Novinky v legislativě: Nové právní předpisy

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2020 Novela vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 58/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na …
Pokračování textu „Novinky v legislativě: Nové právní předpisy“

Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)

Přinášíme Vám informace ohledně opatření obecné povahy, které bylo vydáno Ministerstvem dopravy.  Opatření se týká pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy na území ČR a možnost užití vozidel pro účely přepravy zemědělských strojů při dodržení hmotnostních a velikostních parametrů(více se dozvíte níže). Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), …
Pokračování textu „Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)“

MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

Získat je můžete třeba na výsadbu nelesní zeleně, budování tůní, mokřadů a mezí, péči o památné stromy a místa se zachovalou přírodou, nebo na likvidaci invazních dřevin. Právě dnes totiž Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu (PPK B). Rozdělovat se bude 80 milionů korun a finance na …
Pokračování textu „MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu“

Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021

Novela vyhlášky č. 291/2003 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021“

Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020

Nová vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Účelem nové právní úpravy je přizpůsobení požadavků na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020“

Povinnost pro bramboráře

S účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům od 14.12.2019  je povinná registrace profesionálních provozovatelů (pěstitelů, balitelů, skladovatelů brambor), kteří  uvádějí brambory  do oběhu.  Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího registračního čísla se však od 14. 12. 2019 mění na CZ-xxxx (příklad: …
Pokračování textu „Povinnost pro bramboráře“

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Připomínkové řízení probíhá do 22. 01. 2020. Hlavním cílem návrhu zákona je zejména nutnost úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím i snížení škod na lesních porostech, a to zejména na zalesněných kalamitních holinách vzniklých v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale také v zemědělství. Případné připomínky je možné zasílat nejpozději do 22. …
Pokračování textu „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů“

Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností

Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti řada nových předpisů EU v podobě nařízení, která jsou pro ČR přímo platná. Základním fytosanitárním předpisem se stává nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin. Obecná pravidla fytosanitárního režimu definuje i nařízení (EU) 2017/625 o …
Pokračování textu „Nový fytosanitárním režim od 14.12.2019 včetně přehledu změn a povinností“

Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů   Vyznačené změny Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a …
Pokračování textu „Bylo zahájeno připomínkové řízení k materiálům:“