Dobrý den,
dovolujeme si Vás jménem mediálního domu Economia pozvat na konferenci Prosperující Česko, která se uskuteční v Jalta Boutique Hotelu v termínu 4. února 2020 od 9:00 hodiny.

Posíláme Vám několik obecních informací o konferenci.

Více informací na stránce zde

Registrace

Těšíme se na Vás!

Simona Štofiková
Event Manager
Economia, a.s. | Pernerova 47 | 186 00 Praha 8
M: +420 606 045 936
simona.stofikova@economia.cz  | www.economia.cz

Plánovaná odstávka webových stránek Státní veterinární správy

V sobotu 11. 1. 2020 bude probíhat plánovaná odstávka webových stránek SVS.

V době od 9 hodin do cca 15 hodin nebudou dostupné webové stránky, ani nebude možné podávat hlášení pomocí online formulářů.

Děkujeme za pochopení.

 

 
Do ochranných pásů se bude moci sít lnička, rozhodla vláda
Do ochranných pásů, na které se mohou brát dotace, protože se počítají mezi ekologické zemědělské postupy, budou zemědělci moci od příštího roku nově sít lničku. Návrh Ministerstva zemědělství dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu.. Dříve ji stát mezi plodiny vhodné pro ochranný pás nepovažoval a zemědělci za její pěstování v ochranných pásech peníze nedostávali.
Více se dozvíte v časopise Zemědělec
https://www.zemedelec.cz/do-ochrannych-pasu-se-bude-moci-sit-lnicka-navrhuje-ministerstvo-zemedelstvi/

Výměna zkušeností v agrárním sektoru na SOŠ Šumperk

Výměna zkušeností v agrárním sektoru se v letošním roce konala naposled. Měli jsme možnost představit studentům SOŠ Šumperk společnost ZEAS Březná a.s. a Marwin v.o.s.
Tímto bychom chtěli poděkovat především:
Ing. Miroslavovi Janu Buchtovi, předsedovi představenstva ZEAS Březná a.s., který nás dopodrobna seznámil s ekonomikou chovu dojného dobytka.

Jiřímu Pospíšilovi, vedoucímu živočišné výroby ZEAS Březná a.s., který nás seznámil s úspěchy i starostmi jejich chovu v ANC oblastech.
A v neposlední řadě předsedovi svazu ČMSZP, Ing. Františku Winterovi, který studenty seznámil s jeho zkušenostmi s chovem koní a s chovem masného skotu v ANC oblastech. Včetně reálných ekonomických dat výnosů v těchto horských a podhorských oblastech oproti těm produkčním.
🐴🐮🐗🦉🐭

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu

 
V rámci 8. kola příjmu žádostí bylo podáno 35 % žádostí z celkového objemu. V rámci posledních pěti dnů příjmu žádostí bylo podáno 75 % žádostí o dotaci.

I přes výše uvedené enormní zatížení Portálu farmáře v posledních dnech příjmu žádostí 8. kola PRV nebyly zaznamenány jakékoliv výpadky či přetížení systému a příjem žádostí tak proběhl zcela hladce.

 

Více se dozvíte zde:

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (8. 10. – 29. 10. 2019) – s informací o průběhu příjmu 

Odbor projektových opatření rozvoje venkov

Není možné se neustále rozšiřovat do šíře

 

 

„Města budoucnosti – za 20 let bude polovina populace žít ve městech. V Číně již není orná půda, protože ta jediná orná půda, která byla na východě země, tu jsme zastavili mega polema a speciální industriální zónou, kde jsou továrny nebo kde byli továrny. Takže jsme přišli o úrodnou půdu. …V současnosti Čína dneska není schopna vypěstovat dostatek jídla pro všechny obyvatele.“

„Jsou závislí na dodávkách jídla z Brazílie nebo z  Evropy. Měli bychom si to uvědomit, a než začneme stavět zase další sklady okolo Prahy a znehodnocovat půdu. Že to je velmi důležitá komodita a měli by jsme ji chránit, protože jinak budeme závislí na GMO potravinách, které nejsou vůbec dobré pro člověka.“

 

Zdroj: Eva Le Peutrec, architektka, která navrhla 24 mrakodrapů či milionové město v Číně.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/219411058091026/

Petičnímu výboru
Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 – Malá Strana

Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

za zachování předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů,
farmaceutů, veterinárních lékařů a odborníků ve zdravotnických profesích.

My, podepsaní občané České republiky:
Žádáme poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby podpořili homeopatickou léčbu jako léčebnou metodu v kompetenci zdravotnických odborníků (lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů, porodních asistentek, psychologů, fyzioterapeutů, zdravotních sester….), a tedy detailně zvážili reálné dopady připravovaného Zákona o léčitelských službách v jeho aktuálně připraveném znění.

Jako důvody uvádíme:
1. Homeopatická léčba splňuje definici zdravotní péče, jak ji vymezuje platný zákon o
zdravotních službách ( „… soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení, odhalení a odstranění nemoci, …, udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, …, zmírnění utrpení…“ aj., viz plné znění par. 2 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb. ).
2. V ČR se homeopatické léčbě věnuje již více než 2000 lékařů, kteří mají klasické univerzitní vzdělání a v homeopatické léčbě se řádně odborně vzdělali.
3. Vztah důvěry mezi lékařem a pacientem bude nepochybně fatálně narušen, pokud lékař bude po případném přijetí návrhu zákona o léčitelských službách na základě svého vzdělání a zkušeností i nadále doporučovat homeopatickou léčbu, ale bude muset nemocného výslovně upozornit, že tak nečiní jako vzdělaný odborník, ale „jen jako léčitel“.
4. Homeopatické léčivé přípravky registrované v ČR zahrnují k dnešnímu dni 740 variant (SÚKL kódů). V rámci registračního procesu Státní ústav pro kontrolu léčiv ověřuje jejich kvalitu a bezpečnost. Více než 500 z nich je přitom vázáno lékařským předpisem ( viz http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php ). Jejich další dostupnost pro české pacienty
by byla po přijetí návrhu zákona o léčitelských službách nejasná, protože léčitelé nejsou oprávněni předepisovat léky „na recept“.
5. Vážný problém by postihl i lékárenské služby, protože ani farmaceuti – vzdělaní navíc i v homeopatii – by v rámci své lékárenské praxe nesměli konzultovat a doporučovat volně prodejné homeopatické léky, aniž by se předem neoznačili „za léčitele“.
6. Jako pacienti, kteří mají podle českých zákonů „ právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, které odpovídají jejich zdravotním potřebám “, žádáme, aby homeopatická léčba byla i nadále poskytována jako standardní součást klinické praxe lékaři, kteří léčí podle zásad lege artis a mají odpovídající vzdělání na to, aby rozpoznali, jaký léčebný postup je nejvhodnější, nejefektivnější a současně nejšetrnější v dané aktuální situaci nemocného – zda postup konvenční, homeopatický nebo kombinace obou.
7. Takový přístup umožňuje lékaři individualizovat péči o každého jednotlivého pacienta, a je tak podle našeho názoru plně v souladu se zásadami personalizované medicíny 21. století. Podporuje jej i Světová zdravotnická organizace, která přijala strategický dokument integrace doplňkových metod, včetně homeopatie, do národních zdravotních systémů (WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023).

Děkujeme

Petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Brtnická 108, Jihlava, 586 01
MUDr. Jitka Tóthová, trvale bytem Nad Dymáčkem 717, Náměšť na Hané, 783 44

Osoba oprávněná jednat za petiční výbor:
Josef Sklenář, trvale bytem Brtnická 108, Jihlava, 586 01.

DESATERO ARGUMENTŮ K PETICI ZA ZACHOVÁNÍ HOMEOPATICKÉ LÉČBY V KOMPETENCI ZDRAVOTNÍKŮ

PODPISOVÝ ARCH

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PETICÍ

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie , VFU Brno
Ministerstvo zemědělství
Státní veterinární správa ČR
Odbor veterinárního lékařství
České akademie zemědělských věd
zvou na 26. konferenci s mezinárodní účastí
OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2019
pořádanou 3. října 2019
http://cit.vfu.cz/welfare/

Konference je zaměřena na aktuální otázky ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách a handicapovaných zvířat. Konference je určena pro pracovníky státních orgánů ochrany zvířat, veterinární praxe, chovatelské praxe, univerzit, výzkumných ústavů, zoologických zahrad a další zájemce o danou problematiku.

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Garant konference: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Pokyny pro aktivní účastníky konference: Z konference bude vydán sborník příspěvků. Pro uveřejnění příspěvku ve sborníku zašlete textový soubor (Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1, všechny okraje 2,5 cm) do 15. srpna 2019 e-mailem na adresu enevovav@vfu.cz.

Registrace a bližší informace: Ing. Vladimíra Enevová (enevovav@vfu.cz)

ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZ POPLATKU.

přihlašovat se můžete ZDE

 

Enviromentální skupiny požadují úplný zákaz agrochemikálií v Evropě do roku 2035: Environmentální skupiny požádaly Evropskou komisi, aby zahájila petici usilující o zákaz syntetických pesticidů do roku 2035, prosazujících 80% snížení do roku 2030 a úplný zákaz do roku 2035.

 

Polský parlament hlasoval pro nižší počet DPH u mnoha potravin:

Dolní komora polského parlamentu, hlasovala pro snížení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) u řady potravin. Legislativa byla většinou 420 hlasů, proti bylo 5 poslanců a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Bulharské ministerstvo zemědělství změnilo pravidla pro DPH u místních produktů: Chavdar Marinov, náměstek ministra bulharského ministerstva zemědělství, potravin a lesnictví, oznámil, že ministerstvo připravuje nový návrh zákona o změně systému výběru daně z přidané hodnoty (DPH) v zemi pro místní producenty zeleniny a ovoce. Poplatek nebude vybírán od výrobců, ale od maloobchodníků se sídlem v Bulharsku.