Harmonoram NEJEN výzev PRV aktualizace ze září 2023

HARMONOGRAMY

Harmonogram předpokládané administrace podpor Jednotné žádosti 2023 Harmonogram předpokládané administrace režimů SOT v roce 2023 

Harmonogram Národních dotací 2022

Harmonogram Národních dotací 2023

 

 

HARMONOGRAM VÝZEV projektových operací/intervencí 2023 a 2024

Projektové intervence – podzimní kolo 2023
  21. 11. – 12. 12. 2023

 • 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 – Investice do ochrany MZD
Do 30. 11. 2023

 • 41.73 – Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči
 • 42.73 Agrolesnické systémy + žádost o zařazení na péči
Projektové intervence – jarní kolo 2024 
duben 2024

 • 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 – Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 – Investice do nezemědělských činností
Projektové intervence – podzimní kolo 2024
říjen 2024

 • 33.73 – Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 – Investice do ochrany MZD
 • 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP
Projektové intervence – kontinuální příjem
 • 54.78 – Podpora poradenství
 • Od 25. dubna 2023 záměr a) individuální poradenstvílistopad/prosinec 2023Záměr c) specializované poradenství
Od 2024

 • 55.78 – Podpora vzdělávání
Od 2024 (do 4/2024 z PRV)

 • 52.77 – Leader – projekty předkládané prostřednictvím Místních akčních skupin
Od 2024 (v roce 2023 PRV)

 • 46.73 – Pozemkové úpravy
Odvětvové intervence – rok 2023
12. 5. 2023 – 31. 7. 2023

 • 56.55 až 61.55 odvětví  včelařství
1. 6. – 31. 8.

 • 63.58 – Investice do výroby vína
1. 6. – 31. 12.

 • 62.58 – Restrukturalizace a přeměna vinic
Od 15. 5. pro uznání organizace producentů

Do 15. 8. pro schválení operačního programu (pouze schválené organizaci producentů nebo souběžně se žádostí o uznání za OP)

 • 64.47 až 78.47 Odvětví ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 Odvětví vejce
 • 87.47 až 93.47 Odvětví okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 Odvětví  brambory
Odvětvové intervence – rok 2024
1. 8. 2023 – 31. 7. 2024

 • 56.55 až 61.55 Odvětví včelařství
1. 6. – 31. 8.

 • 63.58 – Investice do výroby vína
1. 1. – 31. 12.

 • 62.58 – Restrukturalizace a přeměna vinic
Od 1. 1. 2024 pro uznání organizace producentů

Do 15. 8. 2024 pro schválení operačního programu (pouze schválené organizaci producentů nebo souběžně se žádostí o uznání za OP))

 • 64.47 až 78.47 Odvětví ovoce a zelenina
 • 79.47 až 86.47 Odvětví vejce
 • 87.47 až 93.47 Odvětví okrasné rostliny
 • 94.47 až 97.47 Odvětví brambory

Příslušná nařízení vlády a na ně navazující metodická doporučení, stejně tak jako Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro projektové intervence SP SZP budou postupně zveřejňována po svém schválení na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Ministerstvo zemědělství bude před jednotlivými koly příjmu žádostí na projektové intervence organizovat online školení k podmínkám Pravidel. Všechny termíny a pokyny pro přihlášení budou zveřejňovány na výše uvedených internetových stránkách.