Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů si zvolil svého předsedu

Dne 9.11.2021 se konala volební Valná hromada ČMSZP v souladu se všemi epidemiologickými opatřeními.

Již po třetí obhajoval mandát předseda Ing. František Winter z Olomouckého kraje. Protikandidátka se před hlasováním rozhodla odstoupit.foto 2

Ing. František Winter je známou osobností, a to nejen v sektoru zemědělství, ale i v v oblasti rozvoje venkova. Sám praktikující zemědělec působil po dobu 7 let jako předseda Národní sítě místních akčních skupin, která prosazovala rozvoj venkova metodou LEADER. Což z francouzského originálu „Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale“ se dá přeložit  jako „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku”. Principem je tzv. přístup zdola nahoru, který v minulosti prosazoval i v rámci svazu ČMSZP.

Po volbě nový předseda poznamenal, že chce zajistit, aby veškerá zemědělská veřejnost spolu komunikovala.

„Je potřeba se především umět dohodnout a snažit se prosazovat přijatelná a odpovědná řešení pro společnou zemědělskou politiku nejen v rámci ČR, ale i Evropy“ prohlašuje s nadějí Winter a zároveň dodává:

„Co do způsobu hospodaření či velikosti podniků je už jen v ČR široká paleta zemědělsky hospodařících subjektů. Přitom různí farmáři, mají odlišné potřeby, jejichž naplňování jim umožňuje přežít či vykonávat své poslání efektivně a odpovědně k přírodě i společnosti. Je proto nutné tyto potřeby pojmenovávat a hledat cesty k dohodám.“

Jako jeden z významných úspěchů práce ČMSZP považuje společné stanovisko k navýšení kofinancování SZP 2023+, které inicioval právě náš svaz a kromě ASZ byl podepsán jak zemědělskými, tak i potravinářskými nevládními subjekty. Pokud jde o směřování svazu, stále jeho hlavním tématem zůstávají ANC oblasti a chov dobytka v návaznosti na koloběh živin v půdě, které jak je vidět budou čím dál tím důležitější.

Novým předsedou dozorčí rady se stal Kubal Petr, který zastupuje Plzeňský kraj.

Kubal

Kromě vystoupení hostů z MZE, SZIF, UZEI byl přítomen i předseda OSPZV – ASO ČR Bohumír Dufek, jež hovořil nejen o výzvách, které nás čekají směrem ke GREEN DEALU, sociální podmíněnosti, ale zároveň předal předsedovi ČMSZP nový návrh Kolektivní smlouvy. ČMSZP je totiž jedním ze svazů zaměstnavatelů v sektoru zemědělství.

Přílohy