Fakulta veterinární hygieny a ekologie , VFU Brno
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa ČR
Odbor veterinárního lékařství
České akademie zemědělských věd
zvou na 26. konferenci s mezinárodní účastí
OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2019
pořádanou 3. října 2019
http://cit.vfu.cz/welfare/

Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat. Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce o danou problematiku.

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Garant konference: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Pokyny pro aktivní účastníky konference: Z konference bude vydán sborník příspěvků. Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete textový soubor (Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 2,5 cm) do 15. srpna 2019 e-mailem na adresu enevovav@vfu.cz.

Registrace a bližší informace: Ing. Vladimíra Enevová (enevovav@vfu.cz)

ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZ POPLATKU.

přihlašovat se můžete ZDE

 

Enviromentální skupiny požadují úplný zákaz agrochemikálií v Evropě do roku 2035: Environmentální skupiny požádaly Evropskou komisi, aby zahájila petici usilující o zákaz syntetických pesticidů do roku 2035, prosazujících 80% snížení do roku 2030 a úplný zákaz do roku 2035.

 

Polský parlament hlasoval pro nižší počet DPH u mnoha potravin:

Dolní komora polského parlamentu, hlasovala pro snížení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) u řady potravin. Legislativa byla většinou 420 hlasů, proti bylo 5 poslanců a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bulharské ministerstvo zemědělství změnilo pravidla pro DPH u místních produktů: Chavdar Marinov, náměstek ministra bulharského ministerstva zemědělství, potravin a lesnictví, oznámil, že ministerstvo připravuje nový návrh zákona o změně systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v zemi pro místní producenty zeleniny a ovoce. Poplatek nebude vybírán od výrobců, ale od maloobchodníků se sídlem v Bulharsku.

 

Konec příjmu žádostí na úvěry PGRL – finanční rozpočet byl vyčerpán během pár minut

Důvodem ukončení příjmu žádostí je dosažení maximálního počtu podaných žádostí v daném kole. Klienty, kteří podali žádost PGRLF upozornilo na nutnost doplnit 2. část žádosti do 48 hodin od jejího podání.

Návštěva z Finska v červnu

Byli jsme osloveni našimi kolegy z Finska, zda by bylo možné navštívit a představit české zemědělce. Pokud by někdo z členů ČMSZP měl zájem představit svoji farmu, prosím informujte kancelář do konce dubna.

kontakt:

info@cmszp.cz

Bude se jednat pouze o jednodenní návštěvu 10-ti delegátů.

Proto není dostatek časového prostoru navštívit více farem vzdálených od sebe.

 

V Austrálii běžel výzkum o vlivu různých strategií zatížení pastvin na udržitelnost pastvin a na ekonomický výsledek farmy (Austrálie má 27,9 mil. dobytka z toho cca 91% je masný skot).

V případě Vašeho zájmu Vám dokument můžeme zaslat.

Ministr zemědělství Jiří Milek odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Důvodem bylo nezvládnuté řízení podniku Lesy České republiky, které vyústilo v kůrovcovou kalamitní situaci. Ta likviduje lesy na velkých územích Moravy a jižních Čech.

„K odvolání generálního ředitele Daniela Szóráda jsem se rozhodl bez ohledu na politickou situaci. Stav našich lesů je velmi kritický, a proto je nezbytně nutné aktivně řešit kůrovcovou kalamitu. To se pod dosavadním ředitelem nedělo. Vedením podniku bude nyní pověřen statutární zástupce Tomáš Pospíšil a řešení krizové situace se ujme krizový manažer,“ řekl ministr zemědělství Jiří Milek.

K důvodům, které vedly k odvolání generálního ředitele, patří nedostatečná opatření pro řešení kůrovcové kalamity. To se projevuje v odumírání lesů v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském kraji. Velkou chybou bylo nezajištění sadby, proto nyní není možné obnovovat vytěžené lesy. Také kolabující obchod se dřevem je velkým problémem, který způsobí škody národnímu hospodářství.

Protože je situace skutečně vážná, uskuteční se na Ministerstvu zemědělství v úterý 15. 5. 2018 jednání k řešení kritické kůrovcové situace, a to za účasti předsedy vlády Andreje Babiše, ministra životního prostředí Richarda Brabce, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a zástupců odborných organizací.

 

Tiskové oddělení Ministerstva zemědělstv