Společné prohlášení zástupců zemědělských organizací z Polska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a České republiky, vydané v Rakołupy Duże v Polsku dne 11. dubna 2023.

Účastníci setkání si jsou vědomi své odpovědnosti za udržitelnost zemědělské a potravinářské výroby, rozvoj venkova, kvalitu životního prostředí, bezpečnost potravin, stejně jako za environmentální a klimatickou stabilitu společného evropského prostoru. S ohledem na svou sociální odpovědnost za další stabilitu bezpečnosti potravin a rozvoj venkova v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, České republice …
Pokračování textu „Společné prohlášení zástupců zemědělských organizací z Polska, Rumunska, Bulharska, Slovenska a České republiky, vydané v Rakołupy Duże v Polsku dne 11. dubna 2023.“

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

6.4.2023 Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis …
Pokračování textu „Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU“

V Polsku se setkali zemědělci z 6 zemí v návaznosti na vývoj trhu se zemědělskými komoditami

Rakolupy Polsko 11.4.2023 Včera proběhlo mezinárodní setkání k tématům společně ochrany trhu zemědělců ovlivněných politickým rozhodnutím EU.   Společně varovali před hrozbou kolapsu trhů zemědělských komodit, jež místo slíbeného koridoru pro hladovějící Afriku skončili na skladech zemí EU. Situace v nových členských státech EU upozorňuje na krach regionálních producentů vedoucím …
Pokračování textu „V Polsku se setkali zemědělci z 6 zemí v návaznosti na vývoj trhu se zemědělskými komoditami“

Pracovní shrnutí z jednání Rady ENVI 16. 3. 2023

Návrh revidované směrnice o průmyslových emisích tak, jak jej zatím schválila Rada EU na posledním jednání ministrů životního prostředí. Je zde: IED_Obecný přístup_ST-7537-2023-INIT_en Zemědělství a zejména živočišná výroba je zde řešena v rámci čl. 70a až 70i a Přílohy Ia a je zde zařazena z důvodu zahrnutí tohoto sektoru do povinností členských států …
Pokračování textu „Pracovní shrnutí z jednání Rady ENVI 16. 3. 2023“

EU Organic awards 2023

Dobrý den, jak jistě víte, EU si stanovila cíl do roku 2030 obhospodařovat 25 %  půdy ekologickým způsobem. Pro účely naplnění tohoto cíle přijala Komise v březnu 2021 akční plán pro rozvoj ekologické produkce s návrhem řady opatření, včetně zahájení každoročního udělování cen v ekologické produkci. Tato ocenění budou letos udělována již …
Pokračování textu „EU Organic awards 2023“

Práce v zemědělství a regionální dopady války na Ukrajině – zprávy z OECD

Řízení zemědělských podniků vyžaduje velkou rozmanitost dovedností u zaměstnanců i zaměstnavatelů. Vedle strukturálních změn (zejm. růst velikosti podniků), technologického pokroku (zavádění robotiky, automatizace, digitálních aplikací) nebo požadavků spotřebitelů (dobré životní podmínky zvířat, ekologická stopa, kvalita potravin aj.) musí být zohledněna především biologie rostlin a hospodářských zvířat. Mezi sektorovými potřebami a nabídkou pracovních sil a dovedností je stále …
Pokračování textu „Práce v zemědělství a regionální dopady války na Ukrajině – zprávy z OECD“

Aktuality nejen ze zahraničí: AKCE A SEMINÁŘE

1)     Pozvánka na B2B jednání s partnery z USA a Kanady – pivovarnictví (Ministerstvo zemědělství, Praha, 27. 3. 2023) 2)     Nabídka účasti na B2B jednání a prezentaci českých potravinářských výrobků v Jordánsku  (Ammán, 10.-11. května 2023) 3)     Pozvánka k účasti na potravinářském veletrhu SIAL KANADA 2023 – 9. – 11. května 2023 v Enercare Centre v Torontu 4)     Pozvánka k účasti na matchmakingovém …
Pokračování textu „Aktuality nejen ze zahraničí: AKCE A SEMINÁŘE“