SMA ČR: Prezentace z Konference „Z farmy na vidličku“ v Ostravě (26-27.září.2023)

Vážení účastníci,

26. a 27. září 2023 se pro nás stal tak trošku historickým datem, ti kteří jsme se sešli v budově Národního zemědělského muzea v Ostravě na konferenci „Z Farmy na Vidličku“, to víte. Jednalo se o první z konferencí, která byla z našeho pohledu pojata velmi multisektorově.

Tato událost za nás byla plná inspirace, nových myšlenek a hlubokých diskuzí o budoucnosti našeho zemědělství a potravinářského průmyslu v návaznosti na veřejné stravování.

Chceme tímto poděkovat všem účastníkům za jejich přítomnost, aktivní účast a podporu této události.

Společnost mladých agrárníků se snaží prosazovat zájmy mladých lidí v zemědělském sektoru a podporovat i neustálou snahu prosadit se na trhu, objevovat nové možnosti i příležitosti. Jmenovitě děkujeme Karolíně Kotrbaté za pomoc při organizaci a za její skvělou spolupráci s partnery organizace. Prezidentovi SMA ČR Davidu Brožovi za to, že do toho šel!

Velké poděkování patří také také Ministerstvu zemědělství, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Celostátní síti pro venkov za jejich angažovanost v podpoře venkova a rozvoje venkovských oblastí. Děkujeme členům Tématické pracovní skupiny „Uplatnění lokální produkce ve veřejném stravování“ za jejich cenné přednášky a nápady. Tajemnici TPS Dagmar Adámkové za zdárné vedení.

Nemůžeme zapomenout ani na naše partnery: Národní zemědělské muzeum v Ostravě a Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, kteří zajistili nejen moderátora akce – Jiřího Michaliska, ale pomohli nám zejména v rámci technického zázemí. Bez jejich podpory by tato konference nebyla možná. Oddanost a osobní nasazení pracovníků a dobrovolníků výše zmíněných organizací byly nepostradatelné pro úspěch této události. Nechceme opomenout ani na Regionální agrární komoru Ostravsko, jmenovitě paní Šarjakové nejen za pomoc při šíření pozvánky v regionu.

 

Ptáte se co dál?

Aktuálně sesbírané podněty dáváme do kupy pro TPS „Uplatnění lokální produkce ve veřejném stravování“, vězte, že Vaše postřehy nebudou zapomenuty a budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.

Za celý tým „Z Farmy na Vidličku“ děkujeme !

 

Prezentace:

Radek Holomčík, MZe – veřejné stravování

Košťálová – SZÚ – Rekonstrukce školního stravování 

Götzová, MZe – Rizika kontaminace potravin

DOBROVODSKÁ, MMR  – Potraviny z blízka a NSVZ

Václavík – Veřejné stravování jako cesta ke zdravé a udržitelné produkci a spotřebě potravin

Marksová, W4W – Obědy pro děti

Moudrý – Místní potraviny a biopotraviny

Winter, Ehlerová – Od vidlí po vidličku

Homoláč, Zkušenosti s distribucí do veřejného stravování

Havlíček, Centrum Petra Havlíčka 

Piekar, MAS Pobyskydí – lokální produkty

Moudrý, JČU – Krátké dodavatelské řetězce

Šitavancová, MoraviaLab, s.r.o. – microgreens

Zdroj: SMA ČR

Přílohy