Index cen potravin FAO v dubnu zaznamenal mírné oživení

Podle nejnovějšího reportu FAO z 5. května 2023, hodnota FAO Food Price Indexu v dubnu zaznamenala vůči březnu nárůst 0,6 %. Oproti dubnu 2022 ale poklesla o 19,7 %. Mírné oživení indexu bylo způsobeno prudkým nárůstem indexu cen cukru a růstem cen masa, zatímco indexy cen obilovin, mléčných výrobků a rostlinných olejů nadále klesaly.

FAO Price Index

Duben 2023

(k březnu 2023)

Duben 2023

(k dubnu 2022)

Mléčné výrobky

– 1,7 %

– 15,1 %

Cukr

+ 17,6 %

+ 22,9 %

Obilniny

– 1,7 %

– 19,8 %

Rostlinný olej

– 1,3 %

– 45,3 %

Maso

+ 1,3 %

– 6,1 %

FAO Dairy Price Index (mléčné produkty) v dubnu poklesl o 1,7 %. V dubnu mezinárodní ceny sušeného mléka klesaly již desátý měsíc v řadě, pod což se podepsal především vliv přetrvávající slabé světové poptávky. Zvýšené nákupy Číny a sezónně klesající dodávky z Nového Zélandu zabránily potenciálně prudšímu poklesu cen sušeného plnotučného mléka, zatímco zvýšené aktuální dodávky ze západní Evropy přidaly další tlak na pokles cen sušeného odstředěného mléka. Ceny sýrů rovněž poklesly díky vysoké nabídce v západní Evropě, kde v souvislosti se sezónně rostoucí produkcí směřuje více mléka do výroby sýrů. Naproti tomu světové ceny másla zůstaly do značné míry stabilní, protože zvýšené dodávky uspokojily zvýšenou poptávku po dovozu.

FAO Sugar Price Index (cukr) se od března zvýšil o 17,6 % a je nyní na nejvyšší úrovni od října 2011. Růst cen souvisí především s obavami z omezené globální dostupnosti v sezóně 2022/23 po dalších úpravách odhadů úrody v Indii a Číně spolu s nižší než dříve očekávanou produkcí v Thajsku a EU. Navzdory pozitivnímu výhledu úrody cukrové třtiny v Brazílii ceny rostly kvůli pomalému začátku sklizně v důsledku nadprůměrných dešťů. K celkovému růstu světových cen přispěly také vyšší ceny ropy a posílení brazilského Realu vůči USD.

FAO Cereal Price Index (obilniny) v dubnu poklesl o 1,7 %, přičemž pokles světových cen všech hlavních obilovin převážil nad meziměsíčním růstem cen rýže. Mezinárodní ceny pšenice se v dubnu snížily o 2,3 % na nejnižší úroveň od července 2021, a to především v důsledku velkých exportních zásob v Ruské federaci a Austrálii. K celkovému zmírnění napětí na trzích přispěly také příznivé podmínky v Evropě spolu s dohodou z konce dubna, která umožnila tranzit ukrajinského obilí přes země EU, které na začátku měsíce zavedly dovozní omezení na obilí z Ukrajiny. Světové ceny kukuřice rovněž poklesly o 3,2 % především v důsledku vyšších sezónních dodávek z Jižní Ameriky (rekordní sklizeň v Brazílii). Klesly také ceny ječmene a čiroku, což reflektovalo slabou světovou poptávku a vliv trhu s kukuřicí a pšenicí. Naopak v dubnu vzrostla cena rýže a vrátila se tak na hodnoty před poklesem v březnu 2023.

FAO Vegetable Oil Price Index (rostlinný olejklesl v dubnu o 1,3 %, což představuje pátý měsíční pokles v řadě. Pokračující pokles indexu ovlivňovaly stabilní světové ceny palmového oleje a nižší ceny sóji, řepkového a slunečnicového oleje. Po krátkodobém oživení v březnu zůstaly ceny palmového oleje v dubnu prakticky beze změny, protože tlak na pokles cen kvůli nedostatečné poptávce z klíčových dovozních zemí byl kompenzován poměrně omezenými dodávkami předních producentů. Naproti tomu světové ceny sójového oleje nadále klesaly pod tlakem potenciálně rekordní úrody sójových bobů v Brazílii a navzdory výrazně nižším vyhlídkám produkce v Argentině. Mezinárodní ceny řepkového a slunečnicového oleje rovněž pokračovaly v poklesu, k čemuž přispěly především přetrvávající bohaté světové zásoby.

FAO Meat Price Index (maso) v dubnu opět lehce vzrostl o 1,3 %. Mezinárodní ceny vepřového masa vzrostly v důsledku kombinace zvýšených dovozů asijských zemí a přetrvávajících omezení dodávek u několika předních vývozců kvůli vysokým výrobním nákladům a veterinárním nákazám. Ceny drůbežího se po devíti měsících nepřetržitého poklesu odrazily ode dna, protože se zvýšila poptávka Asie po dovozu, zatímco v mnoha regionech trvají omezení exportu z důvodu rozsáhlých ohnisek ptačí chřipky. Mezinárodní ceny hovězího masa se rovněž zvýšily v reakci na pokles dodávek jatečného skotu zejména v USA. Ceny skopového a jehněčího zůstaly do značné míry stabilní, protože zvýšená dostupnost vývozu z Oceánie téměř odpovídala zvýšenému dovozu asijských a blízkovýchodních zemí.

 

Ing. Martina Nádvorníková

Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

+420 221 814 623