Ministr zemědělství: Budoucnost evropského zemědělství je v mladých lidech a v moderních technologiích

Tisková zpráva — Budoucnost zemědělství v Evropské unii, monitorování odolnosti evropských lesů, ochrana zvířat během přepravy a udržitelný evropský rybolov řešili ministři zemědělství EU na jednání Rady v Lucemburku. Belgické předsednictví předložilo návrh dalšího obecného směřování zemědělství v EU, Česká republika tuto diskuzi oceňuje. „Na Radě jsem dnes ocenil hlavně diskuzi o budoucnosti …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Budoucnost evropského zemědělství je v mladých lidech a v moderních technologiích“

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují …
Pokračování textu „Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií“

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vlád

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU …
Pokračování textu „Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vlád“

Zprávy z OECD: evropské vodní zdroje

V květnu zveřejněná analýza současné ekonomické situace v oblasti vodních zdrojů v Evropské unii reaguje na zjištění z kontroly provádění rámcové směrnice EU o vodě. Směrnice byla přijata v roce 2000 a je hlavním legislativním nástrojem EU pro ochranu vodních zdrojů. V současné době postihuje každoročně nedostatek vody v Evropě průměrně více než 100 milionů lidí. Přibližně 10 % evropského území je …
Pokračování textu „Zprávy z OECD: evropské vodní zdroje“

Index cen potravin FAO v květnu mírně vzrostl (o 0,9 %). Vyšší ceny obilovin a mléčných výrobků mírně převážily nad poklesem cen cukru a rostlinných olejů, index u masa se téměř nezměnil.

Přestože byl zaznamenán třetí měsíční nárůst indexu v řadě, zůstal o 3,4 % nižší než před rokem a o 24,9 % pod maximem dosaženým v březnu 2022. Index cen obilovin vzrostl o 6,3 % oproti dubnu, ale stále je o 8,2 % nižší než jeho hodnota v květnu 2023. Světové vývozní …
Pokračování textu „Index cen potravin FAO v květnu mírně vzrostl (o 0,9 %). Vyšší ceny obilovin a mléčných výrobků mírně převážily nad poklesem cen cukru a rostlinných olejů, index u masa se téměř nezměnil.“

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 11,4 procenta

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 11,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu …
Pokračování textu „V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 11,4 procenta“

Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek v rámci intervencí 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

VRádi bychom informovali žadatele, kteří budou v rámci 2. kola příjmu žádostí podávat žádost o dotaci na intervence 38.73 a 39.73 financované v rámci Strategického plánu SZP ohledně možností zvýraznění drátěných oplocenek. Pokud bude žadatel u těchto intervencí požadovat financování drátěné oplocenky, která se nachází v oblasti, resp. v katastrálním území (viz …
Pokračování textu „Informace pro žadatele o možnostech zvýraznění drátěných oplocenek v rámci intervencí 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin“

MZE: Uhlíkové zemědělství pomůže diverzifikaci příjmů

Euro, 27. května 2024 Klimatická změna je realitou a musí na ni reagovat i české zemědělství. Opatření vycházející z programu Green Deal jsou do značné míry v souladu s představou současné české vlády o budoucnosti tuzemského zemědělství. Podle ministra zemědělství Marka Výborného je však podstatné, aby tato opatření neohrožovala konkurenceschopnost …
Pokračování textu „MZE: Uhlíkové zemědělství pomůže diverzifikaci příjmů“

Legislativa : Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Tisková zpráva — Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod. „Novela zákona o ochraně zemědělského půdního …
Pokračování textu „Legislativa : Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace“

FAO – Mezinárodní den brambor 30.5.

https://www.fao.org/international-potato Mezinárodní den brambor jsme si letos 30. května připoměli poprvé na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN z roku 2023. Brambory – Solanum tuberosum (L.) – pravidelně konzumují miliardy lidí, jsou klíčovou plodinou v moha zemědělských systémech po celém světě a přispívají k potravinovému zabezpečení a výživě i k živobytí a zaměstnanosti lidí ve venkovských …
Pokračování textu „FAO – Mezinárodní den brambor 30.5.“