Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2018.

Rok vydání: 2018 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika ISBN: 978-80-7434-429-9 Vydavatel Ministerstvo zemědělství Přílohy Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb. a č. 44/2018 Sb., pro rok 2018 (PDF, 295 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, platná pro rok 2018.

Rok vydání: 2018 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika ISBN: 978-80-7434-433-6 Vydavatel Ministerstvo zemědělství Přílohy Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., pro rok 2018 (PDF, 957 KB) Související legislativa Nařízení vlády č. 75/2015 Sb.

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2018.

Rok vydání: 2018 Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika ISBN: 978-80-7434-434-3 Vydavatel Ministerstvo zemědělství Přílohy Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2018 (PDF, 392 KB)   Související legislativa Nařízení vlády č. 74/2015 Sb. Výklad k nařízení vlády č. 74/2015 Sb. k ustanovení § 14 odst. …
Pokračování textu „Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2018.“

Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 bude společný pro krmné i tržní plodiny

Ministerstvo zemědělství informuje zemědělce postižené suchem v roce 2017, že příjem žádostí o kompenzace za škody způsobené suchem v roce 2017 proběhne ve druhé polovině června. Ministerstvo vyvíjí maximální úsilí o co největší zjednodušení administrace připravovaných kompenzací škod způsobených suchem v roce 2017 na zemědělských plodinách. MZe pracuje v úzké …
Pokračování textu „Příjem žádostí o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 bude společný pro krmné i tržní plodiny“

Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR.

Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené větrem o minulém víkendu (pravděpodobně …
Pokračování textu „Okamžitá stopka úmyslné těžbě dřeva v Lesích ČR.“

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.

Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci Oproti minulé verzi dokumentu by nyní pozice Rady měla zohlednit i postoj k dobrovolným platbám vázaným na produkci, jejichž zachování, za předpokladu, že nepovedou k narušení trhu, by mělo být podpořeno. …
Pokračování textu „Pozice Rady EU k SZP po roce 2020 by měla nově podpořit i zachování dobrovolných plateb vázaných na produkci a zastropování by mělo zůstat pro členské státy dobrovolné.“

KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018

Na základě jednání uskutečněného na Ministerstvu zemědělství dne 8. ledna 2018 bylo připraveno a schváleno upravené znění „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (pod č.j. 6872/2018-MZE-17221).  Současné znění uvedených zásad řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny a je …
Pokračování textu „KOMPENZACE ZA SUCHO od 15.3.2018 do 4.4.2018“

Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí.

Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí. REGISTRACE Seminář se uskuteční dne 28. 3. 2018 v  Terénní stanici NP Podyjí, Havraníky 13, 669 02, viz mapa Jménem Ministerstva zemědělství a Národního parku Podyjí si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ SE  ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ …
Pokračování textu „Seminář k problematice zemědělského hospodaření v Agroenvironmentálně-klimatických opatřeních v NP Podyjí.“

Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad

Od 5. 3. 2018 je na Portále farmáře tak i ve veřejném LPIS zpřístupněna nová funkcionalita a to zobrazování stanovišť včelstev. Bližší informace naleznete po prokliku nadpisu novinky. Jednou ze základních priorit tohoto systému bylo dosáhnout digitalizovaný zdroj informací o stanovištích včelstev, a to v souladu se všemi právními předpisy. …
Pokračování textu „Včelstva v LPIS a na PF – oznamování aplikace přípravků zemědělcem není již nutné přes Obecní úřad“