Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ

Zemědělci, kteří uzavřeli speciální pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na pozemky, na které měla být podána žádost o zařazení do PRV do agroenvironmentálně-klimatického opatření (nařízení vlády č. 75/2015 Sb.) nebo do opatření ekologické zemědělství (nařízení vlády č. 76/2015 Sb.), mají za povinnost doložit do 30. června 2016 na SPÚ kladné Rozhodnutí o zařazení vystavené Státním …
Pokračování textu „Upozornění pro zemědělce – pachtovní smlouva s SPÚ“

Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016

Jednání se zúčastnila poslankyně ZV PSP ČR p. Margit Balaštíková, kterou pan předseda stručně obeznámil s činností a členy ABK. Rovněž byla domluvena spolupráce ZV PSP ČR prostřednictvím paní poslankyně se členy komise v rámci projednávání zeměd. legislativních norem a nejpalčivějších problémů, kterými se komise již dlouhodobě zabývá (evidence osázené …
Pokračování textu „Zápis z 83. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne 9. 6. 2016“

Kompenzace Sucha 2015 – nápočet kusů/VDJ

Za účelem přípravy žádosti dotačního programu Sucho byl v IZR vytvořen speciální nápočet VDJ k 31.8.2015 zahrnující i VDJ prasat. Tento nápočet je k dispozici v menu IZR – Vyhledávání a přehledy/Intenzita chovu nová – Dotační titul: Sucho 2015. Původně uvažovaný typ výpočtu LFA neobsahuje nápočet VDJ prasat.

Nabídka spolupráce Ing. Františka Mušky, Ph. D. – efektivní ochrana rostlin

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům stojí zemědělské podniky každoročně značné finanční částky. Možnosti jejich snížení je využití metod krátkodobé nebo dlouhodobé prognózy a signalizace. Ošetření se provádí na základě skutečného infekčního tlaku choroby nebo škůdce během vegetace.

Zřízení pozic zemědělských diplomatů ve vybraných mimounijních zemích

Ministerstvo zemědělství ČR připravuje nařízení, které má pomoci českým zemědělcům a potravinářům při jejich snaze exportovat výrobky do zemí mimo EU. Tomu by mělo pomoci zřízení pozic zemědělských diplomatů ve vybraných mimounijních zemích. 

Zelená nafta – živočišná výroba

Návrh novely zákona o spotřebních daních, který byl 18. dubna 2016 schválen vládnou ČR, je nyní v poslanecké sněmovně. Pokud vše půjde dle očekávání, měli by mít zemědělci možnost předkládat žádosti o vratku spotřební daně v případě živočišné výroby již 1.července 2016.