Kurz „Základy krmivářství“ 2016

Společnost mladých agrárníků České republiky ve spolupráci s Ústavem výživy zvířat a pícninářství organizuje již 13. ročník Kurzu základy krmivářství. Kurz bude probíhat v Brně na Mendelově univerzitě v období od 26.2. do 20.5. vždy v pátek od 9 do 15 hodin. Lektoři jsou nejen vynikajícími odborníky v dané problematice, ale také mají úzkou návaznost na …
Pokračování textu „Kurz „Základy krmivářství“ 2016“

Pozvánka na mezinárodní konferenci FOOD FORUM 2016

Dne 17. února 2016 se v rámci potravinářského veletrhu SALIMA 2016 můžete zúčastnit mezinárodní konference FOOD FORUM 2016 na téma „Konkurenceschopnost evropského trhu s potravinami“ za účasti ministra zemědělství České republiky pana Mariana Jurečky a prezidenta Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR pana Miroslava Tomana. Mezi dalšími významnými účastníky konference …
Pokračování textu „Pozvánka na mezinárodní konferenci FOOD FORUM 2016“

Konkurenceschopnost českého zemědělství v rámci EU

Ovlivňuje nerovnováha mezi živočišnou a rostlinnou výrobou stav našeho zemědělství, kvalitu půdy a naše životní prostředí? Je zemědělství v ČR považováno za dlouhodobě perspektivní obor? Vyspělé země EU si své zemědělce téměř hýčkají, děláme to i my? Dává společná zemědělská politika EU stejné podmínky všem členským státům? O těchto otázkách …
Pokračování textu „Konkurenceschopnost českého zemědělství v rámci EU“

Pozvánka MZe na odborný seminář „Dotační a proexportní politika českého potravinářství“

Ministerstvo zemědělství a Potravinářská komora ČR pořádají v průběhu oborové výstavy SALIMA 2016 odborný seminář na téma:   „Dotační a proexportní politika českého potravinářství“. Seminář se  bude konat ve čtvrtek dne 18. února 2016 od 13.00  hodin v Pavilonu A3, sál Morava, na výstavišti Veletrhy Brno, a. s. za účasti ministra zemědělství České republiky pana Mariana Jurečky a …
Pokračování textu „Pozvánka MZe na odborný seminář „Dotační a proexportní politika českého potravinářství““

NOVÉ SAZBY PODPOR

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil výši procentní sazby podpor na 2,5 % p.a. pro žádosti podané v období od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015 v rámci těchto investičních programů: Technika pro hospodaření v lesích Dřevozpracující provozovny Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění …
Pokračování textu „NOVÉ SAZBY PODPOR“

Ministr Jurečka v otázkách Václava Moravce

Ministr Jurečka bude v neděli 31. 1. 2016 od 12:40 hodin v pořadu Otázky Václava Moravce diskutovat o prioritách v rezortu zemědělství v letošním roce, o rozdílné kvalitě potravin v ČR a v západních zemích či o podpoře malých farem. Zdroj: Ministerstvo zemědělství České republiky

VCS a sazba na masné tele

Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS), jejichž prostřednictvím jsou podporovány citlivé sektory. Obálka obsahuje 3,46 mld. Kč. Sektor VCS Sazby Škrobové brambory 17 215,79 Kč/ha Chmel 17 356,73 Kč/ha Ovoce velmi vysoká pracnost 13 734,02 Kč/ha Ovoce vysoká pracnost 9 491,99 Kč/ha Zelenina velmi vysoká pracnost …
Pokračování textu „VCS a sazba na masné tele“

SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje, že u některých podpor, o které zemědělci žádají prostřednictvím Jednotné žádosti, dojde k posunu zahájení vydávání rozhodnutí oproti předpokládanému harmonogramu. Nová Společná zemědělská politika (SZP) přinesla řadu změn a nových podmínek, které se promítly také do zpracování žádostí ze strany platební agentury SZIF. Pro …
Pokračování textu „SZIF vydává upřesněný harmonogram administrace opatření z Jednotné žádosti“