Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazbu základní podpory u programu Zemědělec ve výši 3,5 % p. a. Sazba 3,5 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora navýšena …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazbu podpory u programu Zemědělec“

PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., vyhlašuje nové kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. 15. kolo programu bude spuštěno v úterý 18. října 2022 v 9:00 hodin. Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby, které v uplynulých 12 měsících neuzavřely smlouvu s PGRLF …
Pokračování textu „PGRLF otevře 15. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec“

PGRLF: Informace pro spuštění programů Provoz 2022 a Potravináři

V souvislosti s otevřením druhého kola programů podpor pro zemědělské prvovýrobce a výrobce potravin nám dovolte oznámit, že u titulů Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve středu 14. září od 9.00 hod., a Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který spouštíme ve čtvrtek 15. září 2022 od 9.00 hod., proběhne …
Pokračování textu „PGRLF: Informace pro spuštění programů Provoz 2022 a Potravináři“

Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru

S ohledem na velký zájem o nový program Provoz 2022 společnost PGRLF, a.s., ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství otevře další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru, který je určen pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby. O spuštění příjmu žádostí bude společnost PGRLF, a.s., informovat na svých webových stránkách …
Pokračování textu „Společnost PGRLF spustí další kolo příjmu žádostí do programu Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru“

PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spouští příjem žádostí do dvou zcela nových programů: Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru a Provoz – Potravináři – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí do těchto programů bude zahájen 30. srpna 2022 v 9:00 hod. Tato forma podpory je určena k jednorázové …
Pokračování textu „PGRLF otevírá dva nové programy pro zemědělské prvovýrobce a potravináře“

PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek

Společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek. Příjem žádostí bude zahájen od 1. srpna 2022 do 1. listopadu 2022. Titul zpřístupňuje pojistnou ochranu sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách, a tím žadateli pomáhá k dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Jedná …
Pokračování textu „PGRLF, a.s., otvírá program Podpora pojištění produkce lesních školek“

Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel

V Praze dne 13. července 2022 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., stanovil základní sazby podpor pro programy na podporu lesnictví a zpracování zemědělské produkce za 2. čtvrtletí roku 2022. Sazby se týkají žádostí přijatých v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Konkrétně se jedná …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s., zvýšila sazby podpor u programů Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva a Zpracovatel“

Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 4. kolo příjmu žádostí do programu Investiční úvěry Lesnictví, které se spustí ve středu 13. července 2022 v 9.00 hod. Program Investiční úvěry Lesnictví poskytuje podporu lesním hospodářům, která vede ke stabilizaci a rozvoji tohoto sektoru, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení …
Pokračování textu „Společnost PGRLF, a.s. otvírá program Investiční úvěry Lesnictví“