Nominace do pracovních skupin MZe

Jménem předsedy pana Wintera bychom Vám rádi nabídl možnost podílet se na přípravě Společné zemědělské politiky po roce 2020. Ze sekce náměstek pro fondy EU, vědu, výzkum a vzdělávání pana Sekáče jsme dostali možnost nominovat svého zástupce do tematických pracovních skupin, které připravuje Ministerstvo zemědělství ČR.