semináře ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Jménem Ministerstva zemědělství si Vás dovolujeme pozvat na semináře ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE, které se budou konat v březnu a v dubnu 2019. Plzeň Hotel Central Náměstí republiky 33 Plzeň 301 00 11. 3. 2019 v 9:00 Jihlava Centrum …
Pokračování textu „semináře ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE“

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, §2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

    Upřesnění části A.  Obecné podmínky   Podmínky pro poskytnutí dotací a postup podávání žádostí, bod j), první odstavec, strana 3   Původní text:   Žádosti za programy  13. a 18. (dále jen „DP v gesci odboru potravinářského“) se podávají na odbor potravinářský MZe v Praze a za dotační programy 8.G. …
Pokračování textu „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, §2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“

Co den, to rybník. Ministerstvo zemědělství podpoří opravu či stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží

22.3.2019 Tisková zpráva – Rekonstrukci, obnovu, odbahnění či stavbu více než 1200 rybníků a malých vodních nádrží podpoří v následujících třech letech Ministerstvo zemědělství (MZe) a Lesy ČR. Již nyní se také díky MZe každý den vybuduje půl kilometru nových vodovodů a kanalizací, v aktuálním programu to bude celkově přes …
Pokračování textu „Co den, to rybník. Ministerstvo zemědělství podpoří opravu či stavbu tisícovky rybníků a malých vodních nádrží“

Rozhovor s ministrem zemědělství o mase, SZP nebo suchu

  Zprávy o nákazách salmonelou prokázaných při vyšetřeních masa pocházejícího z Polska přicházejí v poslední době bezmála každým dnem. Do role bojovníka proti podezřelým polským potravinám se vedle českých veterinářů pasoval i ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi jeho další úkoly pro nejbližší období patří například vyjednávání společné zemědělské politiky s …
Pokračování textu „Rozhovor s ministrem zemědělství o mase, SZP nebo suchu“

Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů zveřejnilo již druhou etapu Generelu obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o zpřesnění metodiky, která obsahuje souhrn opatření pro vlastníky lesů v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, a to zejména v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Příručka má posloužit jako …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství radí, jak správně obnovit les po kůrovcové kalamitě“

Nekalé obchodní praktiky mezi podniky budou omezeny na celounijní úrovni

Tisková zpráva – Pozdní platby odběratele za produkty podléhající rychlé zkáze, zrušení objednávek na poslední chvíli nebo jednostranné změny smluv omezí směrnice, jejíž znění dnes odhlasoval Evropský parlament. Jde o první směrnici, která reguluje nekalé obchodní praktiky mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci v celé Evropské unii. Česká republika …
Pokračování textu „Nekalé obchodní praktiky mezi podniky budou omezeny na celounijní úrovni“

Poraďte svým dětem, ať se i jejich škola zapojí!

  U malování si mohou povídat proč je voda tak důležitá a o její nenahraditelné roli v našich životech a krajině… Obrázky mohou školy zasílat do 15. března označené heslem „SOUTĚŽ“ na adresu Ministerstva zemědělství, Oddělení správa povodí, Těšnov 17, 110 00 Praha 1.

Jarní výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 budou spuštěny v dubnu 2019

V rámci čtrnácté a patnácté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty pro opatření: 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých …
Pokračování textu „Jarní výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 budou spuštěny v dubnu 2019“

Směnný kurz k PRV pro rok 2019

Směnný kurz pro rok 2019, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova. Směnným kurzem pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2019, platí směnný kurz 25,724 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření: M08 Zalesňování a zakládání …
Pokračování textu „Směnný kurz k PRV pro rok 2019“

Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení

Tisková zpráva – Systém veterinárního dozoru v ČR, kdy se zásilky masa musí hlásit 24 hodiny před dovozem na místo určení, se osvědčil. Veterináři tak mají přehled a mohou případně dohledat a získat vzorky masa. Od vypuknutí aféry s polským hovězím odebrala Státní veterinární správa (SVS) 224 vzorků masa, Státní …
Pokračování textu „Ministr zemědělství: V ČR systém dozoru funguje a osvědčil se, každá zásilka masa musí být nahlášena 24 hodin předem i s místem určení“