Blíží se konec termínu pro podávání Jednotné žádosti 2020

v pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost za rok 2020. Ke dnešku bylo podáno zatím 24 473 žádostí. Pro zájemce je připravena finanční podpora ve výši bezmála 32 miliard korun. Při vyplňování formuláře mohou žadatelé využít prezentace a videonávody umístěné na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Vážená paní,
Vážený pane,

v návaznosti na předchozí komunikaci si Vás dovoluji informovat o změně, kterou přinesla revize Ochranného opatření ministerstva zdravotnictví k přeshraničnímu pohybu ze dne 25.5. 2020 (viz příloha).
 
Nově je od dnešního dne, kromě sezónních pracovníků do zemědělství, umožněno žádat o krátkodobá a dlouhodobá pracovní víza ČR i pracovníkům do potravinářské výroby a těmto osobám je následně umožněn vstup do ČR (podmínkou je platné vízum vydané po 11. květnu 2020).

Postup pro preferenční vyřízení žádosti o krátkodobá a dlouhodobá sezónní místa na Ukrajině na ZÚ Kyjev a GK Lvov se nemění – firmy musejí poslat řádně vyplněnou tabulku se seznamy žadatelů na MZe. S ohledem na podmínky pro sezónní práce (a vyhlášku č.322/2017) však uchazeči o práci v potravinářské výrobě musí žádat o schengenské (nesezónní) vízum!!!

Pro přehlednost proto shrnuji, o která víza lze žádat:

krátkodobá sezónní víza typu C – zemědělství,
dlouhodobá sezónní víza typu D- zemědělství,
krátkodobá víza typu C – potravinářství,
dlouhodobá víza typu D – potravinářství.

S ohledem na snahu Ministerstva zemědělství o co nejhladší a nejrychlejší průběh vyřízení žádostí Vás a Vaše členy prosím, abyste apelovali na Vaše členy, aby zaměstnávali ukrajinské pracovníky pokud možno napřímo a využívali pracovních agentur pouze za účelem zprostředkování náboru, potřebné administrativy a vstupu pracovníků na území.

Pokud to z nějakých důvodů není možné a potravinářské firmy mají smluvní vztah pouze s agenturou/agenturami, je nutné, aby agentury k jednotlivým uchazečům vždy doplnily ještě název a IČO firmy, u které bude uchazeč pracovat a kontaktní osobu této firmy.

Kompletně vyplněné tabulky včetně aktuálních kontaktů na žadatele i zaměstnavatele a informace, zda bude žádost podávána na ZÚ Kyjev či GK Lvov i nadále zasílejte Vy nebo Vaši členové na adresy Jiri.Sir@mze.czKarolina.Bartosova@mze.czJan-Petr.Roman@mze.cz a Jan.Srb@mze.cz.

I nadále rovněž platí, že zásadní při podání žádosti o vízum je doložení kopie pracovní smlouvy + originál nebo kopie povolení ÚP. Pokud žadatel o povolení k sezónnímu zaměstnání již na ÚP požádal, ale to dosud nebylo uděleno, uvede v žádosti  číslo jednací žádosti o povolení k sezónnímu zaměstnání a současně také název pobočky Úřadu práce České republiky, u které o něj požádal. S Ministerstvem práce a sociálních věcí a s úřady práce je domluveno, že budou žádosti o sezónní povolení vyřizovat urgentně. Pokud byste se setkali s problémy, neváhejte nás kontaktovat.
Kompletní informace týkající se aktuálních podmínek vstupu zahraničních pracovníků do ČR za účelem práce v zemědělství a potravinářství jsou uvedeny na webu MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/aktualni-informace-pro-ceske-firmy-ke-1.html
Vyřízení žádosti trvá zpravidla 5 pracovních dnů, s ohledem na značný zájem a současné kapacity GK Lvov. Vízová činnost na ZÚ Kyjev by měla být obnovena v příštích dnech.

Termín pro podání žádosti o vízum se řídí kapacitami konzulárních oddělení do doby, než budou znovu otevřena vízová střediska – budeme vás obratem informovat, doté doby nelze vízovou agendu urychlit.

S pozdravem

Ing. Jiří Šír
náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2020

Najděte si svůj termín v únoru a březnu! 📌
Ministerstvo zemědělství České republiky vás zve na semináře k Environmentálním opatřením Programu rozvoje venkova v rámci Jednotné žádosti o platbu v roce 2020 a souvisejícím dotačním nástrojům.
Účast na seminářích je bezplatná‼️
👉 https://bit.ly/39jGXbR

 

MORAVSKOSLEZKÝ KRAJ

Praha a Středočeský kraj

Sháníte kombajn?

Kdyby někdo věděl či měl zájem o sklízecí mlátičky DF TopLiner 4080 HTS  r.1995, ozvěte se na tel.: 731 062 876 
 cena 270 000 Kč + DPH 21%
Kombajn je nutné připravit na sezonu k dispozici sada filtrů náhradní klínové řemeny spojka mlátícího bubnu, náhradní žaluzie do síta. ( Díly v hodnotě 80tis ).

Dobrý den,
dovolujeme si Vás jménem mediálního domu Economia pozvat na konferenci Prosperující Česko, která se uskuteční v Jalta Boutique Hotelu v termínu 4. února 2020 od 9:00 hodiny.

Posíláme Vám několik obecních informací o konferenci.

Více informací na stránce zde

Registrace

Těšíme se na Vás!

Simona Štofiková
Event Manager
Economia, a.s. | Pernerova 47 | 186 00 Praha 8
M: +420 606 045 936
simona.stofikova@economia.cz  | www.economia.cz