Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného.


Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu
podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části
pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

„Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s.,
do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do
jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla stanovena
maximální možná výše podpory u pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesních
porostů a pojištění lesních školek, a to ve výši 50 %. Výše podpory u speciálních
plodin činí 52 %, u ostatních plodin byla stanovena sazba 40 % z celkové výše
pojistného,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Josef Kučera.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 40 až 52 procenty
uhrazeného pojistného:
 52 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
 40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek
 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů
Příjem žádostí do dalšího kola spustí PGRLF od 1. ledna 2024 do 31. října 2024, u
programu Pojištění produkce lesních školek v období 1. srpna 2024 do 1. listopadu 2024.
Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na webových
stránkách www.pgrlf.cz.

Mgr. Barbora Šenfeldová
Tisková mluvčí