Zemědělský výhled do roku 2031 a plnění klimatických cílů – zprávy z OECD

Dle projekcí střednědobého zemědělského výhledu OECD a FAO do roku 2031 by mohlo v následující dekádě dojít k nebývalým změnám ve spotřebě potravin. Několik zemí zavedlo (nebo plánuje zavést) politiky zaměřené na snížení celkové spotřeby kalorií nebo na podporu přechodu ke zdravé výživě. Tato opatření zahrnují fiskální nástroje (např. daň z cukru/tuku), systémy označování, změnu složení výrobků ve …
Pokračování textu „Zemědělský výhled do roku 2031 a plnění klimatických cílů – zprávy z OECD“

Nová potravinová strategie Velké Británie – cílem je řešit rostoucí náklady na potraviny a úroveň obezity

The National Food Strategy – The Plan Nová potravinová strategie Velké Británie je publikována. Cílem je řešit rostoucí náklady na potraviny a úroveň obezity, má pomoci zajistit prosperující zemědělsko-potravinářské odvětví a přinést zdravější a udržitelnější potraviny pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich příjmy či lokalitu. Mezi hlavní ambice uvedené ve strategii patří zachování …
Pokračování textu „Nová potravinová strategie Velké Británie – cílem je řešit rostoucí náklady na potraviny a úroveň obezity“

Ministr zemědělství: Abychom zabránili nestabilitě a nedostatku potravin, je potřeba v Evropské unii postupovat jednotně a v součinnosti

O výzvách pro evropské zemědělství v důsledku válečného dění na Ukrajině dnes diskutovali účastníci Evropského zemědělského fóra 2022 ve Varšavě. Český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) hovořil také na bilaterálním jednání se svým polským protějškem Henrykem Kowalczykem o prioritách českého předsednictví a o potravinovém zabezpečení. „Abychom zabránili nestabilitě a případnému nedostatku u některých komodit …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Abychom zabránili nestabilitě a nedostatku potravin, je potřeba v Evropské unii postupovat jednotně a v součinnosti“

Evidence hnojení – připomínáme vzniklou povinnost od roku 2022, které musí být předány v lednu 2023 – v řešení na ABK

VZHLEDEM K ČASTÝM DOTAZŮM PŘIPOMÍNÁME POVINNOSTI K EVIDENCI HNOJENÍ. Zároveň tuto byrokratickou zátěž řešíme přes ABK, jelikož v původním návrhu tato povinnost vznikala od 200 ha.   Vedení evidence hnojení je vyžadováno zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech (§ 9, odst.7): Zemědělští podnikatelé jsou povinni soustavně a řádně vést evidenci o hnojivech, …
Pokračování textu „Evidence hnojení – připomínáme vzniklou povinnost od roku 2022, které musí být předány v lednu 2023 – v řešení na ABK“

Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

Tisková zpráva – Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EU Novinkou v OP Rybářství je …
Pokračování textu „Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury“

Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování

Potravinové zabezpečení v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, snižování spotřeby pesticidů v celé Evropské unii a prevence odlesňování a podpora lesnictví budou hlavními prioritami v oblasti zemědělství během českého předsednictví EU. Dalšími tématy, kterým se budeme v následujících šesti měsících věnovat, jsou rybolovná práva, akvakultura, označování potravin a zdraví zvířat. Úkolem České republiky …
Pokračování textu „Za českého předsednictví budou v resortu zemědělství prioritami potravinové zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v EU a prevence odlesňování“

Aktuality mimo EU

SRBSKO – hostí konferenci WAPA Ve dnech 3. – 5. 8. 2022 proběhne v Bělehradě konference Prognosfruit, kterou ve spolupráci se srbským sdružením Serbia Does Apples pořádá Světová organizace pěstitelů jablek a hrušek (WAPA). Na konferenci budou přítomni významní producenti jablek a hrušek a také odborníci na jejich pěstování a následné zpracování. Hlavní …
Pokračování textu „Aktuality mimo EU“

Zalesnění v loňském roce: Nový rekord

Rekordní a úspěšná. Takové přívlastky má loňská obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. Obnoveno bylo téměř 50 tisíc hektarů, jde o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky. Třetí rok po sobě převažovala plocha zalesněná listnatými dřevinami. Loni vysázeli lesníci rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů bylo 88 milionů sazenic. …
Pokračování textu „Zalesnění v loňském roce: Nový rekord“

Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP

 O zemědělských prioritách českého předsednictví a navázání užší spolupráce při jejich plnění dnes na bilaterálním jednání hovořil český ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se svým nizozemským protějškem Henkem Staghouwerem. „Česká republika má jedinečnou příležitost psát budoucnost evropského zemědělství. Pracovní schůzky s ministerskými kolegy jsou v tomto ohledu klíčové. S ministrem Staghouwerem jsme probrali …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Nekula po jednání s nizozemským protějškem Staghouwerem: Shodli jsme se na snižování spotřeby pesticidů v EU a co nejrychlejším schválení strategických plánů SZP“

V období od 1. 7. do 10. 7. 2022 včetně, nebudou z důvodu nezbytné aktualizace databází MZe dostupné systémy a aplikace MZe. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné a nebude možné se k nim přihlásit.
Současně bude nefunkční i hlavní stránka MZe Portál eAGRI – resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře, (eAGRI – Portál farmáře (eAGRI)).
V případě nejasností, prosím, kontaktujte HelpDesk Ministerstva zemědělství – helpdesk@mze.cz.
Bližší informace týkající se příjmu vzorků do Komise pro hodnocení a zatřiďování vín jsou dostupné na https://www.szpi.gov.cz/.