Novela zákona o hnojivech

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Zákon nabývá účinnosti 1. října 2021, část dnem 1. ledna 2022 a část dnem 16. …
Pokračování textu „Novela zákona o hnojivech“

Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022: Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství

9.9.2021 Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 331/2021 Sb., o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, která nabývá účinnosti 1. ledna 2022. Novela veterinárního zákona nově v § 59 odst. 8 zákona zakotvila možnost vysokých škol s akreditací …
Pokračování textu „Nový právní předpis účinný od 1. 1. 2022: Nová vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství“

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je do 25. 10. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo robert.pavlousek@mze.cz. Rok vydání: 2021 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování Meziresortní připomínkové řízení probíhá od …
Pokračování textu „PŘIPOMÍNKOVÁNÍ: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování“

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je v vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení. Rok vydání: 2021 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, …
Pokračování textu „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti“

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je do 26. 8. 2021 v meziresortním připomínkovém řízení a případné připomínky je možné zasílat na emailové adresy: eklep@mze.cz nebo kamila.brunovska@mze.cz. Rok vydání: 2021 Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných …
Pokračování textu „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti“

Nové opatření ČR při vstupu do země od 31. července 2021 – z pohledu zaměstnávání zahraničních pracovníků nepřináší oproti předchozí verzi žádné zásadní změny, další novela je plánována na polovinu měsíce srpna

Nové opatření ČR při vstupu do země od 31. července 2021 – z pohledu zaměstnávání zahraničních pracovníků nepřináší oproti předchozí verzi žádné zásadní změny, další novela je plánována na polovinu měsíce srpna, aktuální podmínky vstupu na území ČR zde.

Ekologické zemědělství – aktualizace seznamu produktů a látek povolených v ekologické produkci

Účelem evropských předpisů o ekologickém zemědělství je poskytnout jasný rámec produkce biovýrobků v celé EU. Cílem je uspokojit poptávku po důvěryhodných ekologických produktech a zároveň zajistit spravedlivé tržní prostředí pro výrobce, distributory a prodejce. V rámci této iniciativy se vytvoří seznam produktů a látek včetně hnojiv, pesticidů a čisticích a …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství – aktualizace seznamu produktů a látek povolených v ekologické produkci“

Návrhy aktualizací některých Metodických pokynů týkajících se Ekologického zemědělství

Právní úprava: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších …
Pokračování textu „Návrhy aktualizací některých Metodických pokynů týkajících se Ekologického zemědělství“

Stavební zákon – Nový stavební zákon prošel. Přehled nejdůležitějších změn a věcný záměr zákona o vyvlastnění

Zákon má platit od 1. července 2023 (některé věci budou postupně nabíhat dříve). V zákoně naleznete nově i: Struktura stavebních úřadů Nejvyšší stavební úřad bude ústředním správním úřadem s celostátní působností. Stavitel bude komunikovat pouze z jedním stavebním úřadě. Tedy pod heslem „jedno povolení na jednom úřadě“. Elektronizace stavebních procesů Od července 2023 bude …
Pokračování textu „Stavební zákon – Nový stavební zákon prošel. Přehled nejdůležitějších změn a věcný záměr zákona o vyvlastnění“

Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí (240/2021) neboli „Protierozní vyhláška“

Vyhláška stanovuje přípustnou ztrátu půdy, kterou je potřeba dodržovat. V systému zemědělských dotacích se dosud vymezuje erozně ohrožená půda na přípustnou ztrátou 17 tun z hektaru za rok, s platností vyhlášky, tedy od 1.7.2021 to bude 9 tun z hektaru za rok. K evidenci problematických ploch, na nichž je limit překračován, …
Pokračování textu „Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí (240/2021) neboli „Protierozní vyhláška““