Prezentace Skalský dvůr

V rámci 24.ročníku konference na Skalském dvoře jste měli příležitost seznámit se se změnami v oblasti I. pilíře SZP – Greening, Cross Compliance a EFA ploch, které přednesla Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb. Dále pak s Programem rozvoje venkova 2014-2020 – stav čerpání ‐ prezentovaný Ing. Josefem Taberym, …
Pokračování textu „Prezentace Skalský dvůr“

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (10. 10. – 1. 11. 2017) podle jednotlivých operací

V rámci 5.kola bylo zaregistrováno necelých 5 tisíc žádostí v celkové výši 9,331 mld. korun českých. Více naleznete ZDE Ukončení administrace bylo v rámci posledních kol způsobeno také nevčasným doplněním Žádosti ze strany žadatele – proto bychom Vás chtěli upozornit a požádat o zvýšený monitoring Portálu farmáře SZIF.(dále jen „PF“) V rámci jedné z pracovních …
Pokračování textu „Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (10. 10. – 1. 11. 2017) podle jednotlivých operací“

„Zemědělství v klimatických změnách“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky …
Pokračování textu „„Zemědělství v klimatických změnách““

Půda a voda jsou naším největším bohatstvím – rozhovor s klimatologem Václavem Cílkem

Poslední tři roky byly podle odborníků nejteplejší za desítky let. Extrémní teploty sužují Česko i letos. Jak mohou lidé přispět k boji proti suchu? Čeká svět válka o vodu? A zmizí z české krajiny sníh? Nejen na to jsme se ptali geologa a klimatologa Václava Cílka.  Podle OSN by do několika let mohly být až tři …
Pokračování textu „Půda a voda jsou naším největším bohatstvím – rozhovor s klimatologem Václavem Cílkem“

Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“

3. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově. Konference, která se již tradičně koná ve Křtinách u Brna proběhne 10. a 11. listopadu. Z kapacitních důvodů se prosím přihlaste na odkaze https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzarONZNENYHprPsjcgUOKduTNcqjC2qWOQl4nl1NlnW0dw/viewform   Datum: 10.11.2017  8:30 – 11.11.2017  14:30 Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 …
Pokračování textu „Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově““

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek  30. 11. 2017 v prostorách hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice.
V souladu  s Jednacím řádem MV PRV se k návrhu programu mohou členové MV PRV vyjádřit formou připomínek.
Schválený program a podkladové materiály budou zaslány nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zasedání 6. MV PRV 2014–2020.

Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října

V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata. Zástupci ČMSZP prezentovali svůj názor. Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu …
Pokračování textu „Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října“

Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €

Cena odměňuje využívání půdy a postupy pro hospodaření s půdou, které snižují půdní hrozby, např. degradaci půdy, erozi, snížení obsahu organických látek, difuzní kontaminaci a zhutnění, jakož i snižování biodiverzity půdy, salinizaci, záplavy, sesuvy půdy atd. Jedná se o ocenění mimořádného úspěchu. Má za úkol povzbuzovat nové koncepce ochrany půdy a  …
Pokračování textu „Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €“

Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.

Výbor pro životní prostředí chce od roku 2030 úplně ukončit přidávání biopaliv ze zemědělských plodin do pohonných hmot. Europoslanci ještě více přitvrzují u palmového oleje, kde chtějí zákaz už od roku 2021. Návrh ale ještě musí potvrdit celý Evropský parlament a také členské státy. Česká republika je podobně jako další …
Pokračování textu „Začíná boj o zákaz biopaliv z řepky nebo palmového oleje.“