Bělorusko zavede od 1. ledna 2022 embargo na dovoz některých zemědělských produktů z Evropské unie, včetně České republiky, a dalších zemí

Rada ministrů Běloruska přijala 6. prosince rozhodnutí, kterým od začátku roku 2022 zakazuje dovoz vybraných zemědělských produktů z EU, USA, Velké Británie, Kanady a dalších zemí jako odpověď na uvalení pátého balíčku sankcí, který byl směřován na běloruské fyzické a právnické osoby za napomáhání nelegální migraci z Blízkého východu do …
Pokračování textu „Bělorusko zavede od 1. ledna 2022 embargo na dovoz některých zemědělských produktů z Evropské unie, včetně České republiky, a dalších zemí“

Reakce Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ, týkající se dotací potravinovým bankám

6.12.2021 Ministerstvo zemědělství (MZe) nesouhlasí s některými informacemi, uvedenými v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zabývá přidělováním dotací potravinovým bankám. MZe je přesvědčeno, že cíle poskytované podpory byly definovány a také kontrolovány dostatečně. Mimo jiné o tom svědčí výrazně rostoucí množství zachráněných potravin, které se díky podpoře …
Pokračování textu „Reakce Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ, týkající se dotací potravinovým bankám“

Návrhy nařízení vlády připravované MZe

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 28. 12. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo jana.wagnerova@mze.cz. 6.12.2021 Návrh nařízení vlády, …
Pokračování textu „Návrhy nařízení vlády připravované MZe“

Další posun zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie

Vláda Spojeného království stanovila dne 18. 11. 2021 nový harmonogram zavedení zpřísněných sanitárních a fytosanitárních kontrol a kontrol živých zvířat při dovozu z EU do UK, a také prodloužení výjimek. od 1. ledna 2022 začátek povinnosti zasílat předběžné oznámení o zásilce zboží živočišného a rostlinného původu   do 30. června 2022 …
Pokračování textu „Další posun zavedení zpřísněných hraničních kontrol v agrárním dovozu z EU do Velké Británie“

Mezinárodní  AKCE + WEBINÁŘE 

1)     Pozvánka na webinář k tématu „Registrace producentů potravin pro export do Číny“ – 13. prosince 2021 2)     Možnost účasti v podnikatelské misi eurokomisaře pro zemědělství J. Wojciechowského do Singapuru (27.–29. března 2022) a Vietnamu (29. března-2. dubna 2022) – přihlášení do 30. listopadu na webu:

Publikace OECD – „Dopad zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích“

Publikace OECD –  „Dopad zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích“ Emise ze zemědělství a regulace bezpečnosti potravin – nové publikace OECD Cílem studie je posoudit mitigační potenciál případného zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích. Studie zohledňuje i „úniky uhlíku“, které …
Pokračování textu „Publikace OECD – „Dopad zavedení uhlíkových daní na zemědělské emise skleníkových plynů ve vybraných zemích““

Aktuality nejen z EU

Novinky z agrárního zahraničního obchodu spolu s dalšími informacemi, které by mohly být pro české zemědělsko-potravinářské firmy zajímavé:                       AKCE + WEBINÁŘE  1)     Možnost účasti v podnikatelské misi eurokomisaře pro zemědělství J. Wojciechowského do Singapuru (27.–29. března 2022) a Vietnamu (29. března-2. dubna 2022) – přihlášení do …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Metodický pokyn orgánům státní správy myslivosti k redukci početních stavů prasete divokého

Metodický pokyn orgánům státní správy myslivosti k redukci početních stavů prasete divokého Ministerstvo zemědělství v rámci své působnosti dané zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) a na základě situace šíření afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v Evropě, vydává pro orgány …
Pokračování textu „Metodický pokyn orgánům státní správy myslivosti k redukci početních stavů prasete divokého“

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: Protipovodňová ochrana

Prostřednictvím subkomponenty 2.6.1. Protipovodňová ochrana je podpora předprojektových a projektových dokumentací zaměřena na přípravu realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody v regionech postihovaných suchem a významných vodních děl, určených zejména na ochranu před povodněmi. Projektová příprava pro opatření s předmětem podpory odpovídající stavebním podprogramům. Stavební podprogramy jsou zaměřené …
Pokračování textu „NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: Protipovodňová ochrana“

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží

Prostřednictvím subkomponenty 2.6.2. Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu jsou podporovány investice do rekonstrukcí, oprav a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských funkcí. Dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obce, vytvoření …
Pokračování textu „NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží“