Hraboši, hraboši a zase ti hraboši. Krátké poohlédnutí včetně vyjádření ÚKZÚZ

ČTVRTEK 1.8 a PONDĚLÍ 5.8. Vyvěšeno oznámení o aplikaci přípravku pro hubení hlodavců nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) k povolení aplikace Stutox II v dávce až 10 kg na hektar do nor (od 1.8. 2019) a k povolení aplikace Stutox II v dávce až 10 kg na hektar za využití plošné aplikace (rozmetání), a …
Pokračování textu „Hraboši, hraboši a zase ti hraboši. Krátké poohlédnutí včetně vyjádření ÚKZÚZ“

Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor

Evropská komise dne 23. července 2019 zveřejnila v Úředním věstníku EU Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor. Postupná modernizace státní podpory vedla k posílení odpovědnosti členských států a zvýšení spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování pravidel státní podpory. V důsledku této modernizace mohou členské státy …
Pokračování textu „Veřejná podpora: Sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných podpor“

Co přinese srpen v legislativě? Pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat a mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

15.7.2019 Novela vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 175/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. Cílem vyhlášky je zejména upravit obsah kurzů v oblasti ochrany …
Pokračování textu „Co přinese srpen v legislativě? Pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat a mění se také požadavky na kurzy o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.“

Nový právní předpis platný od 24. 5. 2019

Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce …
Pokračování textu „Nový právní předpis platný od 24. 5. 2019“

Nová vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

  Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese. Cílem vyhlášky je zejména upravit způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a …
Pokračování textu „Nová vyhlášky o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese“

Nové právní předpisy platné od 22. 3. 2019

Novela vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy EU Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve …
Pokračování textu „Nové právní předpisy platné od 22. 3. 2019“

Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

  Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie …
Pokračování textu „Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti“

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Materiál k připomínkám v eKLEP pro veřejnost má URL: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB94DDYWB

Novela plemenářského zákona

Nový právní předpis platný od 25. 1. 2019 Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 3/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Schválená novela zákona zajišťuje především adaptaci plemenářského …
Pokračování textu „Novela plemenářského zákona“