K dnešnímu dni končí řádné podání JŽ

K dnešnímu dni (16. května) končí termín pro příjem jednotných žádostí Státním zemědělským intervenčním fondem. Je přijato přibližně 20 tisíc žádostí, což odpovídá 2/3 očekávaného množství. Žadatelé však stále mají možnost podání a to až do 10. června. U těchto žádostí bude však udělena sankce ve výši 1% z celkové přiznané dotace za každý pracovní den.

 

 

ČMSZP navrhuje stanovení optimálních termínů výplat

Velká část členské základny Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů dostali s velkým zpožděním vyplaceny dotační prostředky z řady programů. Jedná se převážně o Agro-envi., Greening a VCS na masná telata. U některých z těchto programů se jednalo až o půlroční zpoždění oproti předcházejícímu roku.

Informace pro zájemce o účast ve Výběrovém šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit ÚZEI

  Na základě aktuálních požadavků a očekávání MZe a zemědělské veřejnosti se ÚZEI snaží rozšířit respondenty dosavadního Výběrového šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit o další podniky, aby se zvýšila reprezentativnost tohoto šetření, a to především v případě citlivých a méně zastoupených komodit. V současné době pokrývá Výběrové šetření všechny významné zemědělské komodity v ČR, z čehož hlavní výkony …
Pokračování textu „Informace pro zájemce o účast ve Výběrovém šetření nákladů a výnosů zemědělských komodit ÚZEI“

Oznámení insolvenčního správce společnosti Agrochlum Záluží, spol. s r.o.

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů byl vyzván insovenčním správcem společnosti Agrochlum Záluží, spol. s r.o. (IČ 16902645), ke zveřejnění výzvy k předkládání závazných nabídek na pacht obchodního závodu dlužníka. Oznámení insolvenčního správce o zahájení řízení na výběr nejvhodnějšího zájemce k dispozici ZDE.

Ministerstvo spouští 2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

„Z druhého kola Programu rozvoje venkova podpoříme činnosti, které zlepší postavení našich zemědělců, lesníků a potravinářů na evropském trhu. Zaměřili jsme se i na projekty, které rozvíjejí vzdělávání, atraktivitu venkova pro jeho návštěvníky nebo zavádění prospěšných novinek v zemědělské prvovýrobě,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.