Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020

Novela vyhlášky č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 278/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství …
Pokračování textu „Nové právní předpisy účinné od 1. 7. 2020“

Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 270/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení vlády reaguje na mimořádnou …
Pokračování textu „Novela nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření“

Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020

Semináře KEZ 2020 – PREZENTACE Zdroj: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. Kvůli současným restrikcím ve vzrahu k nouzovému stavu v ČR byly předčasně ukončeny přednášky KEZ o.p.s. k otázkám změn české legislativy k ekologickému zemědělství a souvztažné legislativy v roce 2020 (změna = červené označení), ke změnám metodických pokynů MZe ČR …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství: Prezentace seminářů KEZ o.p.s. 2020“

„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,“

„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,“ uvedla po jednání vlády vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Platí to i pro nemovitosti převedené v prosinci 2019. Kdo již zaplatil, dostane daň zpět. Daňový odečet úroků zůstane zachován pro nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí do konce roku 2021. Zároveň prodlouží vláda tak …
Pokračování textu „„Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti,““

Novinky v legislativě: Nové právní předpisy

Nový právní předpis účinný od 1. 4. 2020 Novela vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 58/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na …
Pokračování textu „Novinky v legislativě: Nové právní předpisy“

Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)

Přinášíme Vám informace ohledně opatření obecné povahy, které bylo vydáno Ministerstvem dopravy.  Opatření se týká pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy na území ČR a možnost užití vozidel pro účely přepravy zemědělských strojů při dodržení hmotnostních a velikostních parametrů(více se dozvíte níže). Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), …
Pokračování textu „Ministerstvo dopravy – zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství)“

MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu

Získat je můžete třeba na výsadbu nelesní zeleně, budování tůní, mokřadů a mezí, péči o památné stromy a místa se zachovalou přírodou, nebo na likvidaci invazních dřevin. Právě dnes totiž Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu (PPK B). Rozdělovat se bude 80 milionů korun a finance na …
Pokračování textu „MŽP: K dispozici je 80 milionů na péči o krajinu“

Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021

Novela vyhlášky č. 291/2003 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 11. 2. 2020 a 1. 1. 2021“

Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020

Nová vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 18/2020 Sb., o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. Účelem nové právní úpravy je přizpůsobení požadavků na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, …
Pokračování textu „Novinky v legislativě účinné od 1. 2. 2020“

Povinnost pro bramboráře

S účinnosti Nařízení EP a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům od 14.12.2019  je povinná registrace profesionálních provozovatelů (pěstitelů, balitelů, skladovatelů brambor), kteří  uvádějí brambory  do oběhu.  Registrace již dříve zaregistrovaných subjektů je i nadále platná. Formát stávajícího registračního čísla se však od 14. 12. 2019 mění na CZ-xxxx (příklad: …
Pokračování textu „Povinnost pro bramboráře“