Aktuality nejen z EU

  Kazachstán – Informace z oblasti zemědělství: – V roce 2023 se v regionu Zhambyl plánuje výstavba cukrovaru s kapacitou produkce 150 000 tun ročně; – Zákaz vývozu hospodářských zvířat z Kazachstánu do Uzbekistánu a sousedních zemí nadále trvá a reflektuje de facto ztrátu vlivu bývalé náměstkyně ministra zemědělství G. Issaevy a celého týmu bývalého …
Pokračování textu „Aktuality nejen z EU“

Kladné saldo obchodu EU se zemědělskými a potravinářskými produkty v uplynulém období vrostlo

  Podle údajů zveřejněných Evropskou komisí 11. prosince obrat obchodu EU se zemědělskými a potravinářskými produkty se třetími zeměmi (pozn. včetně UK) v lednu až srpnu 2020 meziročně vzrostl, a to navzdory pandemii COVID-19, dopadu uvalení cel ze strany USA a nejistoty v souvislosti s Brexitem.. Kladné saldo EU vzrostlo, jelikož klesající prodeje do USA a Velké Británie byly …
Pokračování textu „Kladné saldo obchodu EU se zemědělskými a potravinářskými produkty v uplynulém období vrostlo“

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

23.12.2020 V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku. ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu: DZES 3 a) Zacházení se závadnými …
Pokračování textu „Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021“

CSV: publikace k překladu – hlasování je do 11.1.2021

      Vážená paní, vážený pane,   v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov je zajišťován i přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí. Ve spolupráci s partnery Celostátní sítě pro venkov jsme vytipovali několik zajímavých publikací, které by bylo možné přeložit z anglického jazyka do češtiny.   Dovolujeme si vás oslovit s prosbou …
Pokračování textu „CSV: publikace k překladu – hlasování je do 11.1.2021“

Ministr zemědělství: Dostane se na další žadatele z 10. kola PRV.

 Cílem je podpořit citlivé komodity V 10. kole Programu rozvoje venkova bylo v operacích Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů celkem zaregistrováno 2 440 žádostí s požadavkem na dotaci téměř 10 miliard korun.  Alokováno bylo přes 3,5 miliardy korun. Ze zaregistrovaných projektů Státní zemědělský …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: Dostane se na další žadatele z 10. kola PRV.“

Ministr Toman a eurokomisař Wojciechowski: Společná zemědělská politika musí být jednoduchá, proveditelná, spravedlivá a dostatečně financovaná

17.12.2020 Tisková zpráva – O specifické struktuře českého zemědělství, budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP), která by neměla navyšovat administrativní zátěž, o stanovení konkrétních cílů v rámci Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost jednal dnes prostřednictvím videa ministr zemědělství Miroslav Toman s eurokomisařem pro zemědělství Januszem …
Pokračování textu „Ministr Toman a eurokomisař Wojciechowski: Společná zemědělská politika musí být jednoduchá, proveditelná, spravedlivá a dostatečně financovaná“

Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022

Evropská komise prodloužila účinnost stávajících předpisů veřejné podpory v oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury do konce roku 2022. Jak jsme informovali v předchozím oznámení, EK již dříve zahájila přípravu nových předpisů pro období 2021 až 2027. Vzhledem k tomu, že finální podoba budoucích předpisů je úzce navázána na probíhající reformu SZP, …
Pokračování textu „Prodloužení předpisů k veřejné podpoře do konce roku 2022“

Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení

V níže uvedené informaci naleznete vysvětlení a postupy pro podávání Ohlášení vyšší moci z důvodu dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení pro období podzimu 2020 a začátku roku 2021. V aktuálním období byl zaznamenán nárůst ohlášení vyšší moci z důvodu zaplavení půdy způsobené nadměrnými srážkami v podzimním období roku …
Pokračování textu „Informace pro žadatele: Ohlášení vyšší moci – dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení“

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, …
Pokračování textu „Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU“

Zápis ze zasedání 12. MV PRV

V rámci jednání bychom chtěli upozornit na hlavní změny v nařízeních vlády pro plošná opatření PRV pro rok 2021 Změny v nařízeních vlády pro Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Ekologické zemědělství, jejich navazující závazky a pro přechodně podporované oblasti v souvislosti s přechodným obdobím a přechodným nařízením pro roky2021-2022. a) změna či zjednodušení podávání souhlasného stanoviska Orgánu …
Pokračování textu „Zápis ze zasedání 12. MV PRV“