Ministerstvo zemědělství od ledna zpřísní ochranu půdy proti erozi

Ministerstvo zemědělství chce od ledna zpřísnit ochranu půdy proti erozi. Plochy spadající do ochrany se zvětší na 25 procent výměry zemědělské půdy, zatímco nyní jsou na 10,5 procenta. Zemědělci, kteří pěstují rizikové plodiny na mírně erozně ohrožených půdách, budou muset mít širší ochranné pásy, na kterých se pěstují vhodné plodiny …
Pokračování textu „Ministerstvo zemědělství od ledna zpřísní ochranu půdy proti erozi“

Nabídka na nákup pivovarského mláta

26.08.2018,  Kamil Malát   Vzhledem k extrémnímu suchu se drtivá většina chovatelů potýká s nedostatkem kvalitního objemného krmiva. Jedním v dnešní době téměř zapomenutých krmiv je i pivovarské mláto. Jedná se o výborné a tradiční krmivo, které je velmi lehce stravitelné, významně podporuje namnožení bachorové mikroflóry, je bez mykotoxinů, zvlhčuje a …
Pokračování textu „Nabídka na nákup pivovarského mláta“

V Austrálii běžel výzkum o vlivu různých strategií zatížení pastvin na udržitelnost pastvin a na ekonomický výsledek farmy (Austrálie má 27,9 mil. dobytka z toho cca 91% je masný skot).

V případě Vašeho zájmu Vám dokument můžeme zaslat.

Jednání o SZP na ZŽ

Na dnešním ze zasedání Agrární komory vzešla výzva pana ministra směrem k plénu zemědělců o tom, že si dokáže představit prosazení zákona o povinném členství zemědělských subjektů v Agrární komoře pokud o něj požájí.

Teze o povinném členství v AK ČR nejsou nové a zdá se, že návrhy z AK se točí stále v jednom kruhu již od roku 1989 a i v roce 2013 byla zaznamenána snaha tento subjekt uměle oživit novými členy.

Jednání o SZP:

 

Na zasedání mluvilo mnoho osobností, které zmínili potřebu produkce, náš svaz chce poznamenat, že stále je nutné dbát i na trvale udržitelný rozvoj.

 

Pokud by mělo např.zastropování zastihnout i zemědělce, kteří nežijí na úkor dalších generací, jedná se o významný krok zpět.

Nezáleží na celkovém počtu hektarů, ale kvalitě práce, kterou zemědělci odvádí. Ovlivňují náš venkov, kvalitu potravin a tedy i obyvatelstvo.

Je třeba se zaměřit na priority, které pomohou zadržovat vodu v krajině. Pomoci udržet mladé lidi v zemědělství a na vesnici. Zastropování je jedním z návrhů EU, které počítají s různým vývojem ekonomiky. Ukázalo se totiž z analýz ECB, že v době ekonomické krize může právě práce v zemědělství nahradit místa, která nenabízí jiné sektory. O tom jsme Vás již informovali. Ekonomický růst však často v zemědělství přináší další stinou stránku věci, lidé mají možnost z tohoto sektoru odejít a věnovac se méně náročnější práci.

Identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců.

ÚZEI se zabývá sběrem dat o identifikaci vzdělávacích a informačních potřeb zemědělců. Výsledky dotazníku budou jedním z podkladů ke tvorbě SWOT analýzy při přípravě nové společné zemědělské politiky a Programu rozvoje venkova na roky 2021+. Dotazník je dostupný na odkazu https://goo.gl/forms/Zg4KgPpybkiRinPK2 Vyplňovat můžete do 31.8.2018.

Od příštího roku má minimální mzda stoupnout o patnáct set korun, v roce 2020 na polovinu průměrné mzdy.

To plánuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Tato vyjednávací taktika může vést k tomu, že nebude v souladu s ekonomickým vývojem podniků. Podnikatelé pro svoji činnost potřebují zejména stabilní prostředí s co nejméně změnami – tyto politické výkyvy jim moc nepomohou. Zatím s  před volbami  vláda nebere s …
Pokračování textu „Od příštího roku má minimální mzda stoupnout o patnáct set korun, v roce 2020 na polovinu průměrné mzdy.“

ČMSZP je členem ELO, využijte Vaši šanci a přihlaste se do celoevropské soutěže – CENA VČEL 2018

ELO a CEMA vás vyzývají k předložení projektu do 7. září. K připomenutí bude uděleno ocenění ve 3 kategoriích: Postupy správy krajiny (cena 4 000 EUR) Aplikace inovativních technologických řešení (cena 4 000 €) Zvláštní zmínka poroty (diplom uznání) Kdo může podat žádost? Evropská cena za včely odměňuje zemědělce, vlastníky …
Pokračování textu „ČMSZP je členem ELO, využijte Vaši šanci a přihlaste se do celoevropské soutěže – CENA VČEL 2018“

Střípky z Agrokomplexu 2018: Jednání na Slovensku zástupci ČMSZP se setkali nejen se Slovenskou poľnohospodárskaou a potravinárskou komorou (SPPK)

V rámci aktivit ČMSZP se vedení svazu v průběhu konání veletrhu Agrokomplex účastnilo několika setkání s českými, ale i slovenskými kolegy. Kromě toho ředitelka svazu prezentovala projekt Aktivní zemědělec široké veřejnosti návštěvníků. Kromě toho probíhali jednání s představiteli agrárního sektoru. SPPK byli jsme představeni novému předsedovi SPPK panu Bc. Emil Macho a Ing. Milan …
Pokračování textu „Střípky z Agrokomplexu 2018: Jednání na Slovensku zástupci ČMSZP se setkali nejen se Slovenskou poľnohospodárskaou a potravinárskou komorou (SPPK)“

Zemědělci by neměli platit za potraviny, které se v obchodech zkazí. Návrh Komise se ČR zamlouvá

Osm členských zemí EU včetně Česka a Slovenska podporuje zákaz nekalých obchodních praktik vůči dodavatelům potravin. Ministři zemědělství nebo jejich zástupci se na tom shodli na včerejší schůzce na Slovensku, která se konala u příležitosti stávajícího předsednictví Bratislavy ve Visegrádské čtyřce. Kromě zástupců V4 se jednání účastnilo také Bulharsko, Rumunsko, …
Pokračování textu „Zemědělci by neměli platit za potraviny, které se v obchodech zkazí. Návrh Komise se ČR zamlouvá“

Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem

AOPK připravuje nový materiál ‚Program péče o vlka obecného‘, který na specifika spojené s ochranou vlka bude lépe a pružněji reagovat. Tento materiál bude diskutován na jednání 22. srpna.  Připravovaná novela by proto měla rozšířit předmět náhrad škod na další hospodářská zvířata a farmové chovy, zjednodušit a zrychlit proces náhrady …
Pokračování textu „Vyšší náhrady za škody způsobené vlkem“