SZIF – návrh rozpočtu byl schválen zemědělským výborem

Okolo 1, 0115 MILIONŮ by mělo být investováno do lesního hospodářství. V příštím roce bude SZIF hospodařit s 39,5 miliardy korun . Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou přes 39,5 miliardy korun, na …
Pokračování textu „SZIF – návrh rozpočtu byl schválen zemědělským výborem“

Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila

Ministr upozornil na důležitost podpory chovu prasat drůbeže, jako důležité prvky živočišné výroby v ČR , které je třeba zastabilizovat a na živočišnou výrobu. Celkem je vyčleněno 3,8 mld. Kč. Prioritou pro MZe je živ.výroba a to 2,7 mld. Kč. Welfare bude zahrnovat- prasata, drůbež, chov skotu (mléko) a od zástupců MZe …
Pokračování textu „Dotační programy zemědělství pro rok 2019 – zemědělský výbor doporučuje PS a Parlamentu, aby jej schválila“

Zemědělci a lesní hospodáři dostanou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory, která se oproti loňsku zvýšila, rozhodlo představenstvo PGRLF. „Podpora pojištění je součástí koncepce našeho ministerstva a PGRLF, jejímž cílem je …
Pokračování textu „Zemědělci a lesní hospodáři dostanou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám“

SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Jménem Ministerstva zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR si Vás dovolujeme pozvat na SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ Témata jsou: Agroenvironmentálně-klimatické opatření – účel opatření a princip kalkulace plateb, vztah ke konkrétním podmínkám a předcházení chybovosti při jejich plnění Návrat vlka …
Pokračování textu „SEMINÁŘ PRO ZEMĚDĚLCE HOSPODAŘÍCÍ V CHKO BROUMOVSKO SE ZAMĚŘENÍM NA AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÁ OPATŘENÍ“

Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl

  ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / Reforma SZP – 11.11.2018 – Evropský účetní dvůr (EÚD) zveřejnil dne 07/11/2018 stanovisko k Společné zemědělské politice po roce 2020 (o předběžných závěrech jsme informovali zde), podle EÚD by plány nové SZP měly být zelenější, důsledně založené na výkonnosti, a měly by vést k lepšímu vyvozování odpovědnosti. …
Pokračování textu „Evropský účetní dvůr zveřejnil stanovisko k navrhované reformě Společné zemědělské politiky – kritizuje zachování přímých plateb i návrh na odpočet nákladů na zaměstnance v případě zastropování; Komisař pro zemědělství závěry Evropského účetního dvora odmítl“

XXV. ročník na Skalském dvoře – Budoucnost zemědělství po roce 2020 – přednášky

V rámci 25.ročníku konference na Skalském dvoře jste měli příležitost seznámit se s oblastí, která žádnému zemědělci není lhostejná, a to je jejich budoucnost. Konference se zaměřila nejen na trvale udržitelný rozvoj zemědělství, ať už z pohledu dotačních možností a politických kroků směrem z Evropské komise (Aktuality ve vyjednávání v …
Pokračování textu „XXV. ročník na Skalském dvoře – Budoucnost zemědělství po roce 2020 – přednášky“

Evropský účetní dvůr připravuje stanovisko k legislativním návrhům Komise k SZP po roce 2020 – podle předběžných informací považuje návrhy za nejasné, kritizuje i zachování výplaty podpor na plochu podniku

  Evropský účetní dvůr připravuje vlastní stanovisko k legislativním návrhům Evropské komise k SZP po roce 2020. Podle předběžných informací Evropský účetní dvůr (EÚD) považuje návrhy za nejasné a zmatečné, přičemž ani mechanismus určený na ochranu životního prostředí a klimatu není podle EÚD správně a jasně nastaven. Návrhy podle EÚD …
Pokračování textu „Evropský účetní dvůr připravuje stanovisko k legislativním návrhům Komise k SZP po roce 2020 – podle předběžných informací považuje návrhy za nejasné, kritizuje i zachování výplaty podpor na plochu podniku“

Národní dotace 2019

Vláda schválila podporu národních dotací pro zemědělce, potravináře a chovatele zvířat v celkové výši 3,8 miliardy korun. Největší podíl chce dát ministerstvo hospodářům starající se o zvířata a to ve výši 885 milionů korun, tzv. WELFARE – zlepšení životních podmínek v chovech zvířat je určeno pro NEEKOLOGICKÉ HOSPODÁŘE, jelikož ti …
Pokračování textu „Národní dotace 2019“