Farmáři IV.

Poslední díl z naší série Vás stručně seznámí s kontrolními činnostmi spojenými s vydáním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu. Kontrolu provádějí soukromé kontrolní a certifikační organizace pověřené Ministerstvem zemědělství.

V ČR jsou to tyto:

KEZ o.p.s. ABCERT AG, organizační složka,

Biokont CZ, s.r.o,

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o

 

Tyto kontroly si každý zemědělec/podnikatel hradí sám.