Portál farmáře spolu se spuštěním předtisků

Jednotné žádosti 2021 dozná úprav. Stane se tak na základě loňské grafické úpravy portálu, po které SZIF obdržel od klientů množství konstruktivních podnětů na zlepšení.
Úpravy portálu budou spočívat především ve zmenšení polí a zavedení „plovoucích tlačítek“, což povede k větší přehlednosti a omezení nutnosti rolování na konec stránky. Na úvodní stránce bude upraven formát sekce „Nepřehlédněte“, kde jsou publikovány důležité obecné informace, „Nápověda“ se nově otevře do nového okna tak, aby bylo možné souběžně pracovat na portálu. Z důvodu lepší orientace budou rovněž zvýrazněny některé texty. Přibude také možnost stažení přehledu vyplacených prostředků do souboru .xls.
Některé podněty nebylo možné v současné době z technických důvodů realizovat, budou však zohledněny při dalším rozvoji. Za všechny zaslané podněty děkujeme, umožňují nám získat zpětnou vazbu, na které lze stavět při budoucím rozvoji tohoto důležitého komunikačního nástroje.
Více ZDE

WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021

Ministerstvo zemědělství pořádá informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2021 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Témata: Podmínky poskytování plateb a podání jednotné žádosti • pro oblasti s přírodními omezeními (ANC) – NV 43/2018 Sb. • pro přechodně podporované oblasti (PPO) – NV 44/2018 …
Pokračování textu „WEBINÁŘ: PODÁNÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2021“

Informace k aktualizaci LPIS jaro 2021 a POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS – prezentace

  Informace k aktualizaci evidence půdy LPIS pro jaro 2021 Proč aktualizovat údaje v LPIS Registr evidence půdy LPIS je jedním z klíčových prvků pro administraci dotací na plochu. Zákresy DPB jsou podkladem nejen pro podání Jednotné žádosti, ale následně i podkladem pro provedení povinných kontrol. Správné údaje v LPIS, …
Pokračování textu „Informace k aktualizaci LPIS jaro 2021 a POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS – prezentace“

Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, …
Pokračování textu „Veřejné zakázky: Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ“

Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3

Od 26. 10. 2020 mají žadatelé u dotačních programů 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1- 3. možnost využít nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů a mzdových nákladů prostřednictvím CSV souboru. Vzorové excelové tabulky pro tyto účely, spolu s příručkou jak postupovat, nalezne žadatel na Portálu farmáře nebo …
Pokračování textu „Informace pro žadatele k nahrávání údajů do Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů k dotačním programům 3.c., 3.d., 9.A.a. a 9.A.b.1-3“

Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Aplikaci pro daňové a účetní doklady, skrz kterou podáváte žádost s doklady prokazujícími nárok na dotaci k dotačnímu programu Národních dotací 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. V aplikaci byly upraveny názvy kódů tak, aby odpovídaly názvům uvedeným v …
Pokračování textu „Informace pro žadatele dotačního programu 13. – Aplikace pro daňové a účetní doklady – prezentace on-line 3. 11. 2020“

Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.

 V Praze dne 1. října 2020 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E. začíná 1. 10. 2020 a končí 15. 10. 2020. Žadatel podává doklady prokazující nárok na dotaci pro rok 2020 (dále jen „doklady“) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. V rámci dokladů je …
Pokračování textu „Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.“

Nezapomeňte: Deklarace chovu koní

Deklarace chovu koní – dotační rok 2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > M13 Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC) V Praze dne 24. září 2020 Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor:  AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – podopatření …
Pokračování textu „Nezapomeňte: Deklarace chovu koní“