Ministerstvo zemědělství: Kalamitní dříví musí z lesa do konce března, ostatní těžba zakázaná není

7.11.2017 Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes vydalo nařízení, podle kterého musí vlastníci lesů odstranit do konce března příštího roku dřevo napadené kůrovcem nebo poničené letošními vichřicemi. Ostatní, takzvaná úmyslná těžba, zakázaná však není. „Do konce března 2018 mají vlastníci lesů čas odklidit dříví, které na území České republiky poničil …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství: Kalamitní dříví musí z lesa do konce března, ostatní těžba zakázaná není“

Prezentace Skalský dvůr

V rámci 24.ročníku konference na Skalském dvoře jste měli příležitost seznámit se se změnami v oblasti I. pilíře SZP – Greening, Cross Compliance a EFA ploch, které přednesla Ing. Kateřina Bělinová, CIA, ředitelka odboru přímých plateb. Dále pak s Programem rozvoje venkova 2014-2020 – stav čerpání ‐ prezentovaný Ing. Josefem Taberym, …
Pokračování textu „Prezentace Skalský dvůr“

Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (10. 10. – 1. 11. 2017) podle jednotlivých operací

V rámci 5.kola bylo zaregistrováno necelých 5 tisíc žádostí v celkové výši 9,331 mld. korun českých. Více naleznete ZDE Ukončení administrace bylo v rámci posledních kol způsobeno také nevčasným doplněním Žádosti ze strany žadatele – proto bychom Vás chtěli upozornit a požádat o zvýšený monitoring Portálu farmáře SZIF.(dále jen „PF“) V rámci jedné z pracovních …
Pokračování textu „Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci z 5. kola příjmu žádostí v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (10. 10. – 1. 11. 2017) podle jednotlivých operací“

„Zemědělství v klimatických změnách“

Na začátku prvního listopadového týdne se uskutečnilo každoroční setkání zemědělských podnikatelů pořádané Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Konference se těšila značnému zájmu odborné veřejnosti, o čemž také svědčí nebývale vysoký počet účastníků. Ti měli možnost zapojit se do diskuze, popřípadě získat odpovědi na otázky …
Pokračování textu „„Zemědělství v klimatických změnách““

Půda a voda jsou naším největším bohatstvím – rozhovor s klimatologem Václavem Cílkem

Poslední tři roky byly podle odborníků nejteplejší za desítky let. Extrémní teploty sužují Česko i letos. Jak mohou lidé přispět k boji proti suchu? Čeká svět válka o vodu? A zmizí z české krajiny sníh? Nejen na to jsme se ptali geologa a klimatologa Václava Cílka.  Podle OSN by do několika let mohly být až tři …
Pokračování textu „Půda a voda jsou naším největším bohatstvím – rozhovor s klimatologem Václavem Cílkem“

Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově“

3. ročník mezinárodní konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově. Konference, která se již tradičně koná ve Křtinách u Brna proběhne 10. a 11. listopadu. Z kapacitních důvodů se prosím přihlaste na odkaze https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOzarONZNENYHprPsjcgUOKduTNcqjC2qWOQl4nl1NlnW0dw/viewform   Datum: 10.11.2017  8:30 – 11.11.2017  14:30 Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 …
Pokračování textu „Konference „Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově““

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova

6. Zasedání Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek  30. 11. 2017 v prostorách hotelu Floret, Květnové náměstí 391, Průhonice.
V souladu  s Jednacím řádem MV PRV se k návrhu programu mohou členové MV PRV vyjádřit formou připomínek.
Schválený program a podkladové materiály budou zaslány nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním zasedání 6. MV PRV 2014–2020.

Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října

V rámci poslední pracovní skupiny proběhla debata k návrhu zařadit do LFA oblastí (ANC) novou skupinu zvířat:  prasata. Zástupci ČMSZP prezentovali svůj názor. Z důvodu konceptu a nastavení LFA ve prospěch pasoucích se hospodářských zvířat se ČMSZP nedomnívá, že zařazení prasat je žádoucí. V LFA oblastech (nově ANC), nenacházíme smysl pro podporu chovu …
Pokračování textu „Novinky z pracovní skupiny k ANC oblastem (LFA), která se konalo 30.října“

Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €

Cena odměňuje využívání půdy a postupy pro hospodaření s půdou, které snižují půdní hrozby, např. degradaci půdy, erozi, snížení obsahu organických látek, difuzní kontaminaci a zhutnění, jakož i snižování biodiverzity půdy, salinizaci, záplavy, sesuvy půdy atd. Jedná se o ocenění mimořádného úspěchu. Má za úkol povzbuzovat nové koncepce ochrany půdy a  …
Pokračování textu „Nebojte se přihlásit do soutěže Land and Soil Management Award – vítězný projekt získá 5.000 €“