Příkrm na druhově bohatých pastvinách – SUCHO

Snad i laik zaznamenal, že Evropský kontinent trápí sucho, které má významný vliv na veškerou vegetaci. Mnohé oblasti mají probém s dostatkem krmiva pro pasená zvířata. Po konzultaci ČMSZP s MZe byl navržen postup, který jste mohli využívat i v předchozím roce až na jednu změnu: Oznámení o zásahu vyšší …
Pokračování textu „Příkrm na druhově bohatých pastvinách – SUCHO“

Ekologické zemědělství v ČR – ročenka 2016

Ke konci loňského roku hospodařilo ekologickým způsobem již více než 4 200 zemědělců na celkové výměře přes 506 tisíc hektarů, což převyšuje 12% podíl na celkové výměře zemědělské půdy ČR. Dosažen byl největší meziroční nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch od roku 2011. Výrazně roste také počet výrobců biopotravin, jichž bylo ke …
Pokračování textu „Ekologické zemědělství v ČR – ročenka 2016“

Ministerstvo zemědělství – ŘO PRV – připravované workshopy k tématu sociální zemědělství/podnikání

  Workshopy na téma Sociální zemědělství/podnikání Jedná se 4 praktické workshopy a exkurze na firmy zabývající se aktivitami v oblasti sociálního zemědělství/podnikání. Akce budou realizovány v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Tímto Vás srdečně zveme na připravené workshopy. Finanční náklady na akci budou hrazeny z prostředků Sítě. Přihlásit se …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství – ŘO PRV – připravované workshopy k tématu sociální zemědělství/podnikání“

Ministr zemědělství Miroslav Toman se dnes ujal funkce

Tisková zpráva – Miroslav Toman se dnes ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Andreje Babiše poté, co převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana. Do čela resortu se tak po pěti letech vrací odborník, jehož postoje jsou zemědělské veřejnosti dobře známy. Hlavními prioritami nového ministra je …
Pokračování textu „Ministr zemědělství Miroslav Toman se dnes ujal funkce“

Ministr Milek v Lucemburku: Odmítám, aby byla ČR finančně krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou neobjektivní

Přibližně o 16 procent méně by měla mít Česká republika k dispozici na rozvoj venkova v příštím evropském programovém období v porovnání se současným. Vyplývá to z návrhu nových pravidel a finančního rámce Společné zemědělské politiky (SZP), které představila Evropská komise. Ministr Jiří Milek označil kritéria pro stanovení finančních obálek …
Pokračování textu „Ministr Milek v Lucemburku: Odmítám, aby byla ČR finančně krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou neobjektivní“

Pozvánka na setkání se zemědělskými a obchodními diplomaty (Praha, 27. – 28. června 2018)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) a Ministerstva zemědělství ČR (MZe) zve na Konzultace s českými ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade. Konzultace budou probíhat v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA Letňany (Beranových 667, 199 …
Pokračování textu „Pozvánka na setkání se zemědělskými a obchodními diplomaty (Praha, 27. – 28. června 2018)“

MZE usiluje o maximální podporu z národních zdrojů pro chovatele prasat a drůbeže.

Tisková zpráva – O jednu miliardu na celkovou částku 3,05 miliardy korun byly v letošním prvním pololetí posíleny finanční prostředky na národní dotace. Přesto Ministerstvo zemědělství pokračuje ve vyjednávání k posílení rozpočtu na národní dotace. „Usiluji o další posílení současné částky 3,05 miliardy korun na tyto dotace, a to minimálně …
Pokračování textu „MZE usiluje o maximální podporu z národních zdrojů pro chovatele prasat a drůbeže.“

Náměstek Pavel Sekáč v Sofii: Je důležité mladým zemědělcům nabídnout dostatečnou podporu, která nebude svázána zbytečnou byrokracií

Tisková zpráva – Zatraktivnění zemědělského sektoru pro mladší generaci bylo tématem neformálního setkání ministrů zemědělství EU v Sofii. Generační obměnu pokládá většina členských států za jednu z priorit v rámci budoucího směřování Společné zemědělské politiky (SZP). Cílem reformované SZP by mělo být další zjednodušování podmínek, aby mladí zemědělci nemuseli čelit …
Pokračování textu „Náměstek Pavel Sekáč v Sofii: Je důležité mladým zemědělcům nabídnout dostatečnou podporu, která nebude svázána zbytečnou byrokracií“

Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček

Tisková zpráva – Plochy brambor pro výrobu škrobu stouply, dlouholetý pokles ploch polí s pozdními bramborami se podařilo téměř zastavit. Ministerstvo zemědělství (MZe) podporuje bramborářství prostřednictvím evropských i národních dotací. Například loni na ně poskytlo formou dobrovolné podpory vázané na produkci 130 milionů korun. Uvedl to ministr zemědělství Jiří Milek …
Pokračování textu „Začala sklizeň raných brambor. Podle ministra Milka české bramborářství potřebujeme pro naši krajinu i náš jídelníček“