Nové právní předpisy účinné od 1. 10. 2020

Novela zákona č. 213/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 334/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. 10. 2020“

Nový právní předpis účinný od 1. 10. 2020

10.8.2020 Novela zákona č. 213/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 334/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 10. 2020“

Nové právní předpisy účinné od 15. 7. 2020 a od 1.8.2020

Novela vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 315/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely vyhlášky je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze 17. 6. …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 15. 7. 2020 a od 1.8.2020“

Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020

Novela vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 278/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020“

Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 270/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení vlády reaguje na mimořádnou …
Pokračování textu „Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření“

Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020

Semináře KEZ 2020 – PREZENTACE Zdroj: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. Kvůli současným restrikcím ve vzrahu k nouzovému stavu v ČR byly předčasně ukončeny přednášky KEZ o.p.s. k otázkám změn české legislativy k ekologickému zemědělství a souvztažné legislativy v roce 2020 (změna = červené označení), ke změnám metodických pokynů MZe ČR …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020“

„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,“

„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,“ uvedla po jednání vlády vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Platí to i pro nemovitosti převedené v prosinci 2019. Kdo již zaplatil, dostane daň zpět. Daňový odečet úroků zůstane zachován pro nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí do konce roku 2021. Zároveň prodlouží vláda tak …
Pokračování textu „„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,““

Novinky v legislativě: Nové právní předpisy

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2020 Novela vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 58/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na …
Pokračování textu „Novinky v legislativě: Nové právní předpisy“

Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)

Přinášíme Vám informace ohledně opatření obecné povahy, které bylo vydáno Ministerstvem dopravy.  Opatření se týká pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy na území ČR a možnost užití vozidel pro účely přepravy zemědělských strojů při dodržení hmotnostních a velikostních parametrů(více se dozvíte níže). Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), …
Pokračování textu „Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)“

MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

Získat je můžete třeba na výsadbu nelesní zeleně, budování tůní, mokřadů a mezí, péči o památné stromy a místa se zachovalou přírodou, nebo na likvidaci invazních dřevin. Právě dnes totiž Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu (PPK B). Rozdělovat se bude 80 milionů korun a finance na …
Pokračování textu „MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu“