ČMSZP navrhuje stanovení optimálních termínů výplat

Velká část členské základny Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dostali s velkým zpožděním vyplaceny dotační prostředky z řady programů. Jedná se převážně o Agro-envi., Greening a VCS na masná telata. U některých z těchto programů se jednalo až o půlroční zpoždění oproti předcházejícímu roku.

Zveřejnění výše sazeb SAPS

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015   Pro rok 2016 jsou sazby k dispozici ZDE 29.10.2015 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je …
Pokračování textu „Zveřejnění výše sazeb SAPS“